Trängselhantering – en förutsättning för hållbarhet?

av [author] Virta
3 minuters lästid
Feb 20, 2024 7:15:00 AM

Med fler elfordon på vägarna, möter smarta laddlösningar ökat energibehov och främjar klimatmål effektivt och smart styrda elfordon är en av lösningarna på problemet.

Att bromsa klimatförändringarna är ett globalt uppdrag av avgörande betydelse. Alla sektorer behöver arbeta tillsammans för att lösa det. Som vi alla vet spelar hantering av frågor inom energi- och transportindustrin en nyckelroll i att mildra klimatförändringarna. Det verkar finnas en konsensus om hur man ska ta itu med utmaningen – elektrifiering.

Men, ju fler elfordon vi har på våra vägar, desto större blir efterfrågan på energi i elnätet, vilket orsakar begränsningar. Om vi kombinerar elfordon och smart laddning, får vi en kraftfull kombination som gör det möjligt att ta sig an utmaningen.

Samtidigt som försäljningen av elbilar och tunga elektrifierade fordon ökar i en rasande tak, ökar även produktionen av förnybar elektricitet över hela världen och blir ett billigt sätt att producera elektricitet. Dock kan trängsel i elnätet begränsa såväl användningen som produktionen av förnybar elektricitet.

Elfordon är nyckeln till balansering av elnätet

Det elektriska nätet på distributionsnivå (exempelvis på stadsnivå), kan bli trångt på grund av den ökande elektrifieringen, om vi inte ser till att vi har kontrollerbara smarta lösningar för att hantera energi.

Med ökande mängder förnybar energi, såsom solenergi, uppstår problem: När solen skiner men konsumtionen är låg, skickas överskottselektricitet tillbaka till elnätet, vilket orsakar trängsel. Detta har lett till regleringar om att skicka tillbaka elektricitet till elnätet från hushåll i många länder. Det är helt enkelt ett slöseri med grön energi.

Här kommer elfordon såsom elbilar och tunga elektrifierade fordon in i bilden. Laddbara fordon är en utmärkt lösning på ovan nämnda utmaningar, eftersom laddningseffekten kan kontrolleras med specifika energihanteringslösningar. Detta gör det möjligt för en laddningsverksamhet att installera fler laddstationer – utan att kompromissa med elnätets förutsättningar.

Det finns olika energihanteringslösningar på marknaden, men i det här blogginlägget vill vi lyfta fram en specifik lösning: Trängselhantering (Congestion Management).

Trängselhantering till undsättning

På laddplatser där nätet har kapacitetsbegränsningar, kan installation av laddstationer öka risken för avbrott. Detsamma gäller områden med en hög andel av förnybar energiproduktion och svaga sammankopplingar. Allt detta kan hindra fordonsladdning och påverka din servicegrad och kundnöjdhet. I slutändan skulle du behöva investera i omfattande renoveringar av din laddplats samt dyra elektriska uppgraderingar. Trängselhantering kan förhindra det.

Trängselhantering är en molnbaserad programvarulösning som optimerar fordonsladdning baserat på elnätets kapacitet och energiproduktion. Laddstationens energiförbrukning regleras på ett schemalagt sätt.

Med Trängselhantering kan laddpunktsoperatörer (CPO:er) schemalägga laddning när den är som mest lämplig. Med andra ord laddas elfordon alltid vid rätt tidpunkt. Hantering av laddningseffekten kan göras baserat på:

  • Scheman för att minska elkostnaderna baserat på tidsbaserade priser
  • Begränsningar av elnätets energiproduktion
  • Lagstiftning som kräver att laddningseffekten regleras under specifika perioder

Trängselhantering kan kombineras med Virta Dynamic Load Management (bland Virtas andra lösningar för smart energihantering) som optimerar konsumtionen på en specifik laddplats.

 

Virta erbjuder flertalet lösningar för smart energihantering

 

Hur fungerar det i praktiken? Laddpunktsoperatörer kan skapa specifika regler som bestämmer hur mycket effekt som används under specifika tidsperioder för grupper av AC-laddstationer. Dessa regler kan ställas in manuellt eller automatiseras med hjälp av data från externa källor, såsom URL:er eller OSCP-kommunikation.

Fördelarna i korthet

Betala mindre för elektricitet

Trängselhantering låter dig reglera dina laddstationers energiförbrukning under timmar med hög belastning när elpriserna är högre, så att du kan minska dina elkostnader.

Anpassning till elnätets begränsningar

Vissa nätverksbegränsningar kräver en reglering av strömförbrukningen under specifika tider på dygnet. I exempelvis Storbritannien, finns en reglering för laddningstimmar utanför rusningstid mellan 8 och 11 på morgonen och mellan 16 och 22 på vardagar. Med Trängselhantering kan du enkelt reglera strömförbrukningen mellan dessa timmar.

Stöd användningen av förnybar energi

Förnybar energi kan vara utmanande eftersom dess produktion är volatil (solel genererar exempelvis främst el när solen skiner och vindkraftverk endast när det blåser). Genom att reglera dina laddstationers strömförbrukning baserat på tillgången på förnybar energi, hjälper du till att förbättra dess användning.

Hantera efterfrågan på energi

Med Trängselhantering kan du säga farväl till nätträngsel och oförmåga att tillhandahålla tillräcklig laddningseffekt till de anslutna elfordonen. Schemalägg skräddarsydda laddsessioner när energiproduktionen är hög och ta itu med trängsel en gång för alla.

Bra för elnätet, bra för din plånbok

Vi nämnde redan att Trängselhantering låter dig minska elkostnaderna. Baserat på våra beräkningar och feedback från kunder, kan du minska upp till 10% av dessa kostnader månadsvis.

Att eliminera nätträngsel gör det också möjligt att installera fler laddpunkter, vilket resulterar i ökade intäkter och dessutom utan extra belastning på elnätet.

För att visa Trängselhantering och dess avkastning på investeringen i praktiken, låt oss ta vår kund Finavia, ett finskt nationellt flygplatsföretag med 20 flygplatser över hela landet. Finavia använder Trängselhantering för att säkerställa att energisystemet förblir stabilt och att deras passagerare/kunder laddar med den mest prisvärda elen. År 2023 var Finavias avkastning på investeringen i Trängselhantering 500 %.

 

Banner med en iPad föreställande kundberättelsen för Finavia på Virtas webbplats

 

Med Trängselhantering kan du balansera elnätet, spara pengar och ladda med förnybar energi. Prata med våra försäljningsexperter för att lära dig hur du bäst utnyttjar denna lösning för dina specifika laddningsbehov.

Kontakta oss