icon-searchSök Kontakta oss

Virta förOffentlig sektor

Foto av en elbil på en parkering mellan två hus, ansluten till en laddstation från Virta

ERBJUD ELBILSFÖRARE EN LÄTTILLGÄNGLIG OCH PÅLITLIG LADDINFRASTRUKTUR

Den offentliga sektorn har en avgörande roll i att skapa mer hållbara samhällen. Genom att installera och erbjuda publik laddinfrastruktur, stödjer den offentliga sektorn övergången till elbilar och förbereder sig för en framtid där elektrisk mobilitet är norm.

Virta hjälper statliga och lokala myndigheter, kommuner och andra organisationer inom den offentliga sektorn att etablera och driva pålitlig laddinfrastruktur som är tillgänglig för deras egna fordonsflottor av elbilar samt för allmänheten i städer och landsbygdsområden.

Hör av dig

Kraven för den offentliga sektorn

Ikon föreställande ett löv

Utsläppssnåla zoner

Införandet av utsläppssnåla zoner (LEZ) i urbana områden, kräver installation av omfattande och pålitlig publik laddinfrastruktur så att övergången till utsläppsfria fordon görs så enkel som möjligt och innerstadstrafiken inte begränsas.

Ikon föreställade ett kugghjul (inställningar)

Möta tekniska krav

Den offentliga sektorn måste säkerställa att laddtekniken uppfyller alla tekniska krav och att endast auktoriserade installatörer genomför installationen av dem.

Ikon föreställande en jordglob

Att gå bräschen som föredöme

EU:s direktiv om rena fordon kräver redan att offentliga myndigheter väljer fordon med nollutsläpp när de köper och leasar fordon. Den offentliga sektorn är därför en föregångare i att påskynda övergången till fordonsflottor med låga utsläpp.

Vill du ha hjälp med att bygga en pålitlig publik laddinfrastruktur?

Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig så snart som möjligt!