OPAS

Sähkösuunnittelijan ohje latauspisteiden suunnitteluun

Ohje sähkösuunnittelijalle sähköauton älykkäiden latauspisteiden suunnitteluun.

Tästä esitteestä löydät koosteen niistä seikoista, jotka latausasemaa suunniteltaessa kannattaa huomioida sääntelyn, nykyisen teknologian ja latauspisteiden sähköteknisten vaatimusten osalta.

Opas on suunnattu sekä sähkösuunnittelijoille että sähköurakoitsijoille. 
 

Oppaastamme löydät kattavasti tietoa

Sähköauton latauspisteiden asennusta suunniteltaessa tulee sähkötekniikan lisäksi huomioida muutamia tärkeitä seikkoja. EU:n jakeluinfradirektiivi (2014/94/EU) määrittää tiettyjä reunaehtoja siihen, millasia latausratkaisujen on oltava turvallisuuden ja yhtenäisen infrastruktuurin näkökulmasta. Jotta sähköautoilijat voivat luottaa julkisten latauspisteiden olevan aina autoon sopivia, tulee niiden täyttää tiettyjä ehtoja.

 

Lataa opas