icon-searchSök Kontakta oss

VirtaSmart energihantering

Bild på en elbil och en hand, som ansluter en elbilsladdare till elbilen och ett vindkraftverk i bakgrunden

Att både skydda elnätet och stödja förnybar energi är en utmanande balansakt

Eftersom vi varken kan styra varken vind eller solljus, erbjuder Virtas energihanteringslösningar ett smart sätt för att optimera vår energiproduktion på miljöns villkor. Dessa hjälper till att bekämpa klimatförändringarna samtidigt som du i slutändan sparar energi och slipper extra kostnader.

Dynamic Load Management (DLM)

En elbilsladdare laddar automatiskt med maximal effekt så länge fordonet är kopplat till en laddare. Det betyder att mer energi förbrukas än vad som kanske behövs.

Det innebär en stor belastning på elsystemet och när allt fler laddare ansluts till systemet, måste även den elektriska infrastrukturen uppgraderas.

Med vår lösning för dynamisk lastbalansering (DLM) kan du ange den maximala effekten som ska levereras till alla dina laddare och på så vis optimera ditt befintliga elsystem. Oavsett hur många bilar som laddas eller hur många nya laddstationer som läggs till, kommer du aldrig att överskrida din förutbestämda effektgräns. Det bästa av allt är att du inte behöver göra dyra investeringar i att uppgradera ditt elsystem.

Illustration av elbilar och laddare (dynamisk lastbalansering)

Adaptiv Load Management (ALM)

Adaptiv lasthantering (ALM) tar dynamisk lasthantering (DLM) till nästa nivå och beaktar fastighetens totala energiförbrukning.

Utöver att ha koll på varje laddning, övervakar ALM belastningen från alla större system såsom ventilation och belysning samt optimerar laddningen utifrån den totala elförbrukningen på platsen.

Med ALM kan du vara säker på att fastighetens elektricitet fördelas optimalt och aldrig över den tillgängliga kapaciteten. Ännu viktigaste är att du slipper kostsamma uppgraderingar av elinfrastrukturen och onödiga kostnader under toppbelastning.

Bild på utrustning som hanterar adaptiv lastbalansering

Vehicle-to-Grid (V2G)

Vehicle-to-Grid (V2G) är en smart laddteknik som gör det möjligt för elbilar att kommunicera med elnätet. Med V2G kan den laddade energin från ett bilbatteri ledas tillbaka till elnätet då energi behövs. Tekniken hjälper till att balansera efterfrågan på el så att ingen extra energi behöver tas ut ur elnätet.

Med V2G blir bilarna en del av energisystemet och fordonen arbetar parallellt med förnybar energiproduktion och fasta energilager. Det här är av stor vikt när mängden förnybar energi, som tillverkas med sol- och vindkraft, ökar i elnätet. Utan V2G måste energi köpas från reservkraftverk, vilket driver upp elpriserna under högtrafiktimmar.

Lär dig allt om V2G med vår ultimata guide
Bild på en Vehicle-to-Grid-laddare (V2G)

Trängselhantering

Ökningen i elförbrukningen i ett område kan överbelasta elnätet. Dessutom är förnybara energikällor flyktiga och de medför utmaningar i områden som är beroende av sol- och vindkraft.

Dessa situationer orsakar flaskhalsar, ”trängsel i nätet”, vilket kan leda till att elen inte kommer fram till sitt mål. Lyckligtvis kan smart styrda elbilar erbjuda en lösning på trängsel i nätet och eliminera behovet av dyra investeringar för att uppgradera nätets infrastruktur. 

Med vårt verktyg för trängselhantering (Congestion Management) kan elbilsladdningen optimeras baserat på både nätets kapacitet och energiproduktionen. Du kan formulera prioritetsregler som anger hur mycket effekt som används under vissa tider i vissa områden. Det betyder att elbilarna alltid laddas till den optimala nivån och vid den optimala tiden och du behöver inte bekymra dig om att lägga till ytterligare laddstationer.

Lär dig mer om trängselhantering
Illustration föreställande flera elbilar

Virta Capacity Maximiser

Virta Capacity Maximiser tar dynamisk lastbalansering till en ny nivå genom att kombinera tillgången på el för respektive laddare. Den utvärderar hur mycket laddkraft som behöver fördelas för varje elbilsladdare.

Capacity Maximiser passar perfekt för stora anläggningar med flera elektriska kretsar och matare. Ettexempel kan vara ett parkeringshus i flera våningar.

Virta Capacity Maximiser är en extra tjänst som enkelt kan kombineras med ditt befintlig belastningshantering, såsom dynamisk lastbalansering och adaptiv lastbalansering.

Lär dig mer om kapacitetsmaximering
Bild på parkeringshus

Virta Preconnect

Lösningar som DLM och ALM kan få dig att känna sinnesro när det gäller din laddinfrastruktur, men vissa anläggningar behöver en mer sofistikerad lösning för att säkerställa effektiv laddning. 

På många långtidsparkeringar som parkeringsgarage eller flygplatsparkeringar, motsvarar inte laddkapaciteten det höga laddbehovet. Istället för att investera i kostsamma uppdateringar av elinfrastrukturen kan Virta Preconnect vara till hjälp.

Det är en energilösning som roterar turordningen för laddning samtidigt som vissa laddsessioner pausas när det inte finns tillräckligt med ström. Den ser till att elbilsförarnas fordon blir laddade – även om det inte finns någon kapacitet då de ansluts.

Läs om Virta Preconnect
Illustration av Virtas tjänst Preconnect

Virta Priority

Hos många operatörer av fordonsflottor varierar laddbehovet beroende på både elbilsförare och fordon. Virta Priority säkerställer att fordon med en förutbestämd prioriteringsstatus alltid laddar först och med den maximala tillgängliga effekten.

Virta Priority säkerställer att dina prioriterade fordon alltid är laddade och redo för avfärd när du behöver dem.

Läs om Virta Priority
Illustration avtjänsten Virta Priority

Välj Virta

Vi banade väg för V2G

Vehicle-to-Grid är ännu en relativt ny innovation, men vi har arbetat med den redan i flera år. Vi har ingått partnerskap med fantastiska företag såsom E.ON och Nissan för att utveckla våra V2G-lösningar. Vår första offentliga V2G-laddstation installerades i Helsingfors 2017.

Se video om vårt V2G-projekt med E.ON och Nissan

Hållbar energi är en del av vårt DNA

Vårt mål är att göra vad vi kan för att motverka klimatförändringarna och det gör vi genom elektrifiering, energieffektivitet samt utfasning av fossila bränslen. Elbilsbatterier är den mest kostnadseffektiva typen av energilager eftersom de inte förutsätter ytterligare investeringar i hårdvara. Elbilsladdning är det ideala sättet att använda energin smart – för vår planets bästa.

Läs om våra lösningar för Smart energihantering

Belöningarna är vårt bevis

Virta är den snabbast växande tjänsteleverantören inom elbilsladdning i Europa och i vårt nätverk ingår över 400 000 elbilsförare. Vi påstår inte att vår lösning skulle vara den smartaste på marknaden utan orsak. Vi har förärats priser för banbrytande tekniska innovationer, vårt varumärke och de smartaste tjänsterna.

Kolla in våra belöningar
0/0

REDO ATT BÖRJA BYGGA UT DIN VERKSAMHET MED ELBILSLADDNING?

Hör av dig! Lämna dina kontaktuppgifter och vi kontaktar dig snart!