Kestävä kehitys Virralla Kohti kestävää tulevaisuutta

Brand renewal_B2B_sustainability

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on yksi Virran perusarvoista. Missiomme on edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa tuomalla sähköinen liikenne osaksi kuluttajien arkipäivää ja energiajärjestelmää. 

Virta toimii sähköisen liikenteen toimialalla, ja pidämme sähköautoja tehokkaana työkaluna ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

Ympäristöystävällinen kehitys on luonnollisesti toimintamme keskiössä, mutta tavoitteemme ovat tätä laajemmat. Näemme, että planeetan ja elämän kannalta aidosti kestävä tulevaisuus edellyttää, että myös talous ja yhteiskunta kehittyvät terveellä tavalla. 

Vaikka haaste on valtava, olemme sitoutuneet ajamaan ahkerasti pysyvää muutosta maailmaan. 

Virran kestävän kehityksen periaatteet

Virran kestävän kehityksen periaatteet kertovat yrityksemme näkemyksen kestävästä kehityksestä. Siinä määritetään kehittämistyömme pääosa-alueet, sisäiset tavoitteemme ja menetelmät, joilla pyrimme näihin tavoitteisiin ja seuraamme niiden toteutumista. 

Parannamme yrityksemme kestävää kehitystä tukevia työskentelytapoja noudattamalla periaatteita koko organisaatiossamme. 

Kestävän kehityksen käytännön voi lukea täältä

Ecovadiksen vastuullisuusarviointi

Virta arvioitti toimintansa EcoVadiksella ensimmäisen kerran keväällä 2021 ja taas kesällä 2022. Yrityksemme sai pistemäärän 66/100, mikä tarkoittaa hopeamitalia ja sijoittumista parhaan 9 prosentin joukkoon arvioiduista yrityksistä. Ota meihin yhteyttä, jos haluat tuloskorttimme tarkasteltavaksi.

Toimintamme arvioidaan vuosittain, jotta voimme seurata Virran kestävää kehitystä tukevan työn onnistumista. 

Lue lisää EcoVadiksesta
Ecovadis Medal 2023
car yellow

Sähköautot maailmaa pelastamaan 

Niin kutsuttu sähköautojen vallankumous on hyvässä vauhdissa, mikä on arvokas askel kohti päästövapaata tulevaisuutta. 

Kuljetussektori tuottaa yksinään noin neljänneksen Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä (GHG). Vaihtamalla bensiini- tai dieselauton sähköautoon voit olla ongelman sijasta osa ratkaisua. 

On kiistaton tosiasia, että sähköautot tuottavat lähes kolme kertaa vähemmän CO2-päästöjä kuin fossiilisilla polttoaineilla kulkevat autot. 

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että sähköautot kulkevat nimensä mukaisesti sähköllä. Niiden lataamiseen käytetyn sähkön alkuperä ratkaisee, onko sähköautoilu oikeasti päästövapaata. 

Plug

Älykäs sähköautojen lataus ja kestävä sähköverkko 

Me Virralla tarjoamme vain älykkäitä latausratkaisuja. Älylatureilla latausaika ja teho voidaan tasapainottaa dynaamisesti etäohjausta käyttämällä, mikä muuttaa sähköautot joustaviksi energiankulutuksen säätelijöiksi – ikään kuin isoiksi pyörillä kulkeviksi akuiksi. 

Älylataus antaa latauspisteen omistajalle lisäksi helpon pääsyn pilvipalveluun ja yksinkertaistaa latauspisteiden hallintaa merkittävästi. Lataus voidaan aloittaa ja pysäyttää etäältä ja laturi käynnistää uudelleen yhdellä painikkeella. 

Käytännössä älylataus on olennainen osa toimivaa ja ympäristöystävällistä sähköverkkoa. Sähköverkon pitäminen tasapainossa on ratkaisevan tärkeää, kun sähköautojen määrä kasvaa. Ja kuten tiedämme, niin on tapahtumassa suuressa mittakaavassa. 

