VirranTarina

Tarinamme | Virta

Virta haluaa ymmärtää maailmaa ja pysyä ajan tasalla erityisesti energiateollisuuden kehityksessä. Loputon tiedonjano ja halu löytää parhaimmat kansainväliset käytännöt ovat kaiken toimintamme ytimessä. Myös joustavuus, tuloskeskeisyys ja halu auttaa toinen toisiamme ovat meille tärkeitä asioita. 

Me uskomme, että ilmastonmuutos voidaan torjua lisäämällä energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä sekä sähköistämällä koko yhteiskunta. Uusiutuvat energialähteet aiheuttavat volatiliteettia energiajärjestelmään. Niiden vastapainoksi tarvitaankin kysyntäjoustoa, joka auttaa pitämään järjestelmän vakaana, luotettavana ja kohtuuhintaisena. Uusiutuva energia tarvitsee parikseen sähköautoja.

Vuonna 2009 tutkimukset alkoivat valoittaa energiantuotannon ja sähköautojen välistä yhteyttä. Sähköautot ovat viime kädessä isoja pyörillä kulkevia akkuja. Ne ovat tärkein uusi energiajärjestelmän joustavuutta lisäävä tekijä. Sähköautot yhdistävät kestävän liikenteen ja energiantuotannon ekosysteemiksi. Sähköautot ovat kirjaimellisesti muutoksen moottoreita. Energiantuotannon ja liikenteen yhdistäminen onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Tulevaisuuden liikenne toimii sähköllä

Virran perustajat – toimitusjohtaja Jussi Palola ja liiketoimintajohtaja Elias Pöyry – ymmärsivät, että tulevaisuuden liikenteen käyttövoima on sähkö. Markkinoilla ei kuitenkaan ollut teknologioita, jotka olisivat mahdollistaneet sähköautojen ja energiajärjestelmän integroitumisen. Siksi vuonna 2013 perustettiin Virta. yrityksen visiona on sähköisen liikenteen, energiajärjestelmän ja digisektorin yhdistävä ekosysteemi, joka on tehokkaampi kuin osiensa summa. 

Virran missio on ollut alusta alkaen selvä: haluamme yhdistää liikenteen ja energiantuotannon järjestelmätasolla tuomalla sähköautot osaksi yritysten ja kuluttajien arkea ja energiajärjestelmää.

Suomen innovaatiotukijärjestelmä oli Virralle erittäin tärkeä toiminnan alkuvuosina. Virran ensimmäiselle rahoituskierrokselle osallistui 18 sähköyhtiötä. Tämä mahdollisti toimivan tuotekonseptin kehittämisen.

Virran toiminta on ollut alusta alkaen kansainvälistä. Alkuvaiheessa tavoitteena oli tuoda sähköinen liikenne nimenomaan Suomen teille, mutta ensimmäinen asiakkaamme oli lopulta sveitsiläinen Swisscharge.From day one, Virta has been international.

Euroopan nopeimmin kasvava sähköautojen latausalusta

Virran verkosto on kasvanut joka vuosi markkinoita nopeammin. Vuonna 2016 Euroopan markkinat kasvoivat 52 % ja Virran kasvu oli 113 %. Vuonna 2019 kasvuvauhtimme oli viisi kertaa markkinoita nopeampaa, ja vuonna 2020 olimme Euroopan nopeimmin kasvava sähköautojen latausalusta

Kasvu on myös vahvistanut entisestään tavoitettamme olla avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Autamme asiakkaitamme edistämään sähköautojen ja uusiutuvan energian käyttöä kansainvälisen digitaalisen ekosysteemimme avulla.

Digitaalinen alustamme tuo kaikki sähköautoekosysteemin tärkeimmät toimijat yhteen ja tarjoaa palveluja kautta koko arvoketjun – kaikkialla maailmassa. Virta tarjoaa valmiin latausekosysteemin ja kustannustehokkaimman kanavan latausliiketoiminnan käynnistämiseen, laajentamiseen ja pyörittämiseen joko ensisijaisena liiketoimintana tai lisäarvopalveluna.

Tule mukaan ekosysteemiin - Vastataan yhdessä huomisen haasteisiin. 

Lue lisää Virrasta