SÄHKÖAUTOKANNAN HALLINNAN JA ÄLYKKÄÄN LATAUKSEN PERUSTEET

Johdanto

Maailmassa ollaan nykyään hyvin kartalla siitä, miten äärettömän tärkeää on pienentää meidän kaikkien yhteistä hiilijalanjälkeä. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvalla energialla on valtaisan merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Tämä muutos on johtanut todelliseen sähköautojen vallankumoukseen, jota vauhdittaa yhä useampien valtioiden antama lupaus kieltää polttomoottoriajoneuvojen myynti.

Olemassa oleviin ilmastopoliittisiin lupauksiin ja ilmoituksiin perustuvan Announced Pledges Scenario (APS) -skenaarion mukaan 30 % kaikista vuonna 2030 myydyistä ajoneuvoista on sähköisiä.

Nyt käsillä on taas uusi vallankumous – yritysten autokantojen sähköistyminen. Kysymys ei ole siitä, muuttuvatko yritysten autokannat sähköisiksi, vaan siitä, kuinka nopeasti tämä tapahtuu.  

Tässä oppaassa on kuvattu, mitä on syytä huomioida siirryttäessä polttomoottoriautoista sähköautoihin ja miksi nyt on otollinen aika vaihtaa autokantaa.

Kappale 1

Mitä autokannan hallinta tarkoittaa?

Kaikki hyötyajoneuvoja käyttävät yritykset hallinnoivat autokantaansa ja tekevät siihen liittyviä toimintoja jollakin tasolla. Autokannan hallinta voi sisältää esimerkiksi yrityksen tarjoaman palvelun toimittamiseen käytettävät autot, autovuokraamot tai työsuhdeautot. Autokannan hallinnan tarkoitus on valvoa koko autokannan ja siihen liittyvien resurssien käyttöä ja ylläpitoa – hankinnasta poistoon. Tällä tavalla organisaatiot voivat tehostaa tuottavuutta, pienentää kustannuksia ja varmistaa vaatimustenmukaisuuden kaikissa autokannan toiminnoissa. 

Autokannan hallinnasta vastaavien tehtäviin kuuluvat esimerkiksi autojen huollot, kuljettajien hallinta, resurssien hyötykäyttö, reittisuunnittelu ja yrityksen tuottavuutta parantavien ja jätettä vähentävien ohjelmien toteutus sekä polttoaine-/sähkökäytön ja niihin liittyvien kustannusten valvonta. 

Pilvipohjainen autokannan hallintaohjelmisto on yleensä ratkaisu reaaliaikaisen tiedon, historiaraporttien ja ennakoivan analytiikan kokoamiseen. Ne helpottavat esimerkiksi kuljettajien tyytyväisyyden lisäämiseen ja polttoaineen-/sähkönkulutuksen pienentämiseen liittyvää päätöksentekoa. 

Kappale 2

Miksi sähköistää autokanta?

Maailmanlaajuinen ilmastokriisi pahenee, minkä seurauksena yritykset siirtyvät – hitaasti, mutta varmasti – polttomoottoriautoista sähköautoihin. Muutokseen on kuitenkin monia muitakin syitä. Sähköautokannan hallinta mahdollistaa muun muassa seuraavaa: 

Lataus vapaasti missä tahansa – toimistolla, kotona tai matkalla 

Sähköautoja voi ladata käytännössä katsoen missä tahansa. Sähköautojen latauspaikat ovat huomattavasti vapaammin perustettavissa ja käytettävissä kuin huoltoasemat.

lataus infograafi

Yrityksen autokannasta vastaavana henkilönä tai autokantayrityksen johtajana voit luonnollisesti lisätä latausasemia yrityksesi toimipaikkoihin, mutta voit tarjota kuljettajille oman latausaseman myös kotiin. 

Eikä siinä vielä kaikki. Voit muuntaa sähköautojen latauksen liiketoiminnaksi tarjoamalla julkisia latauspaikkoja tien päällä lataamiseen (lisää aiheesta jäljempänä).  

