icon-searchSök Kontakta oss

Hållbarhet hos VirtaMot en hållbar framtid

Bild på kvinna i en elbil med öppen förardörr, med ett vindkraftverk i soluppgången i bakgrunden

Ett av Virtas kärnvärden är att arbeta mot en hållbar framtid. Vår mission är att hjälpa till att lösa klimatkrisen genom att föra elektrisk mobilitet in i människors vardag och energisystem.

Virta verkar inom e-mobilitetsbranschen och vi tror att elbilar är ett kraftfullt verktyg för att bekämpa klimatförändringar.

Miljömässig hållbarhet är naturligtvis det vi strävar efter, men våra ansträngningar slutar inte där. Ekonomisk och social hållbarhet är lika viktigt för att uppnå en verkligt hållbar framtid för planeten och vårt liv på den.

Trots utmaningens storlek är vi engagerade i att göra vårt allra bästa för att förändra världen till det bättre.

Virtas hållbarhetspolicy

Virtas hållbarhetspolicy skisserar företagets syn på hållbarhet, vilka viktiga ämnen man ska fokusera på, interna mål relaterade till varje ämne samt hur dessa mål ska efterföljas och uppnås.

Hållbarhetspolicyn används för att förbättra företagets hållbarhetsarbete inom hela organisationen.

Läs hållbarhetspolicyn

Hållbarhetsrapport

Vi är stolta över att presentera Virtas första hållbarhetsrapport. Rapporten inkluderar miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aspekter av hållbarhet och ger dig en transparent inblick i det arbete vi utför på Virta inom hållbarhetsområdet. Om du har frågor angående rapporten, vänligen kontakta sustainability@virta.global.

Läs hållbarhetsrapporten

Klimatpåverkansrapport

Under sommaren 2022 lät Virta beräkna företagets koldioxidavtryck för 2021. Koldioxidberäkningsexperterna på företaget UseLess Oy utförde beräkningarna åt Virta och producerade en företagskoldioxidavtrycksrapport. Detta är en sammanfattning av studien, anpassad för Virtas webbplats. För den fullständiga versionen, vänligen kontakta sustainability@virta.global.

Läs klimatpåverkansrapporten

Ecovadis hållbarhetsbetyg

Under våren 2021 genomgick Virta sin första bedömning av EcoVadis och fick sin första EcoVadis-poängbedömning. En andra bedömning gjordes sommaren 2022 med en förbättring på 11 poäng från året innan. Sommaren 2023 förnyade vi vår bedömning ännu en gång och ökade vårt resultat till 68 poäng, en ökning med 2 poäng. Det placerade företaget i 92:a percentilen och vi tilldelades återigen ett silvermedalj.

Kontakta oss gärna om du vill att vi delar med oss av vår poängbedömning. En årlig bedömning kommer att genomföras för att följa utvecklingen av Virtas hållbarhetsarbete.

Läs om EcoVadis
Ecovadis silvermedalj 2023
Ikon föreställande en elbil

Elbilar till räddning 

Den så kallade elbilsrevolutionen är i full gång och utgör ett värdefullt steg på vägen mot en utsläppsfri framtid.

Transportsektorn står ensam för cirka en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Att byta ut din bensin- eller dieselbil mot en elbil kan vara en del av lösningen.

Faktum är att elbilar ger nästan 3 gånger mindre CO2-utsläpp än fossila bränslebilar.

Det är viktigt att komma ihåg att elbilar måste laddas med elektricitet och källan till den elektriciteten avgör om din elbil är utsläppsfri eller inte.

Ikon föreställande en laddkontakt

Smart elbilsladdning och ett hållbart elnät

På Virta erbjuder vi enbart smarta laddlösningar. Med smarta laddstationer kan laddtid och effekt dynamiskt balanseras på distans och elbilar blir ett effektivt verktyg för energiflexibilitet i princip består de ju i princip av ett stort batteri på hjul.

Smart laddning ger laddningspunktoperatören enkel åtkomst via molnet och förenklar hanteringen av laddstationerna avsevärt. Laddningen kan startas och stoppas på distans och laddaren kan även startas om med ett knapptryck.

Smart laddning bidrar i grunden till ett välfungerande och hållbart energinät. Att hålla nätet balanserat är avgörande när antalet elbilar ökar och som vi vet sker det redan i stor skala.

