In a nutshell

Energibolag har den unika möjligheten att dra nytta av den pågående transportrevolutionen.

Elbilar erbjuder stora fördelar för hela samhället: de minskar utsläppen, förbättrar lokal luftkvalitet och skapar nya affärsmöjligheter. Våra smarta energihanteringsfunktioner har kapaciteten att omvandla hela vårt energisystem.

I grund och botten är elbilar stora batterier på hjul. Elbilar kan stödja den oregelbundna produktionen av förnybar energi på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Med smarta energihanteringslösningar är dagens laddningsnätverk redan kapabelt att stödja framtidens energinätverk. Förbered dig för framtiden med smarta energihanteringsfunktioner.

 

Elbilar kommer att bidra med över 30 terawatt-timmar av installerad batterilagringskapacitet före 2040.

Våra lösningar
elektromobilitet plattform Virtas plattform

Vi gör det möjligt för våra kunder att stödja eldriven transport och förnybar energi

Virtas plattform erbjuder alla de nödvändiga verktygen för allmännyttiga företag som vill bygga ett laddningsnätverk och använda elbilar för att stödja förnybar energiproduktion. Med våra användarverktyg för elbilsförare, hanteringsfunktioner för laddningsnätverket och smart energihantering kan du skapa ett omfattande elbilsladdningsnätverk. Utöver att stödja utvecklingen av eldriven transport gör våra lösningar det också möjligt för dig att koppla elbilar till elnätet och utnyttja dem för efterfrågerespons.

Läs mer om Virtas plattform och börja bygga ditt laddningsnätverk för elbilar.

Läs mer om våra lösningar
Vehicle-to-Grid

Virtas V2G-tjänster är nu tillgängliga - anslut dig till gruppen av föregångare.

Tillsammans med våra partners har vi utvecklat en framtidssäker, kommersiell vehicle-to-grid-tjänst som möjliggör tillväxt i produktionen av förnybar energi.

Virtas V2G-tjänster för flottor av elbilar och energiindustrin är nu tillgängliga i Europa.

Plattformslösningar

Varför Virta?

Den bästa användarupplevelsen för dina kunder

En bra genomförd elbilsladdningstjänst kopplar inte bara dig till dina kunder men hjälper också att höja försäljningen i andra tjänsteområden. Med Virta kan du erbjuda dina kunder engagerande och moderna digitala tjänster. Genom att kombinera en mobilapp, kundportal, ett registreringssystem och ett engångsbetalningsverktyg utformade efter ditt varumärke, erbjuder vi en omfattande tjänsteupplevelse.

Bygg upp ditt varumärke

Omärkta (white-label) tjänster är ett kostnadseffektivt sätt att bygga upp nya tjänster för dina befintliga och framtida kunder. Med Virtas elbilsladdningstjänst kan varje kundberöringspunkt anpassas till ditt varumärke. Det är mer sannolikt att kunden anammar nya tjänster och funktioner om de redan känner till varumärket.

Kontrollera ditt nätverk från molnet

Hanteringen av laddningsnätverket sker helt och hållet online. Enskilda laddare och grupper av laddare kopplas till det molnbaserade administreringssystemet vilket betyder att de enkelt kan kontrolleras var som helst och när som helst. Detta gör det enklare att gruppera laddningsstationer, lägga till prissättningsmodeller, kontrollera laddningsstyrka mm. Dessutom är V2G-laddningsfunktioner också tillgängliga för energibolag som separata projekt.

0/0

Elbilsanvändare

White-label

Energihantering

Lär dig mer

Energihantering

Energihantering är vår passion och är sammanflätat med elbilsladdning. Det är därför vi kontinuerligt utvecklar våra energihanteringsfunktioner.

Läs mer om våra energitjänster

Tjänstepaket för Virtas plattform

Läs mer om Virtas plattform och tjänstepaketen.

Se paket för plattform