Hienon, toistaiseksi hyödyntämättömän mahdollisuuden tarjoavat myös paikalliset sähköautojen lataushubit, joita voitaisiin asentaa asuintalojen läheisyyteen. Sähköautojen lataushubit ovat julkisia asemia, jotka on pyhitetty vain sähköautojen lataamiseen.  

Tällaiset hubit voidaan perustaa joko erillisiksi asemiksi tai osaksi aiemmin rakennettua kiinteistöä, kuten oman yrityksesi toimipaikkaa. Tällaiset ratkaisut ovat erityisen arvokkaita kerrostaloalueilla, joilla ei ole riittävästi tai lainkaan latausasemia. 


Yli 500 000 latauspistettä käyttöön kaikkialla Euroopassa ja muualla maailmassa 

Latausinfrastruktuuri laajentuu ja parantuu kaikkialla maailmassa. Kun liityt Virran jo olemassa olevaan latausverkostoon, saat käyttöösi yli 500 000 roaming-verkostomme latauspistettä maailmanlaajuisesti. Näin kuljettajiesi ei tarvitse murehtia, riittääkö akku.

Sähköautojen lataus roaming / verkkovierailu infograafi

Sähköautoilla sama alkuinvestointi – ellei jopa pienempikin 

Vuonna 2021 ladattavia autoja myytiin maailmanlaajuisesti 6,75 miljoonaa kappaletta, yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2020 ladattavien autojen maailmanlaajuinen myynti ylsi 3,24 miljoonaan yksilöön. 

Sähköautojen määrän nopea kasvu ja uusien, aiempaa edullisempien sähköautomallien markkinoille tulo nopeuttavat sähköautojen yleistä hinnanlaskua. Tämä lasku on niinkin ripeää, että sähköautojen ja perinteisten polttomoottoriautojen hintaeron odotetaan kuroutuvan umpeen viiden vuoden kuluttua. 

Lisäksi perinteisten autojen ja sähköautojen pääomamenojen ja käyttökustannusten välinen ero on muuttumassa merkittävästi.

 

Sähköauton käyttökulut infogrrafi

Yksi lasku koko autokannalle 

Eräs merkittävä etu on näppärä laskutus. Hallinnoitavien autojen määrällä ei ole merkitystä: saat yhden laskun kuussa koko autokannalle. Saat halutessasi kustannukset eriteltyä myös auto-, kuljettaja- tai sijaintikohtaisesti. 

Reaaliaikaista tietoa 

Koko autokanta pysyy hallinnassasi, ja saat reaaliaikaista tietoa ajamisesta, autojen latausten tilasta, lataustoiminnasta yleisesti ja energiankulutuksesta.  

Kestävästi ja tehokkaasti ilmastonmuutosta torjuen  

Sähköautokanta on tietoinen valinta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Se määrittelee työnantajan kestävän kehityksen edistäjäksi.

Kappale 3

Sähköautokannan hallinta ja älykäs lataus

Kun vaihdat sähköautoihin, huomioi, että latureissa on eroja. Sähkönkulutus saattaa helposti nousta liian suureksi tai lataaminen saattaa kestää odotettua pidempään. Sähköautokannan lataaminen sujuu tehokkaimmin, kun investoit älykkääseen lataukseen. 

Älykäs sähköverkko 

Älykäs sähköverkko koostuu digitaalisesta tekniikasta, joka pohjautuu kaksisuuntaiseen tietoliikenteeseen. Älykäs sähköverkko, kuten Internet, koostuu tietokoneista, ohjaustoiminnoista, automaatiosta ja uusista, yhdessä toimivista teknologioista, joiden tarkoitus on saada sähköverkko vastaamaan muuttuviin tarpeisiin digitaalisesti. 

Älykäs sähköverkko on oleellinen osa hiilineutraalia energiantuotantoa, kiitos aurinkoenergian ja tuulivoiman. Älykäs sähköverkko parantaa myös sähköjärjestelmien kykyä selvitä hätätilanteista, kuten myrskyistä ja maanjäristyksistä. Se auttaa myös ikääntyvän ja väistyvän energiainfrastruktuurimme päivittämisessä.  