Ikon föreställande en blixt

Lösningar för smart energihantering

För att ta saker ett steg längre erbjuder Virta olika smarta lösningar för energihantering, vilka hjälper till att stabilisera elnätet och optimerar energiproduktionen. I slutändan bidrar sådana lösningar till kampen mot klimatförändringar och sparar våra kunder såväl energi som extra kostnader.

Med smart energihantering kan laddkraften automatiskt justeras efter den aktuella situationen på energinätet så kallad efterfrågeflexibilitet (demand response på engelska). Exempelvis när efterfrågan på kraft är hög i allmänhet, kan laddkraften sänkas i laddstationer. När efterfrågan sjunker ökar laddkraften igen.

Detta innebär att elbilar kan laddas när energianvändningen i nätet generellt är låg, vilket gör det möjligt att använda mer förnybara energikällor för att ladda fordonet. Det möjliggör även lägre energikostnader.

ISO27001-certifiering

Sedan juni 2019 har Virta varit ett ISO 27001-certifierat företag. ISO 27001 är en informationssäkerhetscertifiering.Certifieringen visar att Virta har infört ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) som uppfyller den internationellt erkända standarden. Virtas ISMS som ser till att strikta säkerhetskontroller används för att skydda kunddata och trygga en säker användning av Virtas produkter och tjänster. Erhållandet och upprätthållandet av ISO 27001-certifieringen visar företagets åtagande för att erbjuda säkra produkter och tjänster. 

Virta-ISO_IEC_27001-logo

Globala mål för hållbar utveckling

De globala målen för hållbar utveckling (SDG) antogs av Förenta nationerna år 2015 som en allmän uppmaning att kämpa mot fattigdom, skydda planeten och se till att alla människor får njuta av fred och välstånd före 2030. De 17 målen är integrerade så att åtgärder inom ett område kommer att påverka resultatet av de övriga. All utveckling måste balansera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Både stater och företag antar de globala målen ur sitt eget perspektiv för att tillsammans nå målen. För mer information om hur vi på Virta ansluter vårt hållbarhetsarbete till målen ber vi dig läsa vår hållbarhetspolicy.

De globala målen för hållbar utveckling (SDG) antogs av FN år 2015 som en allmän uppmaning till handling för att utrota fattigdom, skydda planeten och säkerställa att alla människor kan njuta av fred och välstånd senast år 2030. De 17 målen är integrerade så att åtgärder inom ett område kommer att påverka resultat inom andra områden. All utveckling måste balansera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Både regeringar och företag anpassar målen till sin egen kontext för att tillsammans uppnå målen. För mer information om hur vi på Virta kopplar vårt hållbarhetsarbete till de globala målen, hänvisar vi till vår hållbarhetspolicy.

Läs om de globala målen
Bild på några av de globala målen för hållbar utveckling (SDG)

Visselblåsning

Om du misstänker olagliga, rättsstridiga eller på annat sätt oetiska beteenden av företaget, de anställda, ledningen eller andra intressenter kan du göra en visselblåsaranmökan. Det externa verktyget som Virta använder för visselblåsning säkerställer anonymitet och konfidentialitet och visselblåsaren är skyddad från motåtgärder.

Exempel på skäl att blåsa i visselpipan:

  • Olagliga handlingar, inom alla områden
  • Informationsdatasäkerhetsbrott och felaktigheter
  • Diskriminering, trakasserier, olämpligt beteende
  • Orättvisa och oetiska handlingar
  • Handlingar mot företagets uppförandekod, GDPR och säkerhetsanvisningar
  • Andra handlingar som uppfattas som felaktigheter och som behöver åtgärdas

Vänligen observera att Virtas visselblåsningverktyg endast ska användas för att rapportera misstänkta tjänstefel eller illegala/oetiska handlingar i företaget. Om du har något att anmäla angående något annat, exempelvis fakturering, laddning, produkter eller tjänster etc., vänligen kontakta oss via vår kontaktsida. 

Blås i visselpipan

Kontakt

Om du har några frågor eller kommentarer om hållbarhet på Virta, ber vi dig kontakta vår hållbarhetschef Antonia Åkerberg.

Virtaset-2443-Edit-loose_crop-16x9-web

Antonia Åkerberg

Hållbarhetschef

sustainability@virta.global