Virta

SMART ENERGIHANTERING

Skydda elnätet, stöd förnybar energi och spara kostnader

Eftersom vi inte kan kontrollera varken vind eller solljus, erbjuder Virtas lösningar för energihantering ett smart och intelligent sätt att optimera energikonsumtion för att bättre matcha vår miljö. Detta bidrar till att bekämpa klimatförändringarna samtidigt som det i slutändan sparar energi och onödiga kostnader.

Dynamic Load Management (DLM)

Laddstationer för elfordon ger automatiskt maximal effekt under hela den tid de är inkopplade. Det innebär att mer energi förbrukas än vad som behövs.

Det innebär en tung belastning på elsystemet och när fler laddstationer läggs till i systemet måste även den elektriska infrastrukturen uppgraderas.

Med vår DLM-lösning (Dynamic Load Management) kan du definiera den maximala effekt som levereras till alla dina laddstationer och optimera ditt befintliga elsystem. Oavsett hur många bilar som laddas eller hur många nya laddstationer som tillkommer, kommer du aldrig att överskrida ditt effekttröskelvärde. Det bästa är att du inte behöver investera i dyra elektriska uppgraderingar.

Adaptive Load Management (ALM)

Adaptive Load Management (ALM) tar DLM till nästa nivå och tar hänsyn till en hel byggnads energiförbrukning.

Förutom att spåra varje laddsession, övervakar ALM alla större belastningar i elsystemet som luftkonditionering och belysning och optimerar sedan laddningen baserat på anläggningens elanvändning som helhet.

Med ALM kan du vara säker på att fastighetens elektricitet distribueras optimalt och aldrig överskrider kapaciteten. Vad ännu viktigare är, är att du sparar in på kostsamma elektriska uppgraderingar och avgifter för överbelastning.

Vehicle-to-Grid (V2G)

Vehicle-to-Grid är en smart laddningsteknik som gör det möjligt för fordon att kommunicera med elnätet. Med V2G kan den laddade effekten från ett bilbatteri skickas tillbaka till elnätet då det behövs. Det bidrar till att balansera elbehovet så att ingen extra energi behöver tas från elnätet.

Med V2G blir elfordonen en del av energisystemet och arbetar sida vid sida med förnybar energiproduktion och stationära energilager. Detta kommer att vara avgörande när mängden förnybar energi i nätet, producerad med sol och vind, ökar. Utan V2G måste energi köpas från reservkraftverk, vilket driver upp elpriserna under rusningstid.

V2G gör det också möjligt för elbilsförare att engagera sig i arbetet med att skapa hållbar energi men allt egentligen handlar om är att V2G hjälper till att hantera klimatförändringarna genom att göra det möjligt för vårt energisystem att balansera mer förnybar energi.

Congestion Management

The increase in power consumption in an area can overload a power grid. In addition, renewable energy sources are volatile and create challenges for areas that rely on solar and wind power.

These circumstances cause bottlenecks or “grid congestion” which can prevent electricity from reaching its destination. Luckily, intelligently controlled electric cars can offer a solution to grid congestion and prevent the need for expensive grid infrastructure upgrades. 

With our Congestion Management tool, EV charging is optimized based on both grid capacity and energy production. You can design prioritised rules determining how much power is used during certain times in defined areas. This means EVs are always charged at the optimal levels and times, and you can safely add additional charging stations worry-free.

Capacity Maximiser

Virta Capacity Maximiser tar Load Management till en ny nivå genom att kombinera varje elförsörjnings begränsningar. Den utvärderar hur mycket laddningseffekt som behöver allokeras för varje laddstation.

Capacity Maximiser passar perfekt för verksamheter med stora anläggningar med flera elektriska kretsar och matare. Ett sådant exempel kan vara ett parkeringshus med flera våningar.

Virtas Capacity Maximiser är en tilläggstjänst som enkelt kan kombineras med ditt befintliga Load Management-erbjudande såsom Dynamic Load Management och Adaptive Load Management.

Virta Preconnect

Lösningar som DLM och ALM kan hjälpa dig att känna dig trygg med din laddinfrastruktur, men vissa anläggningar behöver en mer sofistikerad lösning för att säkerställa effektiv laddning.

På många långtidsparkeringar som parkeringshus för bostäder eller parkeringsplatser på flygplatser, motsvarar inte laddkapaciteten den höga efterfrågan på laddning. Istället för att investera i kostsamma elektriska uppdateringar är Virta Preconnect en perfekt lösning.

Energilösning roterar laddningsvarven samtidigt som vissa laddsessioner avbryts när det inte finns tillräckligt med effekt tillgänglig. Det säkerställer att dina elbilsförares bilar laddas även när det inte finns någon kapacitet när de ansluter.

Virta Priority

För många operatörer av elektrifierade fordonsparker, varierar laddningsbehovet beroende på olika elbilsförare och fordon.

Virta Priority gör det möjligt för elfordon med en förutbestämd prioritetsstatus att alltid laddas först och med maximal tillgänglig effekt. Virta Priority säkerställer att dina prioriterade fordon alltid är laddade och redo att köra när du behöver dem.

Skäl att välja Virta

Blixt ikon

Vi banade väg för V2G

Vehicle-to-Grid (V2G) är fortfarande en relativt ny teknik men vi har arbetat med den i flera år. Vi har samarbetat med fantastiska företag som E.ON och Nissan för att utveckla våra V2G-lösningar. Vår första publika V2G-laddstation installerades i Helsingfors redan 2017.

Löv ikon

Hållbar energi är en del av vårt DNA

Vårt uppdrag är att göra vår del för att bekämpa klimatförändringarna genom minskade koldioxidutsläpp, energieffektivitet och elektrifiering. Batterier i elfordon är den i särklass mest kostnadseffektiva formen av energilagring eftersom de inte kräver några ytterligare investeringar i hårdvara. Laddning av elfordon är ett sätt att utnyttja den energin för det allmännas bästa.

Hjärta ikon

Vi har utmärkelser som bevisar det

Virta är Europas snabbast växande leverantör av laddningstjänster för elfordon, med ett nätverk av över 500 000 elbilsförare. Det är inte utan anledning som vi hävdar att våra lösningar är de smartaste på marknaden. Vi har fått utmärkelser för fantastiska tekniska innovationer, produktvarumärken och de smartaste tjänsterna.

Läs om funktioner i Virtas laddningslösning

Är du redo att utveckla ditt företag med hjälp av fordonsladdning?

Ta kontakt med oss! Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.