icon-searchHaku Ota yhteyttä

Virta sai 85 miljoonan euron kasvurahoituksen

Virta kasvattaa sähköautojen roolia energiajoustomarkkinoilla ja vauhdittaa kasvua Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Suomalainen Virta (Liikennevirta Oy), markkinajohtaja nopeasti kasvavalla sähköisten ajoneuvojen latausalustoiden alalla(1), on saanut uuden 85 miljoonan euron kasvurahoituksen. Rahoituskierros on alan merkittävimpiä viimeisten vuosien aikana. 

Summa koostuu 65 miljoonan euron pääomasijoituksista Virran nykyisiltä sijoittajilta, etunenässä pääomasijoitusyhtiö Jolt Capital. Muita merkittäviä investoreita ovat ovat E.ON:in tukema Future Energy Ventures, Helen Ventures, Vertex Growth Fund, Suomen Teollisuussijoitus, Lahti Energia, Vantaan Energia ja Kotkan Energia. 20 miljoonaa euroa tulee Suomen valtion Business Finlandilta, joka myöntää yrityksille ja tutkimusorganisaatoille tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta. 

Virran latausalustaa käyttää yli 1000 yritystä, jotka ylläpitävät sähköautojen latausasemaverkostoja ja -palveluita 35 maassa. Yhdessä nämä latausverkko-operaattorit muodostavat yhden Euroopan suurimmista julkisista verkostoista, joka roaming-vierailut mukaan lukien mahdollistaa sähköautoilijoille yli 350 000 latauspisteen käytön. 

”Latausalusta on maailmanlaajuisia latauspalveluja rakentaville yrityksille liiketoiminnan peruskivi. Vahvan rahoitusasemamme ansiosta pystymme turvaamaan kumppaneillemme parhaat kasvumahdollisuudet pitkälle tulevaisuuteen", sanoo Virran toimitusjohtaja Jussi Palola. 

Virta ja sähköautojen latausala astuvat vihreän hyperkasvun aikakauteen 

Virran kasvu on jatkuvasti ylittänyt toimialan keskiarvon, ja vuonna 2022 Virta-konsernin vuosittainen liikevaihto kasvoi 112 prosenttia 39 miljoonaan euroon (alustavat luvut). Tämän seurauksena Virta pääsi Financial Timesin 1000 Euroopan nopeimmin kasvavan yrityksen listalle neljännen kerran peräkkäin vuonna 2023. Tuoreen rahoituksen avulla Virta pyrkii kasvattamaan alustansa kautta tehtävien lataustapahtumien määrän yli viisinkertaiseksi Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella vuoteen 2025 mennessä. 

Sähköautojen akut avain satojen miljardien säästöihin 

Sähköajoneuvot ovat käytännössä isoja pyörillä kulkevia akkuja, ja Virta arvioi, että vuoteen 2030 mennessä niiden osuus Euroopan koko akkuvarastointikapasiteetista on jopa 90 prosenttia. Tämän akkukapasiteetin liittäminen energiajärjestelmään ja lataustapahtumien reaaliaikainen mukauttaminen (kysyntäjousto) nähdään suurimpina tekijöinä, joiden avulla tavoitteena oleva uusiutuvien energialähteiden osuuden moninkertaistaminen voidaan saavuttaa samalla kun energiajärjestelmän huoltovarmuus paranee ja sähkön kustannukset kuluttajalle saadaan laskemaan. 

Äskettäin julkaistun Smarten-raportin(2) mukaan sähköautojen latauksen sisältävän kysyntäjouston täysimittainen käyttöönotto voi säästää Euroopassa jopa 254,4 miljardia euroa verkkoinfrastruktuuri- ja huippuvoimalaitosinvestoinneissa vuosina 2023–2030 ja vähentää jopa 300 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Kaikkiaan kysyntäjouston täysimääräinen käyttöönotto voisi johtaa siihen, että kuluttajien sähkökulutuskustannukset alenisivat yli 71 miljardia euroa vuodessa vuoteen 2030 mennessä. 

