Case Lähderanta – Enkel laddning i en bostads-rättsförening

Antalet elbilar och hybrider som vi ser på vägarna stiger konstant, och med tillväxten växer också behovet av laddningsstationer. Bostadsrättsföreningen Lähderanta i Esbo i södra Finland är en föregångare som sedan slutet av 2017 har erbjudit Virtas smarta elbilsladdningstjänster till sina inneboende.

Att erbjuda smarta laddningstjänster till invånare i bostadsrättsföreningar är något som blir vanligare och vanligare i samband med den hållbara utvecklingen av infrastruktur. Med de nya EU-direktiven (2018/844/EU) kom även kravet att erbjuda elbilsladdning på var femte parkeringsplats i nya bostadsbyggnader eller byggnader som grundrenoverats. Lähderanta var i detta hänseende före sin tid, då de redan installerade två laddningspunkter på sin tomt i slutet av 2017, för att möjliggöra att inneboende kan äga och ladda elfordon.

lahderanta2

De laddningspunkter som har installerats hos Lähderanta är explicit menade för inneboende. Då punkterna installerades så fanns det endast en laddhybrid inom bostadsrättsföreningen, men tanken var också att inspirera andra inneboende att investera i eldrivna bilar. Enligt fastighetsförvaltaren Riitta Iitti är föreningen redo att installera fler laddningspunkter i takt med att efterfrågan växer. Iitti tycker att installationen var enkel och smärtfri, och att den inte krävde någon betydande investering. Laddningspunkterna ligger placerade i det angränsande köpcentrets parkeringshall, vilket erbjuder tillräckligt strömstyrka samt ett skyddande tak för laddningsenheten.

”Vi hade ingen tidigare erfarenhet av laddningsenheter, men Virta verkade ha ett bra system, så vi valde att arbeta tillsammans med dem.”

– Riitta Iitti, fastighetsförvaltare hos Lähderanta

Det var viktigt för Lähderanta att samarbeta med någon som hade mycket erfarenhet av elbilsladdning och som hade ett användarvänligt system. Lähderanta valde Virtas smarta laddningssystem för elbilar och köpte en Chago Wallbox-laddare enligt Virtas rekommendation. Enligt Iitti var de viktigaste faktorerna att hitta ett system som har automatisk fakturering, eftersom små fakturor tar upp mycket onödig tid av bostadsrättsföreningen. Eftersom Virtas system tar hand om fakturering för laddningsstationsägarens räkning, var Virta och Lähderanta en perfekt kombination.

 

Virta Private låter ägare av laddningsstationer:

  • Fjärrhantera och -övervaka laddningsenheterna med administrationspanelen
  • Sätta ett pris för laddningen och begränsa laddningsstyrkan
  • Begränsa användandet av laddare till specifika, utvalda användare, eller låta vilken elbilsanvändare som helst använda laddarna
  • Påbörja och avsluta laddning varifrån som helst

Virta Private är en perfekt elbilsladdningstjänst för bostadsrättsföreningar som vill erbjuda laddning till inneboende, eller för företag som vill låta sina anställda ladda bilen.

Ladda smart - ladda med oss

Andra kundberättelser

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter, så återkommer vi strax!