Perustason latauspalvelu vs. älykäs lataus 

Sähköautojen lataaminen voi olla osa älykästä sähköverkkoekosysteemiä vain, jos sekin sujuu ”älykkäästi”. Älykäs sähköautojen lataaminen viittaa järjestelmään, jossa sähköauto ja latauslaite jakavat tietoliikenneyhteyden siten, että käyttäjä voi hallita sähköautonsa lataamistapaa yhdistämällä sen verkkoon.  

Tavanomaiset (tai ”tyhmät”) latauslaitteet, joita ei ole yhdistetty pilvipalveluun, eivät pysty samaan kuin älykkäät latausratkaisut: seuraamaan, hallinnoimaan ja rajoittamaan latauslaitteiden käyttöä etänä ja optimoimaan näin energiankulutusta. 

Älykkään latauksen avulla sähköautojen akut voivat varastoida uusiutuvaa energiaa päivän aikana, kun sähköntuotanto on tyypillisesti korkeimmillaan. Kun kulutus on sitten huipussaan ilta-aikaan, lataamista voidaan rajoittaa tai virtaa voidaan palauttaa takaisin verkkoon markkinapaineiden helpottamiseksi. Näin voidaan rakentaa energiatehokkaampaa ja kestävämpää järjestelmää. 

Älykäs lataus mahdollistaa myös julkisten latausverkkojen käytön (löytyvät yleensä sähköautojen lataussovelluksista), mikä tuo uusia asiakkaita. 

Älykkään latauksen etuihin kuuluu myös V2G-teknologia, jonka avulla auton akkuihin ladattu virta voidaan palauttaa älykkääseen sähköverkkoon energiantuotannon ja kulutuksen piikkien tasaamiseksi. Tämä on erityisen merkittävä ominaisuus, koska sähköautot ovat joustava osa energiajärjestelmäämme ja auttavat vakauttamaan uusiutuvan energian tuotannosta johtuvaa ailahtelevaisuutta. 

Hiilidioksidipäästötavoitteet 

Osana EU:n Green Deal ohjelmaa ja laajempaa tavoitetta saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä, Euroopan unioni asetti hiilidioksidipäästöjen leikkaustavoitteeksi vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä – mikä on merkittävä nousu EU:n aiemmin asetetusta 40 %:n tavoitteesta.

EU:n kovat tavoitteet on autoteollisuudessa otettu vastaan asettamalla oma tavoite: 30 miljoonaa nollapäästöistä autoa Euroopan teillä vuoteen 2030 mennessä

Kun yhdistät älykkään sähköautojen latauksen autokannan hallintaan, voit käyttää uusiutuvia energialähteitä energiantuotannossa ja ottaa reippaan lähtöaskeleen saavuttaaksesi oman yrityksesi hiilidioksidipäästötavoitteet.

Sähköauto-kannan hallinnan ja älykkään latauksen yhdistämisen etuja

Uusiutuvan energian tuotannon epävakaisuus edellyttää paljon paikallisilta energiavaranto-järjestelmiltä koko ekosysteemissä. Virran alusta on maailman ensimmäinen sähköautojen latausalusta, joka mahdollistaa hajautettujen energiaresurssien integroinnin kansainvälisille sähkömarkkinoille. Koska sähköautot ovat käytännössä pyörien päällä kulkevia isoja akkuja, älykkään latauksen valitseminen tuo mukanaan aivan uusia tulovirtoja ja säästöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi mahdollisuus hallita latauspaikkoja (tasapainottaa latausverkkoa hetkellisesti) ja varmistaa akkukapasiteetti – erityisesti tulevaisuudessa. Säästöjä voi saada vuositasolla tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin käytön laajuuden mukaan. EY:n tekemässä tutkimuksessa selvisi, että älykäs lataus voi lisätä tuottoja jopa 32%.
Kappale 4

Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten nopeasti sähköautot ovat autokantamarkkinoilla?

