icon-searchSök Kontakta oss

VirtaLösningar för smart energihantering

Virtas lösningar för smart energihantering

Skydd av elnätet och stöd för förnybara förutsätter en balansgång

Eftersom vi inte kan styra varken vind eller solljus, erbjuder Virtas energihanteringslösningar ett smart sätt för att optimera vår energiproduktion på miljöns villkor. Detta motverkar för sin del klimatförändringarna samtidigt som du i slutändan sparar energi och extra kostnader.  

Vehicle-to-Grid (V2G)

Vehicle-to-Grid (V2G) är en smart laddningsteknik som gör det möjligt för elbilar att kommunicera med elnätet. Med V2G kan den laddade energin från ett bilbatteri ledas tillbaka till elnätet när det behövs. Det här hjälper till att balansera efterfrågan på el så att ingen extra energi behöver tas ut ur nätet.

Med V2G blir bilarna en del av energisystemet och de arbetar parallellt med förnybar energiproduktion och fasta energilager. Det här är av stor vikt när mängden förnybar energi, som tillverkas med sol- och vindkraft, ökar i elnätet. Utan V2G måste energi köpas från reservkraftverk, vilket driver upp elpriserna under toppförbrukningsperioder.

V2G gör det även möjligt för elbilsförare att bli en del av missionen om att skapa hållbar energi. Vad det egentligen handlar om är att V2G motverkar klimatförändringarna genom att energisystemet kan hållas i balans med en allt större mängd förnybar energi.

Vehicle-to-Grid (V2G)

Dynamisk lasthantering (DLM)

Elbilsladdare ger automatiskt sin maxeffekt så länge man är tillkopplad till dem. Det betyder att mer energi förbrukas än vad som behövs. 

Detta belastar elsystemet hårt, och när allt fler laddare ansluts till systemet, blir vi även tvungna att uppdatera elinfrastrukturen.

Med vår lösning för dynamisk lasthantering (DLM) kan du ange den maximala effekt som ska levereras till alla dina laddare och optimera ditt nuvarande elsystem. Oavsett hur många bilar som laddas eller hur många nya laddstationer som läggs till kommer du aldrig att gå över din effektgräns. Det bästa är att du inte behöver investera i dyra uppgraderingar av elsystemet. 

Adaptiv lasthantering (ALM)

Adaptiv lasthantering (ALM) tar DLM till nästa nivå och beaktar fastighetens totala energiförbrukning.

Utöver att ha koll på varje laddning övervakar ALM belastningen från alla större system, såsom ventilation och belysning, och optimerar laddningen utifrån den totala elförbrukningen på platsen. 

Med ALM kan du vara säker på att fastighetens el distribueras optimalt och aldrig över den tillgängliga kapaciteten. Det viktigaste är att du sparar i kostsamma eluppgraderingar och överstora avgifter under förbrukningstoppar.

Trängselhantering

Ökningen i elförbrukningen i ett område kan överbelasta elnätet. Dessutom är förnybara energikällor flyktiga och de medför utmaningar i områden som är beroende av sol- och vindkraft.

Dessa situationer orsakar flaskhalsar, ”trängsel i nätet”, vilket kan leda till att elen inte kommer fram till sitt mål. Lyckligtvis kan smart styrda elbilar erbjuda en lösning på trängsel i nätet och eliminera behovet av dyra investeringar för att uppgradera nätets infrastruktur. 

Med vårt verktyg för trängselhantering kan elbilsladdningen optimeras baserat på både nätets kapacitet och energiproduktionen. Du kan formulera prioritetsregler som anger hur mycket effekt som används under vissa tider i vissa områden. Det betyder att elbilarna alltid laddas till den optimala nivån och vid den optimala tiden och du behöver inte bekymra dig om att lägga till ytterligare laddstationer.

Virta Preconnect

Lösningar som DLM och ALM kan hjälpa dig att vara trygg med din laddningsinfrastruktur, men vissa anläggningar behöver en mer sofistikerad lösning för att säkerställa effektiv laddning. 

På många långtidsparkeringar som bostadsparkeringsgarage eller flygplatsparkeringar motsvarar inte laddningskapaciteten det höga laddningsbehovet. Istället för att investera i kostsamma uppdateringar av elinfrastrukturen kan du få hjälp av Virta Preconnect. 

Det är en energilösning som roterar laddningsturerna samtidigt som vissa laddningssessioner pausas när det inte finns tillräckligt med laddström. Den ser till att elbilsförarnas bilar blir laddade även när det inte finns någon kapacitet när de ansluts. 

Läs mer om Virta Preconnect
preconnect SV

Virta Priority

Hos många operatörer av fordonsflottor varierar laddningsbehov med olika elbilsförare eller fordon. Virta Priority gör det möjligt att alltid ladda fordon med förinställd prioritetsstatus först och med maximalt tillgänglig effekt. 

Virta Priority säkerställer att dina prioriterade fordon alltid är redo att åka närhelst du behöver dem. 

Läs mer om Virta Priority
8-08

Varför Virta?

Vi banade väg för V2G

Vehicle-to-Grid är ännu en relativt ny innovation, men vi har arbetat med den redan i flera år. Vi har ingått partnerskap med fantastiska företag såsom E.ON och Nissan för att utveckla våra V2G-lösningar. Vår första offentliga V2G-laddstation installerades i Helsingfors 2017.

Lär dig mer om vårt V2G-projekt med E.ON och Nissan

Hållbar energi ingår i vårt DNA

Vår mission är att göra vår andel för att motverka klimatförändringarna genom utfasning av fossila bränslen, energieffektivitet och elektrifiering.  Elbilsbatterier är den överlägset mest kostnadseffektiva typen av energilager eftersom de inte förutsätter några ytterligare investeringar i hårdvara. Elbilsladdning är ett sätt för att tämja energin för det allmänna bästa.

Belöningarna är vårt bevis

Virta är den snabbast växande tjänsteleverantören inom elbilsladdning i Europa, och i vårt nätverk ingår över 200 tusen elbilsförare. Vi påstår inte att vår lösning skulle vara den smartaste på marknaden utan orsak. Vi har beviljats priser för tuffa tekniska innovationer, varumärket och de smartaste enheterna.

Kolla in våra belöningar
0/0

Lorem ipsum 1

Redo att börja bygga ut din verksamhet med elbilsladdning?

Hör av dig! Lämna dina kontaktuppgifter och vi kontaktar dig snart!