icon-searchSök Kontakta oss

Virta stänger finansieringsrunda på 85 miljoner euro för att öka elfordonens inverkan på energiflexibilitets-marknaderna och öka tillväxten i Europa och Asien-Stillahavsområdet

Finlandsbaserade Virta Ltd, en global ledare inom den snabbt växande sektorn för laddningsplattformar för elfordon(1), kan nu berätta att företaget har säkrat 85 miljoner euro i ny finansiering. Finansieringen ska användas för tillväxt och rundan är bland de största i branschen de senaste åren.

Summan består av en kapitalinvestering på 65 miljoner euro från Virtas befintliga investerare, ledd av riskkapitalbolaget Jolt Capital och medinvesterade av Future Energy Ventures som backas av E.ON., Helen Ventures, Vertex Growth Fund, Finnish Industry Investment, Lahti Energy, Vanda Energi och Kotka Energy. Resterande 20 miljoner euro tas emot från Business Finland, som erbjuder innovationsfinansiering för företag och forskningsorganisationer.

Virtas laddningsplattform för elfordon används av över 1 000 elbilsladdningsföretag för att driva laddningsnätverk och tjänster i 35 länder. Tillsammans utgör dessa laddpunktsoperatörer ett av de största offentliga näten i Europa. Inklusive roaming ger nätverket tillgång till över 350 000 laddpunkter.

"Laddningsplattformen för elbilar är affärskritisk för företag som bygger globala laddningstjänster. Vår starka finansiella ställning gör det möjligt för oss att säkerställa de bästa tillväxtmöjligheterna för våra partners", säger Virtas vd Jussi Palola.

Virta och laddningsindustrin för elfordon är på väg mot en era av grön supertillväxt

Virtas tillväxt har löpande överträffat branschgenomsnittet och år 2022 ökade Virta-koncernens årliga omsättning med 112 procent till 39 miljoner euro (preliminära obekräftade siffror). Resultatet blev att Virta rankades på Financial Times 1000 Europas snabbast växande företags-lista för fjärde året i rad 2023. Med den nya finansieringen siktar Virta på att öka sina laddningstransaktioner mer än femfaldigt i Europa och Asien-Stillahavsområdet fram till 2025.

Dags att möjliggöra hundratals miljarder i besparingar inom energisektorn med hjälp av elfordon

Elfordon är stora batterier på hjul och år 2030 uppskattar Virta att de kommer att utgöra upp till 90 procent av den totala batterilagringskapaciteten i Europa. Att ansluta denna batterikapacitet till energisystemet och justera energiförbrukningen vid elbilsladdning i realtid (flexibilitet på efterfrågesidan) ses som en av de största förutsättningarna för världen att framgångsrikt multiplicera andelen förnybar energiproduktion, sänka elkostnaden för konsumenterna och öka energisystemets motståndskraft.

Enligt en färsk Smarten-rapport(2) kommer en fullständig implementering av flexibilitet på efterfrågesidan, inklusive laddning av elfordon, att spara upp till 254,4 miljarder euro i nätinfrastruktur och toppinvesteringar i kraftverk mellan 2023 och 2030 och 300 miljoner ton i växthusgasutsläpp fram till 2030. Totalt sett skulle ett fullständigt utnyttjande av flexibiliteten på efterfrågesidan kunna leda till en potentiell kostnadsminskning för konsumenterna på mer än 71 miljarder euro per år för elförbrukning fram till 2030.

"Idag har Virta en av de ledande plattformspatentportföljerna med fokus på energiteknik som vehicle-to-grid (V2G), autonom fordonsladdning och drift av komplexa småskaliga nätverksoperationer. Med den nya finansieringen är vi nu redo att inta ledande position globalt när det gäller att göra elbilar till en integrerad del av energiflexibilitetsmarknaderna", säger Jussi Palola.

I och med expansionen beräknas Virta-plattformens kapacitet växa från nuvarande cirka 2 000 MW till 12 000–15 000 MW, vilket motsvarar effekten av 10 stora kärnkraftverk, i slutet av 2025.

Finansieringsrundans huvudinvesterare, Jolt Capitals VD Jean Schmitt, sammanfattar förväntningarna och potentialen ur investerarens synvinkel: "Vår strategi är att finansiera europeiska tillväxt-deep-tech-företag som söker ett globalt ledarskap. Virta har visat en unik förmåga att kombinera hypertillväxt, tekniskt ledarskap och mogen verksamhet, vilket möjliggör hållbar lönsam skalbarhet. Vi tror att Virta nu är i pole position för att vinna loppet till att bli ledande på plattformsmarknaden i en av de snabbast växande globala industrisektorerna, det vill säga laddning av elektriska fordon och energiflexibilitet."

(1) Uppskattat antal laddstationer i Europa 2025 jämfört med 2021 +475 % från 0,4 miljoner till 2,3 miljoner och till 7,9 miljoner 2030. Källor: ACEA, ICCT, IEA, BNEF, DNV 2030 uppskattningar.

(2) Flexibilitet på efterfrågesidan i EU: Kvantifiering av fördelar 2030, september 2022, Smart Energy Europe och DNV.

Mediakontakt

Esa-Pekka Nykänen
Direktör, Brand &; Kommunikation
esa-pekka.nykanen@virta.global
+358 (0)40 595 3135

Pressfoton

Ladda ner här

 

www.virta.global