I ett nötskal

Möt den växande efterfrågan på elbilsladdning och höj värdet på din lokal med Virta.

Direktiv om byggnaders energiprestanda

2018

Uppdaterad

10+

Gäller nya byggnader med 10 eller fler parkeringsplatser

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda uppdaterades 2018. Enligt detta direktiv måste nya byggnader med fler än 10 parkeringsplatser byggas med rör för kablar som möjliggör elbilsladdning. Samma gäller gamla byggnader som renoveras.

Antalet elbilsförare växer fort, vilket också betyder att efterfrågan på stationer växer. Även om det nuvarande behovet kanske kan täckas genom att installera enstaka laddningsstationer så kommer fler och fler konsumenter att välja en elbil nästa gång de köper bil. Detta betyder att nya byggnader måste planeras så att de är klara att ladda flera elbilar på en gång.

Laddningsmöjligheter kan höja värdet på en byggnad och öka försäljning av varor och tjänster nära laddningsstationen. Till exempel för potentiella köpare med elbil, kan laddningsstationer utgöra en viktig faktor vid avgörandet av valet att flytta till en fastighet eller inte.

Elbilsförare kan återbetala din investering bit för bit då de betalar för laddningen.

Bestäm ett pris på laddningen så är stationerna redo att användas.

Våra lösningar
privat laddningstjänst Virta Public & Private

Välj Virtas laddningstjänst

Elbilsladdning är så mycket mer än en enhet eller ett uttag. Smarta laddningsfunktioner ingår i alla Virtas enheter. Du får ett hanteringssystem, fakturerings- och betalningslösningar och smart energihantering i samma paket: Virta Private eller Public. Virtas tjänst är molnbaserad vilket gör den enkel att uppdatera med nya funktioner.

Hela processen är mycket enkel – skicka in din beställning så skickas enheterna till dig. En utbildad elektriker bör installera laddningsstationerna. Efter installationen bestämmer du priset och laddningsstationerna är klara att använda.

Läs mer om Virta Public och Private
Smart laddningstjänst

Varför Virta?

Smart laddning är framtidssäkert

Elnätet kan enkelt hantera belastningen av att ladda tusentals elbilar samtidigt ifall de laddas på ett smart sätt. Smarta laddningstjänster kontrollerar laddningseffekten och ser till att elsystem inte överbelastas. Eftersom nya fastigheter byggs för kommande generationer måste laddning bli mer och mer flexibel för att uppfylla deras behov.

Molnbaserade tjänster kan enkelt uppdateras eller förbättras beroende på kunders och energisystems växlande behov.

Smidig hantering och prissättning

Att fastställa ett pris i Virtas adminsitartionspanel är enkelt och gör att ägaren flexibelt kan testa olika prisscenarier.

Beroende på byggnadens användningsområde kan laddaren antingen ställas in som privat för byggnadens arbetare eller inneboende, eller offentligt för alla elbilsanvändare.

Undvik överbelastning med dynamisk lastbalansering (DLM)

En fastighets elanläggning bör klara laddning av flera elbilar samtidigt. Dynamisk lastbalansering hjälper att eliminera risken för överbelastning: DLM begränsar stationernas laddningsbelastning när flera bilar laddas på samma gång. Att dela laddningsbelastingen minskar kostanderna för den elektriska anslutningen.

0/0

Smarta funktioner

Administrationspanel

Lastbalansering

Lär dig mer

Laddningsenheter

Vi har valt ut ett sortiment av smarta laddningsenheter till dig - läs mer om dem här

Se enheter

Paket

Välkommen till framtiden! Välj ett tjänstepaket och beställ nu.
Se paket