Prissättning för fordonsladdning: Så ska du tänka

av [author] Virta
3 minuters lästid
Aug 29, 2023 2:51:28 PM

Förstå prissättning vid laddning av fordon. Utforska olika prismodeller som kan optimera intäkter och stärka kundnöjdhet i din laddinfrastruktur genom Virtas insikter.

Innan du sätter priser för elbilsladdning måste du bestämma vilken prissättningsmodell du ska välja. Ska du använda ett enda mätvärde eller en kombination av flera? Vi har förberett en översikt över de möjliga prissättningsmodellerna för laddning av elfordon. Djupdyk i blogginlägget för att avgöra vilken som passar ditt företag bäst.

Marknaden för elbilsladdning i Europa konsolideras men det finns ännu inte ett gemensamt ramverk för prissättning av laddning av elektriska fordon. För närvarande är varje leverantör av laddtjänster fri att välja sin egen prissättningsmodell.

En lag som har antagits i Tyskland har dock potentialen att påverka andra europeiska länder och sätta en ny standard för prissättning av elbilsladdning över hela kontinenten. Men mer om den tyska mätarlagen 'Eichrecht' senare i blogginlägget.

Prismodeller för fordonsladdning

Fakturering för publik laddning kan göras på flera sätt:

  • Tidsbaserad prissättning – baserad på hur lång laddsessionen varar
  • Energibaserad prissättning – baserad på hur mycket elektricitet som laddas under en laddsession
  • Fast prissättning – exempelvis ett månadsabonnemang
  • Hybridprissättning – baserad på en kombination av tid och energi 

Tidsbaserad prissättning

Med en tidsbaserad prissättningsmodell betalar förare av elfordon exempelvis per minut för den tid de laddar sitt fordon. Denna modell kan vara orättvis eftersom bil- och fordonsmodeller varierar, inte bara baserat på batterikapacitet men också batteridesign och körsträcka. Det innebär att för vissa elbilar tar det längre tid att ladda samma mängd elektricitet som i andra.

Tiden för att ladda upp till 80 % av bilens batterikapacitet kan variera från cirka 20 till 50 minuter. Detta ger elbilsförare med de bäst presterande fordonen en klar fördel då prissättningen är tidsbaserad.

Energibaserad prissättning

Den energibaserade prissättningsmodellen är den mest lämpliga för att erbjuda transparenta och rättvisa priser. Denna prissättningsmodell gör det rättvist för två elbilsförare med olika typer av elfordon. Det spelar ingen roll om fordonen laddar i 30 minuter eller 2 timmar för att få samma mängd kWh. De kommer båda att betala samma belopp för sina laddsessioner i slutändan.

Kilowatttimme (kWh)

En kilowattimme (kWh) motsvarar mängden energi som förbrukas under en timme. I genomsnitt används 1 kWh för att resa ungefär 5 km.

 

Fast prissättning

För att lansera eller få ett laddnätverk att växa, kan en ny marknadsaktör vilja välja en fast prissättningsmodell med lägre pris än vad som normalt är konkurrensmässigt. Denna prismodell kan locka till sig nya elbilskunder och bygga kundlojalitet. Dock kan modellen avskräcka elbilsförare som bara passerar laddstationen och inte är regelbundna kunder.

Hybridprissättning

En prissättningsmodell som kombinerar tid som har spenderats och laddade kilowattimmar, kan hjälpa till att undvika fenomenet att elbilsförare låter sitt fordon stå kopplad till laddstationen trots att laddsessionen är klar (vilket blockerar möjligheten för andra förare som behöver ladda sina fordon).

Tidsmätningen som läggs till kWh-mätningen, uppmuntrar elbilsförare att flytta sina bilar när laddsessionen är klar.

Avancerade prismodeller

  • Laddning vid lågtrafik/topptrafik: Du kan också välja prissättning baserat på låg- eller högtrafiktimmar. Denna prissättningsmodell kan uppmuntra elbilsförare att ladda utanför topptrafiktimmarna för att få ett lägre pris, vilket hjälper till att inte överbelasta energisystemet.

  • Prissättning baserad på typ av laddstation: Snabb och ultrasnabb laddning är premiumtjänster som låter elbilsförare ladda snabb och då det är en premiumtjänst kan du sätta ett högre pris för laddsessionerna i laddstationerna.

Den tyska kalibreringslagen: Eichrecht

2017-2018 införde Tyskland en lag som reglerar den utrustning och mätare som används för fakturering av laddsessioner för elfordon. Dessa mätare måste kalibreras regelbundet och vara fullt synliga för EV-förare. Mätare som inte är korrekt kalibrerade är förbjudna enligt denna lag.

Eichrecht ger transparens för kunden, vilket garanterar att de endast betalar för mängden kWh de laddar. Det gör att föraren av elfordonet kan undvika eventuella ändringar som görs av CPO eller EMP till det fakturerade beloppet.

Detta system garanterar säkerhet och transparens för alla laddsessioner. Andra länder kommer troligen att behöva ta denna väg i framtiden.

Europeiska kommissionen, som syftar till att harmonisera laddtjänsternas prissättningssystem, har antagit AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation), som främst förespråkar prissättningsmodellen baserad på energiförbrukning, för att standardisera prissättningen i hela EU.

Gråzoner för fordonsladdning

En standardiserad prissättningsmodell för hela EU gör det möjligt att förbättra laddupplevelsen för alla elbilsförare, men realtidsvisning av laddpriser på eller nära laddstationer har ännu inte blivit vanligt.

Laddpriserna skiljer sig för en elbilsförare som prenumererar på priser via en EMSP (e-Mobility Service Provider) och en som inte gör det. Elbilsförare som endast laddar vid laddstationen besökare (och inte som regelbunden kund), betalar en roamingavgift.

Priset för laddning varierar också beroende på elpriser, beroende på tidpunkt på dygnet eller för elleverantören.

Autmatiserade betalningar och fakturering med Virta Hub

När du har valt prissättningsmodell för dina laddstationer är allt som återstår att integrera den i Virtas laddplattform. Därefter tar vi hand om den automatiserade insamlingen av betalningar, hanterar fakturor, momsredovisning och mer därtill.

Banner för Virtas e-bok Översikt av Virtas plattform