Aikataulutettu kuormanhallinta: Tasapainota verkkoa, säästä rahaa ja tue uusiutuvan energian käyttöä

Kirjoittanut Virta
Lukuaika 2 min
21.2.2024 7:00:00

Sähköautokannan kasvaessa lataukseen tarvittava energiankulutus voi ruuhkauttaa sähköverkkoja. Se puolestaan vaikeuttaa uusiutuvan energian käyttöä, ja voi jopa estää sähkön päätymisen oikeaan paikkaan. Ratkaisu voi löytyä älykkäästi ohjatuista sähköautoista.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen on globaali, kriittisen tärkeä tehtävä, jonka ratkaisemiseen tarvitaan käytännössä kaikkien panosta. Ja kuten tiedämme, on erityisesti energiateollisuuseen ja liikenteeseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen avainasemassa. Liikenteen sähköistäminen on selkeä askel oikeaan suuntaan.

Mutta mitä enemmän sähköautoja teillämme kulkee, sitä kovemmalle kuormitukselle sähköverkkomme joutuu. Siksi tarvitsemme sähköautoille älykästä latausteknologiaa, joka voi osaltaan myös tehostaa uusiutuvien energiamuotojen tuotantoa ja käyttöä.

Miten sähköautot voivat tasapainottaa verkkoa?

Liikenteen sähköisyyden kasvu voi aiheuttaa verkon ruuhkautumista. Uusiutuvan energian tuotanto tuo soppaan oman mausteensa: esimerkiksi jos sähkön kulutus jää aurinkoisina kausina matalaksi, syötetään ylimääräinen aurinkosähkö takaisin verkkoon – mikä aiheuttaa verkon ruuhkautumista. Siksi monissa maissa sähkön takaisinsyöttöä kotitalouksista verkkoon onkin rajoitettu. Se puolestaan on yksinkertaisesti vihreän energian tuhlausta. 

Tässä kohtaa kuvaan tulevatkin sähköautot. Ne ovat mainio ratkaisu juuri näihin haasteisiin, sillä autojen lataustehoa voidaan hallita älykkäiden energianhallintatyökalujen avulla. Tämä taas mahdollistaa useampien latausasemien rakentamisen riskeeraamatta sähköverkon toimivuutta. 

Erilaisia energianhallintaratkaisuja on markkinoilla useita. Tässä blogikirjoituksessa keskitymme niistä yhteen: aikataulutettuun kuormanhallintaan.

Lue lisää Virran älykkäistä energianhallintaratkaisuista >>

aikataulutettu kuormanhallinta pelastaa päivän

Latauspaikoilla, joissa sähköverkon kapasiteettia on rajoitettu, voi uusien latausasemien asentaminen lisätä katkoksen riskejä. Riskejä esiintyy myös sijainneissa, joissa valtaosa energiasta tuotetaan uusiutuvilla lähteillä, ja jossa yhteydet ovat heikot. Nämä tekijät voivat hankaloittaa latausasemien toimintaa, ja aiheuttaa asiakkaissa tyytymättömyyttä. 

Sen sijaan, että joutuisit investoimaan latausinfrasi laajoihin korjauksiin ja kalliisiin päivityksiin, voi ratkaisu olla aikataulutettu kuormanhallinta. Se on pilvipohjainen ohjelmistoratkaisu, joka optimoi latausasemien toimintaa sekä verkon kapasiteetin että energiantuotannon perusteella. Asemien energiankulutusta säännellään sille asetetun aikataulun mukaan. 

Aikataulutetun kuormanhallinnan avulla latauspisteiden operaattorit (CPO) voivat ajoittaa lataustapahtumat kaikkein otollisimpiin ajankohtiin. 

Lataustehon hallinta voi perustua

  • Aikatauluihin, joilla lataus ajoitetaan vuorokauden edullisimpiin tunteihin
  • Sähköverkon energiantuotannon rajoituksiin
  • Viranomaismääräyksiin

Aikataulutetun kuormanhallinnan voi yhdistää myös muihin Virran energianhallintaratkaisuihin, esimerkiksi dynaamiseen kuormanhallintaan.

Operaattorit asettavat siis säännöt määrittämään sitä, paljonko AC-latausasemat voivat käyttää tehoa tiettyyn aikaan. Säännöt voi asettaa manuaalisesti, tai automatisoida ulkoisista lähteistä, kuten verkkosivuilta tai OSCP-viestinnästä, saatavien tietojen perusteella.

Ruuhkanhallinnan hyödyt pähkinänkuoressa

Säästä sähkökustannuksissa

Aikataulutetun kuormanhallinnan avulla voit säädellä latausasemiesi energiankulutusta kalliiden tuntien aikana. Näin voit alentaa kuluja helposti.

Noudata rajoituksia

Viranomaiset saattavat rajoittaa suurteholatauksen ajankohtia sääntelyllä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa AC-latausta on rajoitettu niin, että sallitut lataustunnit ovat kello 8–11 aamulla ja 16–22 iltapäivällä arkipäivisin. Aikataulutetun kuormanhallinnan avulla huolehdit siitä, että latausasemasi huomioi voimassaolevat rajoitukset.

Tue uusiutuvan energian käyttöä

Uusiutuvan energian käyttö voi olla haastavaa, koska sen tuotanto on usein epävakaata. Säätämällä latausasemiesi energiankulutusta uusiutuvan energian saatavuuden perusteella voit tehostaa vihreän sähkön käyttöä. 

Hallitse energian kysyntää

Aikataulutetun kuormanhallinnan avulla voit unohtaa verkon ruuhkautumisen ja varmistaa, että lataustehoa on saatavilla oikea määrä. Kun aikataulutat lataustapahtumia korkean energiantuotannon ajankohtiin, ovat verkon ruuhkautumiseen liittyvät ongelmat taakse jäänyttä elämää.

Hyväksi verkolle, hyväksi myös lompakollesi

Mainitsimmekin kustannusten vähenemisen jo. Saamamme palautteen ja omien laskelmiemme perusteella tiedämme, että aikataulutetun kuormanhallinnan avulla voit vähentää kuukausittaisia latausenergiakustannuksiasi jopa kymmenen prosenttia.

Kun ruuhkautumisongelmat ovat poissa päiväjärjestyksestä, voit kasvattaa latausliiketoimintaasi myös latauspisteitä lisäämällä ilman, että riskeeraat verkon toimintaa. 

Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta? Katsotaanpa, mitä asiakkaamme Finavian latausliiketoiminnalle tapahtui ruuhkanhallinnan myötä. Finavia operoi suomalaisia lentokenttiä sekä niillä sijaitsevaa latausinfraa. Finavia käyttää aikataulutettua kuormanhallintaa varmistamaan, että latauspaikkojen energiainfra pysyy stabiilina, ja että asiakkaiden lataustapahtumat ajoittuvat kustannuksiltaan edullisimpiin tunteihin. Vuonna 2023 Finavian ylikuormituksen hallintaan tekemä investointi palautui viisinkertaisena

Lue Finavian asiakastarina (englanniksi) >>

Aikataulutetun kuormanhallinnan avulla pidät sähköverkon tasapainossa, säästät kustannuksissa ja tehostat uusiutuvan energian latauskäyttöä. Kerromme mieluusti, kuinka tämä ratkaisu sopisi juuri sinun tarpeisiisi!

Ota meihin yhteyttä >>

Vastaanota sähköposti ilmoituksia