icon-searchSök Kontakta oss

Virta och Hemsö gör det möjligt för offentliga byggnader i Sverige att ta ett stort steg framåt inom hållbarhet

Hundratals offentliga byggnader i Sverige kommer snart kunna dra nytta av enkla, effektiva och molnbaserade laddstationer för elbilar.

Hemsö, Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter, fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland. Hemsö har inlett ett samarbete med Virta, en global ledare inom plattformsteknologier för elbilsladdning. I ramavtalet erbjuder Virta Hemsö en hårdvaruoberoende molntjänst och övervakningsportal för insamling och hantering av e-mobilitet.

Hemsö har antagit en klimatstrategi med mål om bland annat 100 procent icke fossil energianvändning och netto nollkoldioxidutsläpp från befintligt bestånd senast 2035.

”Vi är lyhörda för våra hyresgästers behov av ny teknik och anpassar vårt erbjudande efter dessa behov. Hemsö vill bidra till ett mer hållbart samhälle med klimatanpassning i alla avseenden och e-mobilitet är ett bra exempel på detta. Genom samverkan med olika aktörer i samhället hjälps vi åt att minska påverkan på klimatet”, säger Driton Kelmendi, Inköpsansvarig, Hemsö.

Virta erbjuder världens snabbaste och mest kostnadseffektiva väg till att lansera, utveckla och driva kommersiella tjänster i ekosystemet för elbilsladdning. Enligt ramavtalet tillhandahåller Virta Hemsö med en plug&play-lösning för laddning som inkluderar allt från hårdvara till installationer, support och slutanvändartjänster.

”Virta erbjuder Hemsö en hårdvaruoberoende molntjänst och övervakningsportal för insamling och hantering av e-mobilitet. Utöver Sverige är Virta verksamma bland annat i Tyskland och Finland. Det ger oss på Hemsö förutsättningar till en smidigare förvaltning och gör Virta till en strategisk samarbetspartner inom e-mobilitet. Vi ser fram emot vårt samarbete med Virta och att tillsammans fortsätta utveckla hållbara samhällsfastigheter,” säger Driton Kelmendi, inköpsansvarig, Hemsö.

Dessutom har svenska elbilister tack vare Virtas tjänster tillgång till fler än 150 000 roaming-laddare i Europa, USA och Japan.

”Vi är väldigt glada över att kunna ta på oss detta uppdrag och påbörja vårt samarbete med Hemsö. Virtas vision är att möjliggöra en övergång till hållbar mobilitet och energianvändning, och vi förenar e-mobilitet med människors vardag och gör elbilar till en oumbärlig del av morgondagens energisystem. Det är endast i samarbete med våra kunder som vi kan göra detta”, säger Linda Eriksson, säljansvarig vid Virta.


Virta är en föregångare inom elbilsladdning och laddningsplattformsteknologier. Mer än 300 kunder under 50 olika elbilsladdningsvarumärken från 28 länder använder Virtas plattform för att styra sin elbilsladdningsverksamhet. Företaget har rankats som den snabbast växande elbilsladdningsplattformen i Europa av Financial Times i deras FT1000-lista år 2020. www.virta.global/


Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland. Hyresgästerna utgörs till största del av stat, kommun, och region, men även av privata företag med skattefinansierad verksamhet. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 57,5 miljarder kronor.


För mer information:

Hemsö

Driton Kelmendi

08-501 171 00

driton.kelmendi@hemso.se


Virta

Linda Eriksson

+ 46 702 25 43 34

linda.eriksson@virta.global