Virta

HANTERING AV LADDVERKSAMHET

Hantera din verksamhet för fordonsladdning med enkelhet

Vår molnbaserade lösning, Virta Hub, är igång dygnet runt, året om och gör att du kan fjärrövervaka, hantera och optimera din verksamhet inom fordonsladdning.

Hantering av laddstationer

Virta Hub gör det enkelt att hantera hundratals eller till och med tusentals laddstationer.

Vi förser dig med verktyg för att:

  • Fastställa dina priser för laddning
  • Hantera åtkomsten till dina laddstationer – gör den privat eller håll den publik
  • Ange en maximal laddeffekt
  • Visa och ladda ner statistik
  • Starta och stoppa laddning på distans

Privat | publik laddning

Beroende på dina behov erbjuder vi två typer av laddstationer.

Virtas publika laddstationer är öppna för alla elbilsförare. Publika laddstationer läggs till i våra Virta-kartor för laddstationer, som används av tusentals elbilsförare för att enkelt hitta laddare på väg.

Virtas privata laddstationer är lämpliga för platser där begränsad åtkomst till laddarna är nödvändig, exempelvis bostads- eller kontorsbyggnader. En privat laddstation är endast synlig på stationskartor för kunder som har tillgång till laddstationen.

Insikter om verksamheten

Vår funktion för affärsinsikter ger en omfattande översikt över din laddningsverksamhet och hjälper dig att följa de nyckeltal som är viktiga för dig. Med detta värdefulla verktyg kan du enkelt testa olika affärsmodeller och fatta snabba beslut baserat på konsumentbeteendet på din plats.

Du kanske till exempel vill följa nyttjandegraden för att förstå om det finns en efterfrågan på extra laddningskapacitet.

Funktioner för energihantering

Våra avancerade funktioner för smart energihantering inkluderar Vehicle-to-Grid, Dynamic Load Management, Adaptive Load Management, Congestion Management med mera. Dessa funktioner stöder användningen av förnybar energi, hjälper till att balansera elnätet och skyddar dig från kostsamma uppgraderingar av elinfrastrukturen samt toppavgifter.

Elbilsförardata

Med Virtas laddningslösning får du enkel tillgång till dina slutanvändardata. Att se vilka dina kunder är och hur deras laddningsbeteende ser ut kan vara en viktig del av dina analys- och marknadsföringsinsatser. Åtkomst till elbilsförardata är tillgängligt i återförsäljarnivåerna Scale och Evolve.

Läs om funktioner i Virtas laddningslösning

Är du redo att utveckla ditt företag med hjälp av fordonsladdning?

Ta kontakt med oss! Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.