icon-searchSök Kontakta oss

Hållbarhet hos VirtaMot en hållbar framtid

Virta-Hypernatural-photo_Ville_Vappula-Z702211-1

 

En av Virtas centrala värderingar är att vi jobbar för en hållbar framtid. Vår mission är att hjälpa till att lösa klimatkrisen genom att integrera e-mobilitet i människors vardagsliv och i energisystemet. 

Virta är verksamt inom e-mobilitetsbranschen och vi är övertygade om att elbilar är ett utmärkt verktyg för att bekämpa klimatförändringarna. 

Miljömässig hållbarhet går naturligtvis i spetsen, men våra insatser sträcker sig längre än så. Ekonomisk och social hållbarhet är lika viktiga för att vi ska nå en genuint hållbar framtid för planeten och de som lever här. 

Trots utmaningen har vi åtagit oss att göra vårt bästa för att förändra världen till det bättre. 

Virtas hållbarhetspolicy

Virtas hållbarhetspolicy drar upp riktlinjerna för företagets syn på hållbarhet, vilka viktiga ämnen vi fokuserar oss på, interna mål för varje ämne samt hur dessa mål ska övervakas och nås. 

Hållbarhetspolicyn används för att förbättra företagets hållbarhetsinsatser inom hela organisationen. 

Du kan läsa hållbarhetspolicyn här

Ecovadis hållbarhetsbetyg

Våren 2021 genomgick Virta sin första bedömning av EcoVadis och erhöll sitt första EcoVadis-betyg. En andra bedömning ägde rum sommaren 2022. Virtas betyg är 66/100, vilket placerar företaget i den 91:apercentilen och ger företaget en silvermedalj. Kontakta oss om du vill att vi delar med oss vårt poängkort.

En årlig bedömning kommer att genomföras för att följa utvecklingen av Virtas hållbarhetsarbete. 

Läs mer om EcoVadis
csr-1
car yellow

Elbilarna kommer till räddning 

Den så kallade elbilsrevolutionen är på gång och utgör ett viktigt steg på vägen mot en utsläppsfri framtid. 

Transportsektorn ensam står för cirka en fjärdedel av Europas utsläpp av växthusgaser. Ett byte av bensin- eller dieselbilar till elbilar kan vara en del av lösningen. 

Faktumet är att elbilar ger nästan tre gånger mindre koldioxidutsläpp än bilar som drivs med fossila bränslen. 

Det är viktigt att hålla i åtanke att elbilar måste laddas med el och elkällan avgör om elbilen är eller inte är utsläppsfri. 

Plug

Smart elbilsladdning och ett hållbart elnät 

På Virta tillhandahåller vi endast smarta laddningslösningar. Laddningstiden och -effekten kan balanseras dynamiskt på distans med smarta laddare, och elbilarna blir ett effektivt flexibilitetsverktyg – i praktiken är de ju stora batterier på hjul. 

Smart laddning ger laddstationsägaren enkel åtkomst via molnet och förenklar väsentligen administrationen av laddstationerna. Laddningen kan startas och stoppas på distans och laddaren kan startas om med ett knappklick. 

Smart laddning bidrar väsentligen till ett sunt och hållbart energinät. Det är avgörande att nätet hålls i balans när elbilar tas i bruk i allt större omfattning. Och vi vet att det redan sker på bred front.

Lightning bolt

Lösningar för energihantering 

För att ta saker och ting ett steg längre tillhandahåller Virta lösningar för smart energihantering som bidrar till att stabilisera energinätet och optimera energiproduktionen. I slutändan räcker sådana lösningar ut en hjälpande hand i kampen mot klimatförändringen och de sparar våra kunder energi och extra kostnader. 

Med energihantering kan laddningseffekten automatiskt anpassas till den aktuella situationen i energinätet. Till exempel kan laddningseffekten sänkas om efterfrågan på el i nätet är hög överlag. När efterfrågan minskar kan laddningseffekten sedan ökas igen. 

Det betyder att elbilar kan laddas när energianvändningen i nätet överlag är liten (t.ex. under natten), vilket möjliggör användningen av fler förnybara energikällor för att ladda bilen. Det sänker också energikostnaderna. 

ISO27001-certifiering

Sedan juni 2019 har Virta varit ett ISO 27001-certifierat företag. ISO 27001 är en informationssäkerhetscertifiering.Certifieringen visar att Virta har infört ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) som uppfyller den internationellt erkända standarden. Virtas ISMS som ser till att strikta säkerhetskontroller används för att skydda kunddata och trygga en säker användning av Virtas produkter och tjänster. Erhållandet och upprätthållandet av ISO 27001-certifieringen visar företagets åtagande för att erbjuda säkra produkter och tjänster. 

Virta-ISO_IEC_27001-logo

Globala målen för hållbar utveckling

De globala målen för hållbar utveckling (SDG) antogs av Förenta nationerna år 2015 som en allmän uppmaning att kämpa mot fattigdom, skydda planeten och se till att alla människor får njuta av fred och välstånd före 2030. De 17 målen är integrerade så att åtgärder inom ett område kommer att påverka resultatet av de övriga. All utveckling måste balansera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Både stater och företag antar de globala målen ur sitt eget perspektiv för att tillsammans nå målen. För mer information om hur vi på Virta ansluter vårt hållbarhetsarbete till målen ber vi dig läsa vår hållbarhetspolicy. 

Läs mer om de globala målen
SDGsVirta-01

Visselblåsning

Ifall du misstänker olagligt eller oetiskt uppträdande hos företaget, de anställda, ledningen eller andra intressenter, så kan du göra en visselblåsningsanmälan. Det externa verktyget som Virta använder försäkrar anonymitet och sekretess, och visselblåsaren är skyddad från motaktion.
 
Exempel på anledningar att blåsa i visselpipan:
  • Illegala handlingar, i vilket område som helst
  • Brott eller vanskötsel inom informationsdatasäkerhet
  • Diskriminering, trakasserier, opassande beteende
  • Orättvist eller oetiskt beteende eller handling
  • Beteende eller handling emot företagets uppförandekod, GDPR eller säkerhetsinstruktioner
  • Andra handlingar som uppfattas som felaktiga och som behöver åtgärdas
Vänligen observera att Virtas visselblåsningsverktyg endast skall användas för att rapportera misstänkta tjänstefel eller illegala/oetiska handlingar med mera hos företaget, de anställda, ledningen eller andra intressenter. Om du har något att anmäla angående något annat (t.ex. fakturering, laddning, produkter eller tjänster, arbetsplatser med mera), vänligen kontakta oss via vår kontaktsida.
 
Blås i visselpipan

Kontakt

Om du har några frågor eller kommentarer om hållbarhet på Virta, ber vi dig kontakta vår hållbarhetschef Antonia Åkerberg.

Virtaset-2443-Edit-loose_crop-16x9-web

Antonia Åkerberg

Hållbarhetschef

sustainability@virta.global