Smarta funktioner

Vi erbjuder dig ett urval av smarta verktyg som gör att hanteringen av stationer går som en dans.

admin.virta.fi
Bestäm priser, överskåda statistik och begränsa åtkomst. Ägaren av laddningsstationen har tillgång till Virtas administrationspanel för att sköta sin station.

Alla Virtas stabila laddningsenheter levereras med smarta funktioner. Ägare till Virtas laddningsenheter får tillgång till administrationspanelen där stationsinställningar och funktioner hanteras. Tjänsten möjliggör också övervakning av användningsstatistik. Dessutom är tjänsten molnbaserad och utvecklas kontinuerligt med nya funktioner.

Tjänstealternativ

Privat eller offentlig: Du bestämmer

Dela med alla elbilsanvändare

Virta Public

Virta Public-stationer är offentligt tillgängliga, vilket betyder att alla elbilsförare kan ladda vid din station. Offentliga stationer inkluderas i kartan över Virtas laddningsstationer, som elbilsförare enkelt kan använda för att hitta och reservera laddare.

Kort och gott så passar Virta Public särskilt bra på serviceställen och platser där fordon ofta parkeras och konsumenter gärna tillbringar tid, såsom restauranger, köpcentrum, hotell och platser nära motorvägar. Vid offentliga stationer är engångsbetalning och användning via roamingnätverk också möjlig, men för Virtas registrerade kunder är laddningen både billigare och enklare.

Begränsa åtkomst

Virta Private

Virta Private passar ställen där tillgång till stationen måste begränsas, såsom i bostads- eller kontorshus. En privat station är endast synlig på stationskartan för kunder som har tillgång till stationen. Stationsägaren kan redigera åtkomsten genom Virtas administrationspanel.

En eller flera användare kan ges tillgång till en enhet. Elbilsförare måste registrera sig hos Virtas tjänst för att ladda vid privata stationer.

Virta Public & Private

Detta får du

Prissättning

Ägare av laddningsstationer bestämmer själv sina priser för laddning.

Priserna kan redigeras när som helst via Virtas administrationspanel. Laddningspriset kan definieras enligt totala kilowatt-timmar, laddningens varaktighet eller en kombination av båda. Det slutliga priset visas automatiskt i elbilsförarens mobilapp.

Betalning och debitering

Elbilsanvändare debiteras antingen via sitt kundkonto eller betalkort efter varje laddningshändelse. Den totala inkomsten överförs varje månad automatiskt till laddningsstationens ägare. Stationsägaren kan se statistik över detta i administrationspanelen.

Elbilsförare mottar ett kvitto för varje laddningshändelse som syns på deras kundkonto och mobilapp.

Smart energihantering – garanterad säkerhet

Smarta laddningsfunktioner ingår i alla Virtas laddningsenheter. De eliminerar risken för överbelastning, sparar pengar och försäkrar att fordonen laddas säkert och effektivt. Den maximala laddningsbelastningen kan begränsas i adminstrationspanelen.

 

Med dynamisk lastbalanseringsfunktionen (DLM) kan du ställa in en maximal belastning för en grupp laddningsstationer och fördela laddningsbelastningen mellan de enskilda stationerna. DLM hjälper dig att skydda det lokala elnätet under de timmar då det är hög elförbrukning. Fordonen kan ladda med maximal ström när det är möjligt, men laddningsstyrkan minskar när flera bilar laddas samtidigt.

Dessutom bidrar denna funktion till att minska kostnaderna eftersom det inte finns något behov av ytterligare kablar eller ökning av befintligt elsystem. Övrig elbelastning i fastigheten kan också beaktas vid lasbalanseringen.

Att använda laddningsstationerna

Stationsägarna kan sköta alla sina hanteringsbehov via Virtas administrationspanel. Med administrationspanelen kan du se faktureringshistorik, justera laddningspriser, fjärrhantera laddare och deras inställningar samt hitta lösningar till de vanligaste hindren.

Elbilsladdning är billigare och mer flexibel för registrerade kunder. Tjänsten för elbilsförare är en förbetald tjänst.

Själva laddningen är väldigt enkel. Elbilsföraren parkerar intill en station och kopplar in kabeln. Därefter bör föraren identifiera sig antingen genom att visa sin RFID-tagg framför läsaren, som är markerad på stationen, eller genom att starta laddningshändelsen via mobilappen. Vid offentliga stationer kan förare också ladda utan att registrera sig antingen med engångsbetalning eller via roamingnätverk för elbilsladdning. Du hittar mer detaljerade laddningsanvisningar för elbilsförare här:

Laddningsinstruktioner för elbilsanvändare
Se också

Virtas verktyg för elbilsförare

Ladda ner mobilappen:

button-google-play-store button-apple-store


Ladda via en engångsbetalningstjänst: chge.eu
Kundportal för kontohantering: customer.virta.fi
Karta för att hitta laddningsstationerna:  app.virta.global

Enheter

Se våra fyra utvalda enheter för smart laddning.

Se enheter

Paket och prissättning

Välj ett paket som passar dina kunders behov, och beställ nu.

Paket och prissättning