"Virralla on tällä hetkellä yksi alan parhaista alustapatenttien portfolioista, joka keskittyy energiateknologioihin, kuten ajoneuvojen verkkoon kytkemiseen (V2G), autonomisiin ajoneuvojen latauksiin ja monimutkaisten miljardiluokan verkkotoimintojen operointiin. Uuden rahoituksen myötä olemme nyt valmiita ottamaan globaalisti johtoasemaa kaupallisen tason käytännön ratkaisuiden tarjoamisessa sähköajoneuvojen kytkemiseen olennaiseksi osaksi energiajoustomarkkinoita", Palola sanoo. 

Samalla Virta-latausalustaan kytketyn latauskapasiteetin arvioidaan kasvavan nykyisestä noin 2 000 megawatista 12 000–15 000 megawattiin eli 10 suuren ydinvoimalan kokoiseksi vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Rahoituskierroksen pääsijoittajan Jolt Capitalin toimitusjohtaja Jean Schmitt kiteyttää odotukset ja mahdollisuudet sijoittajan näkökulmasta. "Strategiamme on rahoittaa eurooppalaisia ”deeptech”-kasvuyrityksiä, joilla on potentiaalia kansainväliseen markkinajohtajuuteen. Virta on osoittanut harvinaista kykyä hallita hyperkasvun, teknologisen edelläkävijyyden ja toimintojen kehittämisen haastavan yhdistämisen tavalla, joka tulee mahdollistamaan kannattavan skaalautumisen tulevina vuosina. Uskomme, että Virta on nyt paalupaikalla kilpajuoksussa latausalustojen markkinajohtajuudesta." 

 

(1) Latauspisteiden arvioitu määrä Euroopassa vuonna 2025 verrattuna vuoteen 2021 +475 % 0,4 miljoonasta 2,3 miljoonaan ja 7,9 miljoonaan vuonna 2030. Lähteet: ACEA, ICCT, IEA, BNEF, DNV 2030 -arviot. 

(2) Kysyntäjousto EU:ssa: Hyötyjen kvantifiointi vuonna 2030, syyskuu 2022, Smart Energy Europe ja DNV. 

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 

Esa-Pekka Nykänen 

Viestintäjohtaja 

Liikennevirta Oy 

esa-pekka.nykanen@virta.global 

puh. 040 595 3135 

 

Kuvia toimitusjohtaja Jussi Palolasta löytyy täältä - https://virta.pictures.fi/i/yANMF6ku9x3GV7jUg8nbTP4QezChfStp%C2%A0

Virta (Liikennevirta Oy) lyhyesti

Virta on yksi nopeimmin kasvavista sähköautojen latauspalveluita kehittävistä yrityksistä, ja se sijoittui Financial Times 1000 – Europe's Fastest Growing Companies -listan nopeimmin kasvavan yrityksen listalle neljännen kerran peräkkäin vuonna 2023. 

Virran digitaalista sähköautojen latausalustaa käyttää tällä hetkellä yli 1000 yksityistä ja julkista yritystä sekä organisaatiota mm. vähittäiskaupan, hotellien, kiinteistöjen, pysäköinnin, bensiinin vähittäismyynnin, autoteollisuuden ja energiateollisuuden aloilla. Näiden asiakkaiden yli 75 000 latauslaitetta 35 maassa muodostavat "Powered by Virta" -verkoston. Yli puolet Suomen julkisista latauspisteistä kuuluu Virran verkostoon tehden siitä ylivoimaisesti maan suurimman ja kattavimman. 

Virta on maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka investoi sähköautojen latauksen tulevaisuuden ominaisuuksiin, ja sillä on 34 patentoitua tuoteperhettä, jotka keskittyvät erityisesti tulevaisuuden verkottuneille energia- ja liikkuvuusekosysteemeille keskeisiin energianhallintaominaisuuksiin. 

www.virta.global