 • Auton hinta ja kokonaiskustannukset 

  Kuten edellä jo mainittiin, sähköautojen ja polttomoottoriautojen hintaero kaventuu nopeasti. LeasePlanin tutkimuksessa selvisi, että sähköautojen omistamisen kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin polttomoottoriautojen. Merkittävimpiä tekijöitä kokonaiskustannuksia ja autojen välisiä eroja laskettaessa olivat arvonalentuminen, huolto, autoverot ja polttoainekustannukset.  

  LeasePlan perehtyi 912 skenaarioon 13 eri maassa ja havaitsi seuraavaa: 

  • Sähköautojen kokonaiskustannukset olivat polttomoottoriautoja pienemmät 508:ssa 912 vertailusta eli 56 %:n enemmistöllä.  
  • Sähköauton kustannukset olivat 5 % pienemmät kuin samankaltaisen polttomoottoriauton.

   

Sähköautojen kuluvertailu polttomoottoriautoihin taulukko

Eräs sähköautojen merkittävimmistä eduista on niiden pidempi vaihtosykli. Esimerkki autokannasta: 

 • Nykyinen polttomoottoriautojen vaihtosykli 36 kk / 120 700 km 
 • Arvioitu sähköautojen vaihtosykli 60 kk / 241 400 km 

Voimansiirtolaitteiden valmistajien polttomoottoriautoille antama takuu on usein lyhyempi kuin sähköautojen. Sähköautojen voimansiirtolaitteiden takuut sisältävät kaikkein kalliimmatkin osat – akun ja vaihtosähköllä toimivan induktiomoottorin – näin auton hintavimmistakaan korjauksista ei tarvitse olla huolissaan. 

Huoltokustannukset 

Sähköautoissa on polttomoottoriautoja vähemmän liikkuvia osia, mikä vähentää huoltotarvetta ja tuo lisää säästöjä. Sähköautoille ei tarvitse tehdä päästötarkastuksia (koska päästöjä ei ole), eikä niille tarvitse tehdä moniakaan polttomoottoriautoille tarvittavia säännöllisiä huoltotoimia, kuten: 

 • säännöllisiä öljynvaihtoja 
 • eri suodattimien vaihtoja: öljy, vaihteisto, kaasu ja ilma 
 • eri nesteiden täyttöjä: vaihteisto ja jäähdytin 
 • sytytystulppien vaihtoja. 

Lisäksi sähköautojen jarrupalat ja jarrukiekko kestävät sähköautoissa pidempään: noin kaksi kertaa polttomoottoriautoja pidemmän ajomatkan, ennen kuin niitä tarvitsee käsitellä. Tämä johtuu siitä, että sähköautot on suunniteltu lataamaan akkua, kun kaasupoljin vapautetaan, ja keräämään liike-energiaa talteen.  

Sähköautojen kustannukset – akut 

Vuonna 2021 maailmanlaajuinen akkujen kysyntä tuplaantui edellisvuoteen verrattuna. Sähköautojen kova kysyntä merkitsee sitä, että myös akkutuotanto kasvaa ja samalla akkuteknolgia kehittyy. Normaalisti tämä enteilee kustannusten laskua Alkuvuodesta 2022 akkumetallien hinnat kuitenkin nousivat merkittävästi.

Polttoaineen hinta: sähkö vs. fossiilinen 

University of Michiganin Transportation Research Instituten tekemässä tutkimuksessa todettiin, että sähköautojen käyttö maksaa alle puolet bensiinikäyttöisiin autoihin nähden. Tutkimuksen tekohetkellä vuonna 2018 sähköauton keskimääräiset käyttökustannukset Yhdysvalloissa olivat 485 dollaria vuodessa. Bensiiniauton keskimääräiset kustannukset olivat 1 117 dollaria. Hintaero muodostuu kussakin sijainnissa saatavilla olevan polttoaineen ja sähkön hinnoista sekä auton tyypistä. 

