E-bok

I DENNA EBOK DJUPDYKER VI I ELBILISMENS FRAMTIDSUTSIKTER, EU-LAGSTIFTNINGAR SOM PÅVERKAR ENERGISEKTORN SAMT HUR ELBILSLADDNING KAN FÖRVANDLA DIN VERKSAMHET.

Ladda ner

Världen rör sig snabbt mot elektrifiering. Samtidigt är energisektorn i trängande behov av att utveckla sina affärsmodeller. En av de enklaste och smartaste sätten att som energiföretag tackla utmaningen är att utnyttja elbilsladdning. 

Varför? För att elbilsladdning skapar nya inkomstkällor samtidigt som den ger dig ett verktyg för att balansera efterfrågan på energinätet som orsakas av volatil förnybar energiproduktion.   

Men det är inte bara energiföretag som försöker tillvarata sin del av elbilsladdningsmarknaden. Många andra industrier tar tillfället i akt och utnyttjar möjligheten till nya inkomstkällor. Lyckligtvis är energiföretagen ett steg framför andra då det kommer till att erbjuda smarta lösningar för elbilsladddning, eftersom de redan hanterar flera data och kontaktpunkter till kunder. 

Så hur kan energiföretag använda elbilsrevolutionen till sin fördel? 

I denna ebok lär du dig: 

 Den nuvarande situationen och framtidsutsikten för emobilitet  

Kraven som ställs av EU-lagstiftning och trender som påverkar energisektorn 

Vad allt detta innebär för energiföretag och –sektorn 

Hur smart elbilsladdning kan balansera fluktuerande produktion av förnybar energi 

⚡Hur du enkelt kan införliva elbilsladdning i dina övriga tjänster för att framtidssäkra din verksamhet

energy pic

Energiföretag är ett steg framför andra då det kommer till att erbjuda smarta lösningar för elbilsladddning, eftersom de redan hanterar flera data och kontaktpunkter till kunder.