icon-searchSök Kontakta oss

Scandic – hur Nordens största hotellkedja möter sina gästers behov

Hotellgästernas behov av elbilsladdning växer i takt med försäljningen av elbilar. För Scandic var elbilsladdning i hotellen det naturliga valet på grund av kedjans starka fokus på hållbarhet. Virtas omfattande lösning Laddning som tjänst gör det möjligt för Scandic att uppfylla kundernas behov på bästa möjliga sätt utan att behöva grubbla över de bakomliggande, komplexa frågorna. 

Scandic är den största hotellkedjan på den nordiska marknaden och driver 280 hotell på 130 orter i sex länder. Scandic grundades år 1963 i Sverige och har över 50 års erfarenhet av att expandera varumärket till vad det är i dag; den största, mest kända och mest uppskattade hotellaktören i Norden.  

I Finland har Scandic 52 Scandic-hotell och tio hotell under de internationella varumärkena IHG Hotels och Hilton. Denna fallstudie gäller Scandic Finland.

Scandic_x_Virta-photo_Ville_Vappula_Z7X2551-hires

ELBILSLADDNING ÄR ETT MÅSTE FÖR HOTELL 

År 2020 började Scandic se ett ökat behov av elbilsladdning bland kunderna. Försäljningen av elbilar har skjutit i höjden sedan dess och fler konsumenter går över till el. Bara under 2020 såldes 6,6 miljoner elbilar globalt, vilket betyder att deras marknadsandel ökade mer än trefalt jämfört med 2019. Naturligtvis blir elbilsladdning en bekvämlighet som människor förväntar sig, oavsett tjänsteleverantör. Det är inte längre något som bara är kul att ha. 

”Vi tror att kunderna i framtiden kommer att se elbilsladdning som en likadan självklarhet som att det kommer vatten ur kranen”, säger Mikko Henriksson, verkställande direktör för Scandic-hotellen i Åbo, Finland. 

Scandic_x_Virta-photo_Ville_Vappula_85X7368-hires 1

Scandic välkomnar många gäster från utlandet som är beroende av hyrbilar för att ta sig fram. Elektrifieringen sker överallt och hyrbilarna är inget undantag. Elektrifieringen av bilar är en stark trend som bara kommer att intensifieras i framtiden. Ju mer hyrbilarna blir elektriska, desto mer ökar behovet av elbilsladdning även bland Scandics utländska kunder. 

Att kunna svara mot kundernas behov var den drivande kraften bakom beslutet att installera elbilsladdare i Scandic-hotellens garage.  

”Det avgörande för elbilsladdning hos oss är kundnöjdheten. Vi vill erbjuda våra kunder bra service och en möjlighet att ladda sina bilar hållbart”, beskriver Henriksson Scandics främsta mål för elbilsladdning. 

HÅLLBARHETEN LIGGER I FRAMKANT 

Vid sidan av att svara mot kundernas behov var elbilsladdningens hållbarhet ett avgörande mervärde för Scandic. Hållbarhet har varit en av hörnstenarna för Scandics verksamhet sedan 1993, då företaget lanserade sitt hållbarhetsprogram med ambitiösa miljömål. Ett av Scandics hållbarhetsmål år 2020 var att bli den hotellkedja som skapade minst CO2-utsläpp. Därmed var införandet av möjligheter att ladda elbilar på hotellen ett naturligt steg. 

”Elbilsladdning är en del av vårt miljöprogram. Vi har ett nära samarbete med det nordiska miljöcertifikatet Svanenmärket, som anger våra hållbarhetsmål på koncernnivå. Elbilsladdning är en av åtgärderna för att ta oss närmare dessa mål”, förklarar Henriksson. 

Naturligtvis är det inte bara Scandic som ställer hållbara mål och vidtar åtgärder. Fler och fler av Scandics företagskunder har sina egna, omfattande hållbarhetsprogram. Till följd av detta blir tjänstebilarna elbilar och företagskunderna frågar efter fler möjligheter att ladda bilarna. Scandics elbilsladdning har varit en tjänst som uppfyller kundernas behov från dag ett, så man kan säga att Scandic levererar. 