Ajomatka – latauskapasiteetti 

Ajomatkojen pituudet ovat yleinen huolenaihe, koska sähköautojen akkujen kestosta ollaan epävarmoja. Todellisuudessa sähköautot ylittävät jo useimpien kuljettajien tarpeet. Useimmilla sähköautoilla voi ajaa täyteen ladatulla akulla keskimäärin 300 km. Uusin Tesla S Long-Range kulkee yhdellä latauksella jopa 610 km. 

Latausajatkin ovat lyhentyneet, ja sähköauton saa nyt ladattua täyteen noin 30 minuutissa uusimpien HPC-suurteholatausasemien ansiosta. On hyvä huomata myös, että vuonna 2021 Euroopan unionin alueella oli keskimäärin 7.5. sähköajoneuvoa per julkinen latausasema ja useimmat jäsenmaat täyttävät jo EU:n vuonna 2014 asettamat suositukset - 10 ajoneuvoa per julkinen laturi. Lisäksi  EU:n moottoriteillä oli vuonna 2021 keskimäärin 5 julkista pikalatauspistettä jokaista 100 kilometriä kohden.

Päästömääräykset ja valtionjohtojen toimet 

Monet valtionhallinnot ovat jo säätäneet lakeja, jotka kieltävät polttomoottoriautojen myynnin tulevina vuosina. Irlannissa, Alankomaissa, Tanskassa, Norjassa ja Intiassa kielletään bensiini- ja diesel-autojen myynti jo vuonna 2030. Myös Israel kieltää kaikkien fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen tuonnin.  

Iso-Britannia, Ranska ja mahdollisesti myös Saksa aikovat kieltää polttoainemoottoriautojen myynnin vuoteen 2040 mennessä. Nämä valtiotason määräykset tuovat julkista painetta valmistajille kehittää nollapäästöisiä autoja, jotta ilmasto- ja ilmanlaatutavoitteisiin päästään.

Kappale 5

Sähköautokannan hallintaratkaisut

Kun olet valmis vaihtamaan sähköautoihin, sinulla on joitakin vaihtoehtoja kantasi hallintaan.

Vaihtoehto 1: Hyödynnä laajaa älykkäiden latausasemien verkkoa

Jos et halua investoida omiin latauslaitteisiin, yrityksesi voi liittyä johonkin olemassa olevaan latausverkkoon ja ladata kaikki autot kyseisessä verkossa. Koko autokannan laskutus hoituu yhdellä, kaikki lataustapahtumat sisältävällä laskulla. 

Vaihtoehto 2: Vaihtoehto 1 + investointi omiin älylatauslaitteisiin

Jos haluat latauslaitteita yrityksesi toimipaikkaan ja muuallekin, kuten kuljettajien koteihin, voit myös ostaa omia latauslaitteita.

Vaihtoehto 3: Edellä mainitut + julkisten latausasemien perustaminen

Jos yrityksesi haluaa lisätuloja laajentamalla liiketoimintaansa sähköautojen latauspalveluilla, nyt on kerran elämässä tyyppinen mahdollisuus perustaa julkisia latausasemia.

 

Aika on kuitenkin rahaa: monilla toimialoilla – esim. energia, polttoaine, auto, jälleenmyynti – älykkään sähköautojen latauksen liiketoimintapotentiaali ollaan hyödyntämässä mahdollisimman pian. Vuoden 2025 jälkeen markkinaosuuksia ei todennäköisesti ole enää edullisesti saatavilla, ja mattimyöhästen on vaikea päästä mukaan ruuhkaisille markkinoille. 

Brändäämilläsi sähköautojen latauslaitteilla voit myydä latausratkaisuja myös kotiin osana tarjontaasi. Ja jos haluat todella laajentaa brändisi tavoittavuutta, voit liittyä Virran kasvavaan verkkoon, jossa on jo yli 440 000 kuljettajaa. Kun liityt Virran mukaan, julkiset asemasi lisätään latausasemakartalle, jota käyttävät asiakkaat löytävät luoksesi. 

