icon-searchSök Kontakta oss

Virta kalkylerar koldioxidavtryck: den egna verksamheten ger endast upphov till 1% av de totala utsläppen

Virtas totala koldioxidavtryck för 2021 var 11 346 tCO2e (marknadsbaserat). Majoriteten (99,9%) av Virtas klimatpåverkan kommer från indirekta utsläpp i värdekedjan (scope 3), medan Virtas egen verksamhet (scope 1 och 2) endast ger upphov till en begränsad klimatpåverkan.

Virtas första beräkning av klimatavtryck, kalkylerad av UseLess Oy, gjordes enligt Greenhouse Gas Protocols (GHGs) internationellt godkända företagsstandard. Virtas totala klimatavtryck var 11 346 tCO2e, med 8,7 tCO2e utsläpp i kategorierna scope 1 och 2 och 11 337 tCO2e utsläpp i kategorin scope 3.

Vi strävar efter att åstadkomma hållbara och konkreta förändringar inom energi och mobilitet, på en global skala. Att utvärdera vårt klimatavtryck är ett viktigt mått på hur framgångsrika vi är. Vi kommer att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete i samarbete med våra kunder, för att göra en riktig skillnad – inte bara genom att ersätta olja som energikälla, utan genom att möjliggöra användning av förnybar energi på en helt ny skala.” säger Jussi Palola, VD och medgrundare av Virta. 

För att sätta Virtas koldioxidavtryck i perspektiv, så har medelfotavtrycket per person i Sverige varit mellan 7,6 och 11,8 tCO2e per år sedan år 2000.

Virtas koldioxidavtryck kan ses som “klimatkostnaden” för affärsverksamheten, men samtidigt är en av företagets centrala värderingar att jobba för en hållbar framtid och att hjälpa andra företag att sänka sina koldioxidavtryck. Med andra ord sänker Virta mängden koldioxid genom sin verksamhet. 

“För oss är det avgörande att veta var vi står då det kommer till hållbarhet, så att vi vet hur vi bäst kan fortsätta arbetet. Det syns i resultatet av denna utvärdering att vi redan är på god väg, men det finns alltid mer vi kan göra och vi kommer endast att bli bättre på den här fronten,” säger Antonia Åkerberg, Sustainability Manager hos Virta. 

97% av Virtas koldioxidavtryck kommer från användningen av sålda produkter 

Alla Virtas utsläpp i scope 1 kommer från förbränningen av bränsle i företagets leasade hybridbilar. Utsläppen i scope 2 härstammar från elektricitet (18%) och värmeproduktion (82%).

Screenshot 2022-09-30 at 10.54.071: Scope 2-utsläpp per kategori.

Nästan alla (97%) Virtas nedströmsutsläpp i scope 3 härstammar från användningen av sålda produkter, det vill säga utsläpp från produktionen av den energin som konsumenter laddar från Virtas stationer.  Av uppströmsutsläpp i scope 3 är de huvudsakliga källorna köpta varor och affärsresor.

Screenshot 2022-09-30 at 10.54.172: Resultat för uppströmsutsläpp i scope 3. 

Virtas vidsträckta användning av elfordon kan också synas i utvärderingen: koldioxidavtrycket av de anställdas pendling är lägre än medelavtrycket för företag med liknande pendlingsvanor.

Rapporteringsperioden för Virtas koldioxidavtryck är från den 1.1.2021 till den 31.12.2021. Organisationerna som inkluderades i rapporten är moderbolaget Liikennevirta Oy (Finland) och dotterbolagen Virta International GmbH (Tyskland), Virta Nordic AB (Sverige), Virta SARL (Frankrike), och Virta Ltd (Storbritannien).

Kontakt och förfrågningar:

Antonia Åkerberg, Sustainability Manager hos Virta 

sustainability@virta.global