Virta släpper hållbarhetsrapport för 2023

av [author] Virta
2 minuters lästid
Jun 3, 2024 4:36:56 PM

Virta firar 10 år av hållbar tillväxt med lanseringen av företagets hållbarhetsrapport för 2023, i vilken man kan läs om företagets insatser för att minska koldioxidutsläpp, främja mångfald och stärka hållbar energi.  

År 2023 firade vi vårt första årtionde av att flytta fram gränserna för hållbar mobilitet och energi. Redan från början har vårt uppdrag varit tydligt: att skapa en värld som drivs av uppkopplade elfordon och banbrytande laddinfrastruktur. Under 2023 fortsatte Europa att accelerera bort från fossila bränslen och vid COP28 enades nationerna i sitt åtagande att fasa ut dem. Samtidigt fortsatte vår tillväxt att vara stark, vilket gav oss en plats på Financial Times lista över Europas 1000 snabbast växande företag för femte året i rad.  

I takt med intäktstillväxten har den operativa skalan på Virtas laddplattform expanderat avsevärt. De över 35 GWh som laddas varje månad genom över 110 000 aktiva laddare i 36 länder, gör Virta till en inflytelserik aktör när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transporter och tillhandahålla energiflexibilitet för att möta behoven från den växande produktionen av förnybar energi.

Hur vi uppnår tillväxt och ökar vår påverkan spelar roll. Vår senaste hållbarhetsrapport bekräftar att vi är på rätt väg. Vi fortsätter att sträva efter transparens och kontinuerlig förbättring av vår hållbarhetspraxis. Vi är särskilt stolta över vårt frivilliga åtagande att hållbarhetsrapportera, eftersom vi går längre än vad som krävs enligt gällande regelverk och vad som rapporteras av våra konkurrenter. Nedan följer en sammanfattning av våra ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen och öka den hållbara energianvändningen.

För mer information, läs vår nya hållbarhetsrapport här.

Våra totala utsläpp under 2023 uppgick till 33 447,1 tCO2e, vilket var en ökning med 70 % från 2022 på grund av tillväxt, ökat resande och bättre tillgång till primärdata. Den största källan till våra koldioxidutsläpp kommer från den energi som laddas i vårt system, vilket motsvarade 93,8 % av våra totala utsläpp förra året. Även om den nuvarande marknadsrealiteten ännu inte möjliggör 100 % koldioxidfri energianskaffning för fordonsladdning, är detta ett mål som vi aktivt strävar efter. 

Koldioxidintensitet innebär mängden koldioxidutsläpp som produceras per energienhet, ekonomisk produktion eller tillryggalagd sträcka. Det är ett viktigt mått för att spåra och minska miljöpåverkan från alla aktiviteter vi gör. Vi är stolta över att kunna meddela att vår koldioxidintensitet minskade från 0,50 kg CO2e/€ år 2022 till 0,43 kg CO2e/€ år 2023, vilket är en fortsättning på trenden från året innan.

Mångfald är avgörande för alla företags framgång. I slutet av 2023 hade vi medarbetare från 33 olika nationaliteter och nu vill vi se en ännu mer varierad representation av nationaliteter på alla nivåer i vårt företag.

Medarbetarnas välbefinnande är ett viktigt värde för oss, men tyvärr nådde vi inte upp till vårt årliga mål för eNPS i år. Enligt återkopplingen beror utmaningarna på vår snabba tillväxtbana. Den snabba expansionen av verksamheten har belastat system och processer, vilket har lett till oönskade flaskhalsar. Vi har dock redan börjat lösa dessa utmaningar genom att systematiskt förbättra effektiviteten, kommunikationen och samarbetet inom vår organisation.

Vårt koldioxidhandavtryck representerar den positiva klimatpåverkan som vår tjänst har. Förra året var vårt koldioxidhandavtryck 163.674 tCO2e. För att sätta det i sitt sammanhang motsvarar det de utsläpp som 17 600 finländare undviker genom sitt personliga koldioxidavtryck. 

Affärsetik är en viktig faktor för oss. För att nämna några siffror i detta ämne hade vi 2023 noll fall av bristande efterlevnad av lagar och förordningar, inga brott mot kundernas integritet, 99 % av våra medarbetare har läst och undertecknat uppförandekoden samt 98,7 % av oss har deltagit i intern GDPR-utbildning.