Lightning bolt

Energianhallintaratkaisut 

Virta haluaa kehittää latausta kokonaisvaltaisesti, joten tarjoamme erilaisia älykkäitä energianhallintaratkaisuja, jotka auttavat sähköverkon tasapainottamisessa ja energiantuotannon optimoinnissa. Viime kädessä näiden ratkaisujen tavoitteena on edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja auttaa asiakkaitamme säästämään energiakustannuksissaan ja muissa lisäkuluissa. 

Energianhallinnan avulla latausteho voidaan säädellä automaattisesti sähköverkon kulloisenkin tilanteen mukaan. Esimerkiksi kun sähkön kysyntä on suuri, lataustehoa voidaan laskea. Ja kun kysyntä laskee, lataustehoa voidaan vastaavasti nostaa. 

Näin sähköautojen lataus voidaan keskittää ajankohtiin, jolloin sähköverkon kokonaiskuormitus on alhainen ja autojen lataamiseen voidaan käyttää enemmän uusiutuvaa energiaa. Lisäksi ratkaisu auttaa alentamaan energiakustannuksia. 

Iso27001-sertifiointi

Virta on ollut ISO27001-sertifioitu yritys heinäkuusta 2019 lähtien. ISO27001 on tietosuojasertifiointi.Se osoittaa, että Virralla on käytössä kansainvälisesti tunnustetun standardin mukainen tietoturvan hallintajärjestelmä (ISMS). Virran ISMS-järjestelmä varmistaa, että asiakastiedot on suojattu tarkasti ja että Virran tuotteet ja palvelut toimivat turvallisesti. ISO27001-sertifioinnin saaminen osoittaa, että yritys on sitoutunut tuottamaan turvallisia tuotteita ja palveluja. 

Virta-ISO_IEC_27001-logo

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) on YK:n vuonna 2015 aloittama toimintaohjelma, joka tähtää yleismaailmallisesti köyhyyden poistamiseen, planeettamme suojelemiseen sekä rauhan ja vaurauden varmistamiseen kaikille ihmisille vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen 17 tavoitetta nitoutuvat yhteen niin, että yhden osa-alueen tulokset vaikuttavat myös toisiin. Ohjelman mukaan kaikki kehitys on tasapainotettava yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät tekijät huomioiden. 

Sekä valtioiden että yritysten tulisi sovittaa nämä kestävän kehityksen tavoitteet omaan toimintaansa, jotta tavoitteet saadaan täytettyä yhtäaikaisesti. Kestävän kehityksen käytännössämme on lisätietoa siitä, miten Virta tukee omalta osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteista
SDGsVirta-01

Rikkomuksen ilmiantaminen

Mikäli epäilet laitonta tai muutoin epäeettistä käyttäytymistä yrityksen, sen työntekijöiden, johdon tai muiden sidosryhmien toimesta, voit tehdä ilmiantoraportin. Virran käyttämä ulkopuolinen ilmiantoon tarkoitettu työkalu takaa raportin nimettömyyden ja luottamuksellisuuden sekä suojaa ilmiantajaa vastatoimilta.
 
Esimerkkejä mahdollisista syistä tehdä ilmianto:
  • Laiton toiminta, millä tahansa toiminta-alueella
  • Tietoturvallisuuteen liittyvä rikkomus tai virhe
  • Syrjintä, häirintä, epäasiallinen käytös
  • Epäreilu ja epäeettinen toiminta
  • Yrityksen käyttäytymissäännön, yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja turvallisuusohjeistuksen vastaiset toimet
  • Muut rikkomuksiksi miellettävät ja toimenpiteitä vaativat toimet
HUOMIOITHAN, että Virran ilmiantotyökalua tulee käyttää vain yrityksen, sen työntekijöiden, johdon tai muiden sidosryhmien epäiltyjen rikkomusten raportointiin. Mikäli sinulla on huolenaiheita mihin tahansa muuhun (esim. laskutus, lataus, tuotteet tai palvelut, työpaikat ym.) liittyen, voit asioida Asiakastuki-sivumme kautta.
Ilmianna rikkomus

Yhteyshenkilö

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa kestävästä kehityksestä Virralla, voit ottaa yhteyttä Sustainability Manageriimme Antonia Åkerbergiin.

Virtaset-2443-Edit-loose_crop-16x9-web

Antonia Åkerberg

Sustainability Manager

sustainability@virta.global