icon-searchHaku Ota yhteyttä

Virta varautuu auttamaan energiajakelun häiriötilanteissa tulevana talvena

Lataustehon valtakunnallinen kysyntäjoustoautomaatio käyttöön ensimmäisenä maailmassa.

Yli puolet Suomen julkisista sähköautojen latauspisteistä toimii suomalaisen Liikennevirta Oy:n teknologia- ja palvelualustalla muodostaen Virta latausverkoston. Koska verkoston kautta ladataan päivittäin suuri osa suomalaisista sähköautoista, sen rooli sähkön riittävyyden varmistamisessa kasvaa jatkuvasti.

Suomalaista yhteiskuntaa tulevana talvena mahdollisesti uhkaaviin häiriötilanteisiin Virta valmistautuu ottamalla käyttöön asiointilatausverkoston kattavan kysyntäjoustoautomaation ensimmäisenä maailmassa.

Virran energiapalveluista vastaavan johtajan Juha Karppisen mukaan ”Suomen suurimman latausalustan vastuullisena toimittajana koemme velvollisuudeksemme osallistua häiriötilanteissa yhteiskunnan sähkönriittävyydestä huolehtimiseen”.

Sähköautoilun merkitys energiajärjestelmän vakaudessa kasvaa

”Vaikka sähköautojen lataamiseen käytetty sähkönkulutus on vielä pientä moneen muuhun toimialaan verrattuna, on sillä jo oma vaikutuksensa sähkönjakelun kokonaisuudessa. Sähköautojen lataaminen Virran verkostossa ei tule vaarantamaan sähkönjakelua tulevana talvena. Latauspisteiden hetkellinen tehon alentaminen voi tuoda juuri ratkaisevan laskun sähkönkulutukseen, ja ehkäistä näin tarpeen katkoa sähköjä kuluttajilta laajemmin. Vuoteen 2030 mennessä sähköautojen latausverkkojen osuus tulee kasvamaan merkittävästi ja sen osuuden koko kysyntäjoustomarkkinoista arvioidaan olevan jopa 10 %”, Karppinen sanoo.

Virran kysyntäjoustoteknologia seuraa sähköjärjestelmän tilaa jatkuvasti useiden eri signaalien avulla. Latausten kulkua säädetään tarvittaessa kiinteistön, sähkön jakeluverkon ja valtakunnan tehotasapainon rajoitteiden mukaisesti.  Järjestelmä reagoi alle sekunnissa, jos esimerkiksi sähköverkon taajuus laskee liian alas ja tehotasapaino vaarantuu. Rajoitusten kesto pyritään häiriötilanteissa minimoimaan muutamien minuuttien pituiseksi, jotta latauspalvelun laatu ei kärsi. Nämä muutamat minuutit ovat kuitenkin riittävä aika, jotta varavoimaa ehditään käynnistää tehovajeen korjaamiseksi. 

”Toiminto otetaan käyttöön Virran verkostoon kuuluvissa noin 6 500 asiointilaturissa asteittain marraskuusta 2022 alkaen. Pikalatausasemat, joissa latausajan lyhyys on tärkeintä, jätetään kysyntäjouston ulkopuolelle. Seuraamme tarkkaan, että latausasiakkaiden saama palvelu ei tästä kärsi”, Karppinen sanoo. 


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Esa-Pekka Nykänen

Viestintäjohtaja, Liikennevirta Oy

esa-pekka.nykanen@virta.global

+358 40 595 3135

Virta (Liikennevirta Oy) lyhyesti:

Vuonna 2013 Helsingissä perustettu Virta on yksi Financial Times 1000 – Europe's Fastest Growing Companies -listan nopeimmin kasvavista yrityksistä sekä nopeimmin kasvava sähköautojen latauspalveluita kehittävä yritys.

Virta kehittää ja ylläpitää älykästä latausliiketoiminnan digitaalista alustaa, joka mahdollistaa kaikki keskeiset lataustoimintaan liittyvät toimenpiteet ja prosessit - käyttäjien tunnistautumisesta lataustapahtuman hallintaan ja laskutuksesta aina latauskapasiteetin ja sähköverkon käytön joustavaan säätelyyn.

Virran asiakkaita Suomessa ovat sen yli 6000 laturin verkostoa käyttävät kuluttajat sekä yritykset ja yhteisöt, jotka tarjoavat latauspalveluita edelleen asiakkailleen ja työntekijöilleen. Virran oma latausverkosto, alustaa käyttävät latauspalvelun tarjoajat sekä yhteiskäyttökumppanien ns. “roaming” -laturit muodostavat yhden Euroopan suurimmista latausverkostoista.

Syyskuussa 2022 Virta mahdollistaa sähköauton lataamisen yli 650 000 sähköautoilijalle Virran ja sen kumppaniverkostojen yli 250 000 latauspisteellä yli 60 maassa.