Virran yritysten autokannoille tarkoitettu latausratkaisu – kaikki mitä tarvitset

Nyt kun (toivottavasti) olet ymmärtänyt, millaisia etuja, tuottopotentiaalia ja erinäisiä vaihtoehtoja sähköautokannan hallinta sisältää, haluamme olla avuksi! Virta on Euroopan johtava sähköautojen latausalusta. Voimme tarjota kattavan yritysautokannan latausratkaisun, joka sisältää seuraavaa:  

 • Yhtenäinen käyttäjäkokemus paikasta riippumatta: koti → toimisto → julkinen latauspaikka. 
 • Yli 500 000 julkista latausasemaa käytettävissä eri puolilla Eurooppaa 
 • Analytiikka ja raportointi. autokantatoimintojen lanseeraukseen ja skaalaamiseen. 
 • ALV-säännösten mukaiset maksutapahtumat kaikkialla Euroopassa – autokanta voi liikkua täysin vapaasti .
 • Yksinkertainen kotilatauskulujen korvausprosessi työntekijöillesi jotka lataavat työsuhdeautoaan kotonaan.

Check Katso video alta oppiaksesi lisää Virta Fleet ratkaisusta autokannoille 👇

Kappale 6

Miksi juuri Virta?

Nopeaa arvonluontia, pienemmät riskit 

Älykkäiden sähköautojen latausratkaisujen kehittäminen vaatii asiantuntemusta, aikaa ja paljon resursseja. Virran avulla latausliiketoiminnan käynnistäminen onnistuu kuitenkin jo muutamassa päivässä.  

Valmiin asiakaskunnan sisältävä verkosto 

Kun tulet mukaamme, olet mukana myös Euroopan nopeimmin kasvavassa sähköautojen latausverkostossa, jonka yli 500 000 sähköautoilijan asiakaskunta on heti ulottuvillasi. 

Laajenna liiketoimintaasi sähköautojen latauksen edelläkävijöiden kanssa 

Lataaminen on olennainen osa sähköautokantaan siirtymistä. Virran kanssa voit laajentaa tarjontaasi ja saada imagohyötyä johtavasta, sujuvasta ja laadukkaasta palvelusta.

Palkittua osaamista 

Virta on Euroopan nopeimmin kasvava sähköautojen latauspalvelujen toimittaja ja on johtanut sähköajoneuvojen latausalaa Financial Timesin FT 1000 listauksessa viimeiset 3 vuotta. Uskomme, että meillä on markkinoiden älykkäimmät ratkaisut, ja syystä. Meidät on palkittu teknologiainnovaatioista, tuotebrändistä ja älykkäimmistä palveluista.

Kappale 7

Lopuksi

Sähköautokantaan siirtyminen on vääjäämätöntä ja kannattavaa lähes jokaisesta näkökulmasta. Jos haluat hyödyntää sähköautojen latauksen liiketoimintapotentiaalia, huomaa, että aikaikkunasi on sulkeutumassa nopeasti. Teitpä mitä tahansa, nyt on aika johtaa sähköautokannan vallankumousta – planeettamme tarvitsee sitä.

Oletko valmis sähköistämään autokantasi?
Ota yhteyttä Virran myyntiin!
Contact us
Muuta aiheeseen liittyvää

Blogissamme

Pysy ajan tasalla toimialamme uusista tuulista ja opi lisää Virran tuotteista.

Virta Capacity Maximiser: vie kuormanhallintasi seuraavalle tasolle
Sähköauton latauskyltti, parkkihalli

Virta Capacity Maximiser: vie kuormanhallintasi seuraavalle tasolle

28.2.2024 9:00:00 2 min read
Virta Preconnect ja Virta Priority: uudet energiapalvelut tehostavat sähköautojen lataamista
Sininen sähköauto latauksessa pysäköintihallissa

Virta Preconnect ja Virta Priority: uudet energiapalvelut tehostavat sähköautojen lataamista

25.10.2022 15:10:38 4 min read