Virta publicerar sin första hållbarhetsrapport

av [author] Virta
1 minuters lästid
Mar 31, 2023 11:00:00 AM

Virta publicerar sin första hållbarhetsrapport någonsin, som ett viktigt steg på företagets hållbarhetsresa. Rapporten förbättrar insynen i Virtas hållbarhetsarbete och tar hänsyn till miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aspekter.

"Det här är ett stort steg för Virta på vår väg som en föregångare inte bara inom e-mobilitet, men också inom hållbarhet. Rapporten ger oss en helt ny nivå av insikt i alla aspekter av hållbarhet, och vi är glada att dela den med alla. Vi är stolta över våra framgångar under 2022 och har redan fortsatt det viktiga arbetet under 2023," säger Antonia Åkerberg, hållbarhetschef på Virta. 

2022 var ett viktigt år för hållbarhet hos Virta, med flera milstolpar som uppnåddes. Företagets första hållbarhetspolicy publicerades, stora framsteg gjordes i hur företaget arbetar med miljömässiga, sociala och styrningmässiga aspekter av hållbarhet, och företagets fotavtryck (omfattning 1-3) och handavtryck ("omfattning 4") beräknades för första gången. Genom att ta betydande steg mot hållbarhet har Virta ökat sin EcoVadis-poäng med 11 poäng från 2021 års bedömning till 66 poäng. EcoVadis-bedömningen 2022 placerade Virta i den 91: a percentilen av alla företag som bedömts av EcoVadis och gav företaget en silvermedalj.

De hållbarhetsdata som presenteras i rapporten täcker årlig data från 2022-01-01 till 2022-12-31. Hållbarhetsrapporten gäller för Liikennevirta Oy (Finland) samt följande dotterbolag: Virta SARL (Frankrike), Virta International GmbH (Tyskland), Virta Nordic AB (Sverige), Virta Ltd Pte (Singapore) och Virta Eastern Europe S.R.L. (Rumänien). Fotavtrycks- och handavtrycksdata har sammanställts av det externa företaget UseLess Oy.

Läs hållbarhetsrapporten

Kontakt: 

Antonia Åkerberg, Hållbarhetschef på Virta  

sustainability@virta.global

Inga kommentarer ännu

Låt oss veta vad du tycker