Case Rokkiparkki – Bostadsparkering får ett elektriskt ansiktslyft

”Det var inget problem för Virta att forma sin verksamhetsmodell kring våra behov. Det var väldigt viktigt för oss, eftersom andra tjänsteleverantörer hade en “allt eller inget”-modell. Virta var annorlunda.”

Pasi Kanerva, Rokkiparkkis tekniska fastighetschef

Rokkiparkki är en icke-vinstdrivande parkeringsanläggning i Busholmens område i Helsingfors, Finland. Anläggningen är en av tre ägda av Jätkäsaaren Pysäköinti Oy, som drivs av staden och ägs av bostadsrättsföreningar och inneboende. I februari 2020 bytte Rokkiparkki ut sina vanliga (Schuko) hushållsladdare till 50 stycken smarta Virta-laddare för att möta den växande efterfrågan på snabbare och säkrare laddning.

 Rokkiparkki-Virta-photo_Ville_Vappula_DSC0625

”Idag är reglerna för vad som kan räknas som ’temporär laddning’ mycket strikta, och laddningen som sker i Rokkiparkki kan inte räknas som temporär eftersom det i princip är människors hemmagarage”, säger Pasi Kanerva, teknisk fastighetschef. ”Därför måste vi höja säkerheten och, såklart, nivån på service.”

 

Utmaningen

Rokkiparkki hade ursprungligen installerat hushållsladdare (med Schuko-uttag), vilka endast var avsedda för långsam laddning och temporär användning. Rokkiparkki var i behov av att möta sina inneboendes växande efterfrågan på snabbare elbilsladdning, utan att byta ut sin själv-finansierade verksamhet där de inneboende betalar för elektricitet baserat på faktiska kostnader.

 

Lösningen

Efter att ha gått igenom offerter från flera tjänsteleverantörer, bestämde sig Rokkiparkki för att använda Virtas tjänst, tack vare expertisen, det kundcentrerade angreppssättet och de smarta laddningsfunktionerna. Parkeringshallen har nu fått ett ansiktslyft med 50 smarta elbilsladdare, alla kopplade till Virtas molnbaserade tjänst. Tjänsten möjliggör övervakning av laddningens energikonsumtion och direkt fakturering av elbilsanvändare. Jätkäsaaren Pysäköinti Oy har också beställt mer än 100 ytterligare smarta laddare från Virta, som skall installeras i de två andra parkeringshallarna som företaget äger. Dessa skall öppnas under sommaren 2020.

”Alla leveranser och adaptioner som Virta har skött under installeringsprocessen har skötts utmärkt. Leveranserna kom alltid som utlovat, till och med i förtid ibland. Även då vi behövt hjälp med mjukvarurelaterade finjusteringar har allt varit mycket problemfritt.”

 

Möt efterfrågan på snabb laddning utan att elpriserna skjuter i höjden

Rokkiparkki fungerar enligt en kostnadsbaserad modell där kostnader för elektricitet, laddare och underhåll av parkeringshallen täcks av de inneboende. Rokkiparkki fick mycket kritik av de inneboende för de långsamma laddarna de hade, och kravet på säkrare och snabbare laddning kunde inte längre ignoreras. Till skillnad från kommersiell laddning så laddar användarna sina bilar främst under natten, och är borta hela dagen. Detta betyder att det måste finnas lika många laddningspunkter som elbilsanvändare.

Rokkiparkki hade en stor proportion elbilsanvändare – dubbelt mer än Helsingfors medeltal – så även om elbilar kunde laddas långsamt under natten, så räckte det helt enkelt inte längre till. Det var då Virta kom med i bilden.