SCANDIC OCH VIRTA FÖRENAR SINA KRAFTER 

När Scandic beslutade sig för att börja tillhandahålla elbilsladdning behövde de en stark leverantör av laddningstjänster att samarbeta med. På grund av typen av tjänster som Scandic erbjuder, var det viktigt att hålla fokus på koncernens kärnverksamhet – att ge kunderna en bra plats för att sova och äta. Den idealiska partnern skulle därför ta hand om de krångligheter som elbilsladdning innefattar så att Scandic slapp göra det. 

Hur uppkom då samarbetet mellan Scandic och Virta? I början av 2020 började Scandic kartlägga potentiella tjänsteleverantörer för elbilsladdning för ett framtida samarbete. 

Scandic hade redan tidigare installerat några laddstationer med Virta och eftersom Virtas tjänster redan tidigare hade fungerat så bra, så ledde till att samarbetet kunde fortsätta. I detta skede tog partnerskapet mellan Scandic och Virta fart.

Scandic_x_Virta-photo_Ville_Vappula_85X7399-hires

SCANDIC VÄRDESÄTTER SIMPLICITET 

Virtas lösning för elbilsladdning handlar om att göra det enkelt för kunden. Målet är att erbjuda en komplett värdekedja från installation av elbilsladdarna till att sköta betalningar och fakturering. Det är vad Scandic behövde så att de kunde koncentrera sig på sin kärnverksamhet – att erbjuda en bra plats att sova och äta. 

”Virtas största värde för Scandic är enkelheten. För oss är det bekvämt att driva dessa elbilsladdare. Vi behöver inte göra några extra insatser för att erbjuda tjänsten till våra kunder. Virta har gjort det mycket bekvämt för oss”, förklarar Henriksson. 

Med Virtas mobilapp, som kan anpassas helt enligt kundens varumärke, kan elbilsförare som laddar sina bilar på Scandic vara mycket självständiga. Efter att elbilsföraren har laddat ner appen i telefonen kan hen själv starta och stoppa laddningshändelsen med några klick. 

Om kunderna har några frågor har personalen på Scandic fått utbildning i hur de kan hjälpa elbilsförarna. Men tack vare Virtas kundsupport har Scandic inte behövt anställa extra personal för att sköta dessa uppgifter.  

SCANDICS ELBILSLADDARE FÖRVÄNTAS ÖKA I MÄNGD 

Elbilsladdningens popularitet på Scandic-hotellen växer snabbt. Mellan 2020 och 2021 ökade antalet laddningshändelser på Scandic med 125 %. I början av 2022 hade Scandic elbilsladdare på 30 hotell i Finland. Dessa elbilsladdare används dagligen av Scandics mötes- och evenemangskunder och övernattande gäster. Antalet laddningshändelser i januari 2022 nästintill fördubblades jämfört med motsvarande period 2021. 

Scandic såg till att effektivt kommunicera om möjligheterna att ladda elbilar, så att kunderna skulle vara medvetna om tjänsten. Tack vare ett enkelt filterverktyg hittar kunderna enkelt hotell med elbilsladdning på Scandics webbplats. Nyheten kom även med i Scandics nyhetsbrev till kunderna.

Scandic_x_Virta-photo_Ville_Vappula_Z7X2586-hires

När efterfrågan hos kunderna ökar måste Scandic enkelt kunna öka antalet laddstationer. Scandic förväntar sig att man i framtiden skall kunna erbjuda laddtjänster på alla 60 hotell i Finland.  Tack vare Virtas skalbara system och välfungerande processer är det enkelt att expandera. 

”På hotellet Scandic Hamburger Börs i Åbo har vi för avsikt att åtminstone fördubbla det nuvarande antalet laddare”, tillägger Henriksson. 

Med Virtas energitjänster, såsom Dynamisk lastbalansering (DLM), kan man öka användningsgraden av laddarna utan att behöva utföra kostsamma renoveringar och uppgraderingar av elinfrastrukturen. 

BLI EN AV FÖREGÅNGARNA 

När elektrisk mobilitet blir allt populärare globalt, förväntas efterfrågan på elbilsladdning öka bland kunderna. Var lyhörd för kundens behov och utrusta dina hotell och andra tjänster med elbilsladdning innan dina konkurrenter gör det. 

New call-to-action

Andra kundberättelser

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter, så återkommer vi strax!