icon-searchHaku Ota yhteyttä

Uusi EU-regulaatio voimaan huhtikuussa – latauspisteiden omistajien kiirehdittävä korttimaksamisen mahdollistamista

EU julkaisi viime syksynä AFIR-asetuksen (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), joka luo yhteiset raamit sähköautojen latausalalle ja edistää liikenteen sähköistymistä. Asetus astuu voimaan 13. huhtikuuta 2024, ja Suomessa Valtioneuvosto aikoo käsitellä siihen perustuvat lait toukokuussa.

Uusi asetus tuo merkittäviä muutoksia sähköautojen latausmahdollisuuksiin kuluttajien näkökulmasta. Tärkeimmät niistä ovat yksittäisten lataustapahtumien maksumahdollisuuksien laajentuminen esim. korttimaksamiseen, hinnoittelun selkiyttäminen ja latauspisteiden määrän lisääntyminen tärkeillä tieosuuksilla vähintään 60 kilometrin välein.

 – Uuden asetuksen myötä palveluntarjoajien on edelleen helpotettava kertamaksamista tuoden latausasemille uusia maksutapoja ja esittävä lataustapahtuman hintakomponentit. Kuluttajille tämä näkyy selkeämpänä hinnoitteluna ja antaa kuluttajille nykyistäkin selvemmän käsityksen latauksen kustannuksista, sanoo Virran yhteiskuntasuhdejohtaja Eemil Rauma.

 

Merkittävä muutos kuluttajan näkökulmasta on mahdollisuus maksaa kortilla regulaation voimaanastumisen jälkeen käyttöönotetuilla 50 kW tai tehokkaammilla latureilla. Kaikilla uusilla AC-latauslaitteilla on myös oltava mahdollista maksaa ilman erillistä rekisteröitymistä. Koska maksuterminaalin lisääminen jokaiseen laturiin on latauspisteiden omistajille AC-laturien kohdalla suuri investointi, Virta on kehittänyt yhdessä Mastercardin ja WorldPayn kanssa Virta Payment Kiosk maksukioskin, johon voidaan liittää kymmeniä latureita. Maksukioski voidaan jälkiasentaa jo olemassa oleville latauspisteille, ja se on hankittavissa kaikille Virran palveluun liitetyille latureille Euroopassa.  

Virran tavoitteena on saada korttimaksu käyttöön kaikilla latauspisteillä vuoden 2025 loppuun mennessä.

– Luottokorttimaksu helpottaa ennen kaikkea matkailijoiden lataamista vierailla tai satunnaisesti käytetyillä latauspisteillä, kun ei tarvitse huolehtia, onko omassa kännykässä tarpeelliset sovellukset. Tämä asia on tunnistettu myös viranomaistasolla, sillä tarvetta korostetaan jo Liikenne- ja viestintäministeriön jakeluinfraohjelmassa, Rauma sanoo.  

Lisää latauspisteitä vilkkaasti liikennöidyille teille

AFIR-asetus asettaa minimivaatimukset latausinfrastruktuurille vilkkaasti liikennöidyillä tieväylillä. Nopea ajoneuvokannan sähköistyminen edellyttää kuitenkin kattavampaa latausinfrastruktuuria ja latauspalveluita, jolle AFIR asettaa minimitason. Asetuksen mukaan Euroopan TEN-T-runkoverkkoon kuuluvilla teillä on oltava latausasemia henkilöautoille vähintään 60 kilometrin välein vuoteen 2026 mennessä. Suomessa näitä teitä ovat muun muassa Helsinki–Turku–Naantali, Helsinki–Tampere–Oulu ja Helsinki–Jyväskylä–Oulu -reitit. 

– 60 kilometrin sääntö on tärkeä osa asetusta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 60 kilometrin välein TEN-T:n verkon varrelta löytyy vähintään 150 kW:n pikalatausasema ja latauskentän yhteenlaskettu teho on vähintään 400 kW. Raskaiden ajoneuvojen osalta laturin vähimmäistehon on oltava 350 kW, latauskentän 1400 kW ja etäisyys maksimissaan 120 km, Rauma sanoo. 

Suomella on reilu 1,5 vuotta aikaa varmistaa latausinfrastruktuurin vastaavan regulaation vaatimukset. Suurteholatauskenttien käyttöönotto vie pitkän ajan ja ala toivookin valtiovallalta nopeita ja tehokkaita toimia tavoitetason saavuttamiseksi yhdessä yritysten kanssa.

– Ilman toimivaa ja kattavaa latausverkostoa emme saavuta päästövähennystavoitteita, joiden seurauksena veronmaksajat joutuvat rahoittamaan päästöoikeuksien ostoja markkinoilta 300–1200 miljoonan euron arvosta vuonna 2030. Viimeisimpien tieteellisten ja taloudellisten arvioiden mukaan sähkö on niin henkilöliikenteessä, jakeluliikenteessä kuin myös raskaammassa kalustossa kustannustehokas vaihtoehto polttomoottorille, olettaen latausinfran olevan kunnossa, Rauma korostaa. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Esa-Pekka Nykänen

Viestintä- ja brändijohtaja

Virta Global

+358 (0)40 595 3135

esa-pekka.nykanen@virta.global

 

Virta on johtava älykkäiden sähköautojen latausalusta Euroopassa. Se sijoittui Financial Timesin 1 000 Euroopan nopeimmin kasvavan yrityksen listalle viidettä kertaa peräkkäin vuonna 2023.

Virran digitaalista sähköajoneuvojen latausalustaa käyttää yli 1000 yksityistä ja julkista yritystä ja organisaatiota muun muassa vähittäiskaupassa, hotelli-, kiinteistö-, pysäköinti-, bensiini-, auto- ja energiateollisuudessa. Nämä asiakkaat operoivat yli 100 000 laturia 35 maassa muodostaen Powered by Virta -verkoston. Roaming mukaan lukien sähköajoneuvojen kuljettajat voivat käyttää yli 500 000 latauspistettä yli 65 maassa.

Virta rakentaa kestävämpää tulevaisuutta tekemällä sähköautojen lataamisesta kannattavaa liiketoimintaa ja kytkemällä sähköautot osaksi uusiutuviin lähteisiin pohjautuvaa energiajärjestelmää.

Lisätietoja: www.virta.global/