icon-searchSök Kontakta oss

VirtaROI-kalkylator

Illustration av en elbil och en laddstation samt en trendande graf som pekar uppåt och som indikerar genererad inkomst

Är du intresserad av att ta reda på hur lång tid det tar innan en laddningsverksamhet för elfordon i Sverige blir lönsam?

Ange detaljerna för din verksamhets tänkta projekt i ROI-kalkylatorn nedan, så får du på bara någon minut, reda på hur lång tid det tar innan dina laddstationer börjar generera vinst.

 

Virtas ROI-kalkylator


Installations-, kabel- och nätanslutningskostnader för laddstationer kan variera avsevärt beroende på den exakta platsen. Dessutom varierar kostnaderna kraftigt beroende på modell, konfiguration och funktioner för respektive laddstation.

Avkastningen på investeringen (ROI) påverkas också av utvecklingen av elpriser, de priser som sätts för laddning och många andra externa faktorer som vi inte kan kontrollera.

För vår ROI-kalkylator drar vi nytta av vår verksamhet som en föregångare inom branschen, med många års erfarenhet och data från fordonsladdning vid tusentals laddstationer från Virta i hela Sverige.

För en mer djupgående och insiktsfull bedömning av den tänkta installationsplatsen för ditt företags laddstationer, vänligen kontakta oss! Vi bistår gärna med en detaljerad platsanalys för ditt företag.

Hör av dig
Foto i helikopterperspektiv där man ser en stad i mörker med upplysta vägar