Rokkiparkki chargers

 

Virta har hjälpt Rokkiparkki med att:

  • Snabba upp elbilsladdning med 12 gånger. Inneboende kan nu ladda sina elbilar på ett par timmar, istället för 24 timmar
  • Utreda elektrisk säkerhet och problem med effektivitet samt signifikant minska kostnader för kabeldragning
  • Enkelt fakturera elbilsanvändarna, utan ytterligare kostnader från utomstående parter
  • Framtidssäkra byggnaden för att enkelt installera mer elbilsladdare och snabbladdare i framtiden
  • Skapa en verksamhetsmodell för deras andra parkeringsanläggningar

Snabbare, Säkrare, Smartare

En Schuko-laddares styrka är 1.8 kW, vilket innebär att det tar 10 timmar att ladda 18kWh. För att åskådliggöra hur långsamt detta är: en Renault Zoe har ett 52 kWs batteri, vilket det skulle ta över ett dygn att ladda fullt. Man kan ladda sin bil med Schuko-uttag som är jordade och det är extremt långsamt men mycket billigt att ta i bruk, vilket förklarar varför så många privatpersoner använder det. Dessa uttag är dock inte designade för stora infrastrukturer med hög energianvändning under lång tid. Detta kan både innebära brandfara och att uttaget går sönder.

Virtas ICU Eve Mini-laddare som Rokkiparkki har tagit i bruk har en maximikapacitet på 22 kW. Detta betyder att en Renault Zoe nu kan laddas på ett par timmar. Virtas smarta laddare har också en funktion som kallas dynamisk lastbalansering (DLM), som försäkrar att elsystemet inte överbelastas och att bilar alltid laddas med den maximala tillgängliga styrkan. DLM har för Rokkiparkki möjliggjort att följa med hela byggnadens elektricitetskonsumtion samt den specifika energikonsumtionen för en enskild laddningshändelse. Detta var A och O för Rokkiparkki, som behöver kunna fakturera rätt användare för använd elektricitet. Dessutom innebär Virtas DLM att inga fysiska ledningar behövs mellan enheter, vilket betyder att ingen extra infrastruktur behövs och att installationskostnader minimeras.

“Virtas funktion för dynamisk lastbalansering är en förutsättning för stora parkeringsanläggningar då det märkbart drar ner på kostnader för kabeldragning. Därför behövde vi Virtas system. Det var inte bara värdefullt att öka den elektriska säkerheten och effektiviteten, det har också hjälpt oss att spara in ordentligt."

Rokkiparkki-Virta-photo_Ville_Vappula_DSC0651

Förutom att snabba upp elbilsladdningen så ville Rokkiparkki se över byggnadens elektriska infrastruktur. Eftersom Virtas laddare krävde mera elektricitet så var frågan: hur många nya laddare kan installeras med den existerande infrastrukturen i åtanke?

“Då vi designade vårt elsystem så ville vi säkerställa att våra investeringar inte skulle vara förgäves då vi expanderar i framtiden. Vi ville även minimera behovet av att förnya systemet då det är dags för fler elbilsladdare.”

Rokkiparkki beställde 50 laddare av Virta. I framtiden då de behöver fler laddare så kommer de behöva investera mer i den elektriska infrastrukturen. Rokkiparkki kommer tack vare Virta vara förberedda på detta och det arbete som redan utförts kommer inte att påverkas av expansion.

 

En riktig partner

Även om Virtas smarta laddningsfunktioner och molnbaserade back-end-system löste alla Rokkiparkkis problem så var det Virtas expertis samt kundcentrerade och lösningsfokuserade angreppssätt som gjorde valet av tjänsteleverantör enkelt.

Då Rokkiparkki utvärderade de olika tjänsteleverantörerna ville de säkerställa att deras partner verkligen var en expert inom allt som berör elbilsladdning. Inte ens en erfaren eldesigner vet alltid  hur man korrekt designar ett elbilsladdningsnätverk. Virta gjorde det där lilla extra och visade Rokkiparkki hur eldesign faktiskt fungerar och skolade alla deras underleverantörer och eldesigners i hur man korrekt mäte laddningenergi.

“Virta lyssnar verkligen på kunden. De förstår att problem inte bara blir lösta med lösningsfokuserat tänkande utan att det kräver proaktiva diskussioner om kundens situation och behov. Virta hittade lösningar på våra frågor och löste problem vi inte ens visste att vi hade. Det har varit väldigt smidigt att jobba med dem."

Andra kundberättelser

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter, så återkommer vi strax!