Hållbarhet hos Virta

MOT EN HÅLLBAR FRAMTID

Ett av Virtas kärnvärden är att sträva efter en hållbar framtid. Vårt uppdrag är att bidra till att lösa klimatkrisen genom att föra in elektrisk mobilitet i människors dagliga liv och i energisystemet.

Virta är verksamt inom e-mobilitetsbranschen och vi tror att elfordon är ett kraftfullt verktyg för att bekämpa klimatförändringarna.

Miljömässig hållbarhet ligger naturligtvis i framkant, men våra ansträngningar stannar inte där. Ekonomisk och social hållbarhet är lika viktiga för att uppnå en verkligt hållbar framtid för planeten och vårt liv på den.

Trots den stora utmaningen är vi fast beslutna att göra vårt bästa för att förändra världen till det bättre.

Hållbarhetspolicy

Virtas hållbarhetspolicy beskriver företagets syn på hållbarhet, vilka väsentliga frågor som ska fokuseras på, interna mål relaterade till varje fråga samt hur dessa mål ska övervakas och uppnås.

Hållbarhetspolicyn används för att förbättra företagets hållbarhetsarbete i hela organisationen.

Hållbarhetsrapport

Virtas hållbarhetsrapport omfattar miljömässiga, sociala och styrningsaspekter av hållbarhet och ger dig en transparent inblick i vårt arbete på Virta kring hållbarhet. Om du har några frågor angående rapporten, vänligen kontakta sustainability@virta.global.

EcoVadis hållbarhetsbetyg

Våren 2021 genomgick Virta sin första bedömning av EcoVadis och fick det första EcoVadis-styrkortet. En andra bedömning gjordes sommaren 2022 med en förbättring på 11 punkter från året innan. Sommaren 2023 förnyade vi vår bedömning ännu en gång och ökade vår poäng till 68 poäng, en ökning med 2 poäng. Det placerade företaget i den 92:a percentilen, och vi tilldelades återigen en silvermedalj.

Kontakta oss gärna om du vill att vi ska dela med oss av vårt scorecard. En årlig utvärdering kommer att göras för att följa utvecklingen av Virtas hållbarhetsarbete.

EcoVadis sustainability rating 2023 - Silver award

ISO 27001-certifiering

Sedan juni 2019 är Virta ett ISO 27001-certifierat företag. ISO 27001 är en certifiering för informationssäkerhet. Certifieringen visar att Virta har implementerat ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) som uppfyller den internationellt erkända standarden. Virtas ISMS kommer att säkerställa att strikta säkerhetskontroller finns på plats för att skydda kunddata och säkerställa säker drift av Virtas produkter och tjänster. Att uppnå och upprätthålla ISO 27001-certifieringen visar företagets åtagande att tillhandahålla säkra produkter och tjänster.

Målen för hållbar utveckling

Målen för hållbar utveckling antogs av FN 2015 som en universell uppmaning till handling för att utrota fattigdom, skydda planeten och se till att alla människor kan åtnjuta fred och välstånd senast 2030. De 17 målen för hållbar utveckling är integrerade, det vill säga att åtgärder inom ett område kommer att påverka resultaten inom andra områden. All utveckling måste balansera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Både regeringar och företag anpassar de globala målen till sitt eget sammanhang för att tillsammans nå målen. För mer information om hur vi på Virta kopplar vårt hållbarhetsarbete till de globala målen, vänligen se vår hållbarhetspolicy.

Visselblåsning

Om du misstänker olagligt, otillåtet eller på annat sätt oetiskt beteende av företaget, anställda, dess ledning eller andra intressenter, kan du skicka en visselblåsarrapport. Det externa verktyg som Virta använder för visselblåsning, garanterar anonymitet och konfidentialitet och du som visselblåsare skyddas från motåtgärder.

Exempel på anledningar att skicka en rapport:

  • Olagliga handlingar, inom alla områden
  • Brott mot informationssäkerhet och oegentligheter
  • Diskriminering, trakasserier, olämpligt beteende
  • Orättvisa och oetiska handlingar
  • Åtgärder som strider mot företagets uppförandekod, GDPR och säkerhetsinstruktioner
  • Andra handlingar som uppfattas som oegentligheter och som behöver åtgärdas

OBSERVERA att Virtas visselblåsningsverktyg endast ska användas för att rapportera misstänkta oegentligheter från företagets, anställdas, ledningens eller intressenters sida. Om du har ett problem med något annat (exempelvis fakturering, debitering, produkter eller tjänster, jobb), vänligen besök vår kontaktsida.

Frågor om hållbarhet på Virta?

Om du har några frågor eller kommentarer om hållbarhet på Virta, vänligen kontakta vår hållbarhetschef, Antonia Åkerberg.

Antonia Åkerberg, Sustainability Manager på Virta
Sustainability Manager
Antonia Åkerberg