Ett stort steg framåt för energiflexibilitet – Eaton och Virta möjliggör marknadsdeltagande för distribuerande energiförvaringssystem

Lokala energiförvaringsenheter kan nu delta i marknaden för energiflexibilitet som aktiva deltagare, enkelt och globalt. Detta innebär att till exempel dagligvaruhandlar kan öka inkomsterna från sina elbilsladdare och göra återbetalningstiden kortare för sina investeringar. Dessutom gör de samtidigt energinätverket grönare.

Detta nya system möjliggörs av det unika samarbetet mellan världens ledande leverantör av teknologier för energihantering, Eaton, och Virta, en global ledare inom teknologi för elbilsladdningsplattformer.

Förnybar energi skapar volatilitet i energisystemet. De behöver element för flexibilitet och efterfrågerespons för att hålla systemet stabilt, pålitligt och på en rimlig prisnivå. Därför spelar lokala energiförvaringssystem en vital roll i energins ekosystem. Virtas plattform möjliggör integrationen av dessa distribuerade energikällor till elmarknaden, på en internationell skala.

“Virta är den första elbilsladdningsplattformen i världen som har förmågan och kunskapen att göra detta. Tillsammans med Eaton kan vi hjälpa våra kunder att göra en positiv skillnad – för lönsamheten och planeten”, säger försäljningschef Ville Väre från Virta.

“Eatons xStorage-enheter kan ses som hjärtat i en byggnads flexibla elsystem, och möjliggör ordentlig använding av förnybar energi i elbilar, samtidigt som de erbjuder en lokal energireserv. Nu, tillsammans med Virta, kan xStorage producera nya inkomstkällor för byggnadsägare och samtidigt möta den lokala energiefterfrågan”, säger Eatons tekniska försäljningschef, Marko Räty.

Så här fungerar systemet i praktiken:
Eaton tillhandahåller kraftfulla energiförvaringssystem för exempelvis elleverantörer, kommersiella byggnader och logistikföretag. Dessa förvaringssystem kan användas för att optimera lokal solenergi, utjämna energiförsörjning eller för att undvika strömavbrott.

Med Virtas plattform kan Eatons energiförvaring erbjudas även till nätoperatörer som balanserar energimarknaden. Virta hanterar det virtuella kraftverket av distribuerade energitillgångar, och tar i beaktande lokal efterfrågan i realtid. Det virtuella kraftverket aggregerar och kontrollerar de distribuerade energitillgångarna. Tillgänglig kapacitet bjuds ut till nätoperatörernas marknad för att balansera elnätet. Virta kontrollerar de lokala energiförvaringssystemen baserat på behov. Ägaren av energiförvaringen förtjänar inkomst för att delta i energimarknaden.

”Virtas plattform kopplar inte endast lokala energiförvaringssystem till elnätet, utan även elbilar, med hjälp av samma principer”, lägger Väre till.

“Detta är en win-win-situation för byggnadsägaren och det nationella elnätet, där xStorage kan maximera och stabilisera byggnadens lokala energianvändning och elbilars laddning, och samtidigt på ett ekologiskt sätt hjälpa till att stabilisera det nationella elnätet.”, inflikar Räty.

Virta är en global ledare inom plattformsteknologier för elbilsladdning. Vår vision är att möjliggöra övergången till hållbar mobilitet och energi. Vi kopplar elmobilitet till människors vardag och gör elbilar till en oumbärlig del av morgondagens energisystem. Virta grundades år 2013 och idag är vi den snabbast växande elbilsladdningsplattformen i Europa. Virta framtidssäkrar över 300 kunder och fler än 50 varumärken i 28 länder runtom i världen. Vår prisvinnande plattform sammankopplar alla nyckelspelare inom elbilarnas ekosystem på ett snabbt, enkelt, kostnadseffektivt och skalbart sätt. www.virta.global/

Eatons mission är att förbättra livskvalitén och miljön med hjälp av teknologier och tjänster för energihantering. Vi tillhandahåller hållbara lösningar som hjälper våra kunder att effektivt hantera el-, hydralisk och mekanisk kraft – säkrare, mer effektivt och mer pålitligt. Eatons inkomster år 2019 var 21,4 miljarder USD, och vi säljer produkter till kunder i fler än 175 länder. Vi har kring 92 000 anställda. Eatons elverksamhet är en global ledare med djupa kunskaper om regionell anpassning av kraftfördelning och kretsskydd; energikvalitét, reservenergi och energiförvaring; kontroll och automation; livssäkerhet och security; strukturella lösningar; och lösningar för hårda och farliga miljöer. Genom end-to-end-tjänster, kanaler och en integrerad digital plattform och insikter ger Eaton energi åt betydelsefulla processer i ett flertal industrier och hjälper kunder att lösa sina mest kritiska energihanteringsutmaningar. För mer information, vänligen gå till www.eaton.com.

Related posts

Contact us

Leave us your contact details and we’ll be back to you in no time!