icon-searchHaku Ota yhteyttä

Suomen kattavin sähköautojen latausverkosto Virta siirtyi EKOenergia-merkittyyn uusiutuvaan sähköön

Lataaminen uusiutuvalla sähköllä pienentää sähköauton elinkaaren aikaisia päästöjä merkittävästi.

Virran suomalaiset kuluttaja-asiakkaat lataavat tästä päivästä lähtien Virran latausverkoston lähes 6000 laturilla pelkästään 100% sertifioitua suomalaista EKOenergia-merkittyä tuulisähköä. Kun jokaisesta latauspisteestä kodista työpaikalle ja maantieltä kauppaan tulee ainoastaan kestävästi tuotettua energiaa on sähköauton käyttö entistäkin ympäristöystävällisempää. 

Lisäksi Virta tarjoaa kumppaniyrityksilleen Virta Origin -palvelua: mahdollisuutta tarjota heidän omille latausasiakkaillensa EKOenergia-merkittyä uusiutuvaa sähköä. Virran tavoitteena on laajentaa sertifioidun tuulisähkön käyttö vuoden 2022 loppuun mennessä kattamaan kaikki Virran verkostossa tehtävät lataustapahtumat yli 50 maassa ja 500 000 latauspisteellä.

EKOenergia on voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle ja kestävästi tuotetulle sähkölle. Yli 50 maassa käytetty EKOenergia-merkki on Suomen luonnonsuojeluliiton aloite ja toimii edelleen sen alaisuudessa. 

Euroopassa liikenteen päästöt ovat viidenneksen (21 %*) kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja näistä 78 % tulee tieliikenteestä. “Valtaosa Suomessa tuotetusta sähköstä on jo hiilineutraalia, mutta osa käyttämästämme sähköstä tulee ulkomailta kuten Venäjältä, eikä ole hiilineutraalia tai uusiutuvasti tuotettua. Siirtymä uusiutuvaan sähköön on ilmaston kannalta äärimmäisen tärkeää. Se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. Valitsemalla uusiutuvaa EKOenergiaa teemme ympäristöystävällisen valinnan asiakkaidemme puolesta ja nopeutamme käynnissä olevaa energiamurrosta”, Virran varatoimitusjohtaja Elias Pöyry kertoo.

Kansainvälinen ICCT:n raportti vuodelta 2021 osoittaa, että sähköautojen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt akkujen valmistus huomioiden ovat vain noin 19 % polttomoottoriauton vastaaviin verrattuna, kun ladattava sähkö on tuotettu 100 % uusiutuvilla energian tuotantotavoilla.

Virran joulukuussa 2021 tekemästä asiakastutkimuksesta kävi ilmi, että lähes 80 % kyselyyn vastanneista sähköautoilijoista (N=2044) lataisi mielellään pelkästään uusiutuvalla sähköllä tai suosisi uusiutuvaa sähköä, mikäli se olisi tarjolla ajasta, paikasta tai hinnasta riippumatta. 

Joulukuussa 2021 ladattavien ajoneuvojen osuus ensirekisteröinneistä saavutti Suomessa 44 % osuuden. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan vuonna 2021 sähköautojen ja ladattavien hybridien yhteenlaskettu markkinaosuus oli 31 %, kasvaen 172 % vuodesta 2020. 

Virta-Lifestyle_85X2485-Origin-hires

 

Virta 

Vuonna 2013 Helsingissä perustettu Virta on yksi Financial Times 1000 - Europe's Fastest Growing Companies -listan nopeimmin kasvavista yrityksistä sekä nopeimmin kasvava sähköautojen latauspalveluita kehittävä yritys.

Virta kehittää ja ylläpitää älykästä latausliiketoiminnan digitaalista alustaa, joka mahdollistaa kaikki keskeiset lataustoimintaan liittyvät toimenpiteet ja prosessit - käyttäjien tunnistautumisesta lataustapahtuman hallintaan ja laskutuksesta aina latauskapasiteetin ja sähköverkon käytön joustavaan säätelyyn. Virran asiakkaita Suomessa ovat sen 6000 laturin verkostoa käyttävät kuluttajat sekä yritykset ja yhteisöt jotka tarjoavat latauspalveluita edelleen asiakkailleen ja työntekijöilleen. Virran oma latausverkosto, alustaa käyttävät latauspalvelun tarjoajat sekä yhteiskäyttökumppanien ns. “roaming” -laturit muodostavat Euroopan suurimman latausverkoston mahdollistaen sähköauton lataamisen Virran ja sen kumppanien asiakkaille yli 50:ssa maassa ja yli 500 000 latauspisteellä. 

https://www.virta.global/

EKOenergia

EKOenergia on voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle ja kestävästi tuotetulle energialle. Merkkiä käytetään tällä hetkellä yli 50 maassa. Sen juuret ovat kuitenkin vahvasti kotimaiset: EKOenergia on Suomen luonnonsuojeluliiton aloite ja toimii edelleen sen alaisuudessa. 

Merkki todentaa, että energia ei ole ainoastaan uusiutuvaa, vaan se täyttää kestävyyskriteerit, ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja tuottaa lisäisyyttä muun muassa rahoittamalla uusia uusiutuvan energian projekteja kehitysmaissa.

https://www.ekoenergy.org/

 

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt: 

Merja Turpeinen

Viestintätoimisto SagaSocial

merja@sagasocial.com

+358 40 584 0542

Steven Vanholme, EKOenergian ohjelmapäällikkö 

steven.vanholme@sll.fi

+358 50 568 7385