icon-searchSök Kontakta oss

JXTG Nippon Oil & Energy har investerat i det europeiska elbilsladdningsföretaget Virta

JXTG Nippon Oil & Energy Corporation (“JXTG”) har investerat i Virta Ltd – en global ledare inom plattformsteknologier för elbilsladdning, och har skrivit under en avsiktsförklaring för samarbete. Kapitaltillskottet accelererar båda företagens tillväxt inom e-mobilitetsektorn och stärker deras positioner i att tillgodose energi för elbilsladdning, samtidigt som den globala integrationen av transport- och energisektorerna påskyndas.

 

Genom att ta i bruk Virtas elbilsladdningsplattform tar JXTG ett konkret steg in i e-mobilitetssektorn. Detta innebär också ett betydande steg för sammanförningen av det förnybara energisystemet och e-mobilitet. I sin satsning inom elbilsladdning kan JXTG utnyttja sitt eget omfattande nätverk av bensinstationer och det egenägda varumärket ENEOS.

 

“Det är företag som leder övergången till en ökad användning av elbilar, men tillgången till laddningsinfrastruktur är avgörande. Virta möjliggör värdeskapande genom elbilsladdning i hela vårt tjänstenätverk. Den molnbaserade plattformen möjliggör till exempel användningen av olika betalningssystem och gör elbilsladdning enkelt för kommersiella fastigheter, som bensinstationer”, säger Dr. Keisuke Nakayama, manager för JXTGs New Business Promotion Group.

 

JXTG är en inflytelserik partner för Virta. Denna investering är startskottet för Virtas verksamhet i de asiatiska marknaderna, med Japan som början. Detta kommer att accelerera Virtas övergång från europeisk till global e-mobilitetsplattform”, fortsätter Jussi Palola, VD för Virta Ltd.

 

----

 

JXTG logo transparent

JXTG har aktiviteter inom ett stort antal olika energiverksamheter, inkluderande petroleumprodukter med största marknadsandel i Japan. Företaget har även petrokemiska produkter, elektricitet, smörjmedel, kol och väte. Företaget tar stora steg gentemot att bli ett av de mest framträdande energiföretagen med omfattande energitjänster i Asien genom en grundlig verksamhetsförändring som kommer att tillåta företaget att möta de utmaningar som en snabbt ändrande affärsmiljö innebär. https://www.noe.jxtg-group.co.jp/english/

 

ENEOS logo transparent

ENEOS är ett teleskopord som knyter samman ordet energi med ordet neos (som betyder ”ny” på grekiska). Varumärkets symbol visar energi i en symbolisk form. Sfären i mitten av symbolen utrycker pålitlighet, medan spiralen utrycker kreativitet och innovation.

 

virta logo transparent

Virta är en föregångare inom elbilsladdning och laddningsplattformteknologier. Mer än 300 kunder som använder sig av över 50 elbilsladdningsvarumärken från 28 länder använder Virtas plattform för att styra sin elbilsladdningsverksamhet. Företaget har rankats som den snabbast växande elbilsladdningsplattformen i Europa av Financial Times i deras FT1000-lista från 2020. Virtas teknologi har mottagit flera priser, bland andra Bästa Energivarumärke på Charge Awards 2018 och Frost & Sullivans Technology Innovation Award. www.virta.global/

 

För mer information:

 

JXTG Nippon Oil & Energy Corporation

Keisuke Nakayama, Manager

+81(0)362574283

Nakayama.keisuke@jxtg.com

https://www.noe.jxtg-group.co.jp/english/

 

Virta Ltd.

Jussi Palola, VD

+358 504340132

jussi.palola@virta.global

www.virta.global