icon-searchSök Kontakta oss

Virta förenergiföretag

Bild på vackert och färgglatt träd

Använd elbilsladdning till transformera energisystem när du ändå är i farten

Elbilar kan inte nå sin fulla potential utan hjälp från energisektorn – och vice versa.  När du lägger till elbilsladdning i tjänsteportföljen är det en garanterad vinst som dessutom bidrar till hållbar energi.

Låt oss samarbeta

Utöka ditt utbud och bidra till att balansera elnätet med smart elbilsladdning

Dominera marknaden för laddning av elektriska fordon

Energi- och bilindustrierna håller på att konvergera, vilket betyder att det nu finns en enastående chans att aktivera nya inkomstkällor från elbilsladdning och därigenom dominera marknaden.

I egenskap av expert och branschledare kan vi hjälpa dig att utöka ditt utbud i en allt snabbare takt. På Virta ser vi allt ur ett helikopterperspektiv – vi tillhandahåller laddtjänster överallt där elbilsförarna finns: hemma, på jobbet och på resa.

Läs om Virtas Laddning som tjänst

Balansera elnätet med V2G

Vehicle-to-Grid (V2G) är en teknik som gör det möjligt att överföra energi från bilbatteriet till elnätet. V2G hjälper till att balansera efterfrågan på el så att ingen extra energi behöver tas ut ur nätet. Begreppet att balansera efterfrågan kallas efterfrågeflexibilitet (demand response).

Med vår V2G-lösning blir bilarna en del av energisystemet och de arbetar parallellt med fasta energilager och förnybar energiproduktion.

Läs om V2G

Undvik dyra uppgraderingar av infrastruktur

Med vår dynamiska lastbalansering (DLM) kan du ange den effekt som ska levereras till alla dina laddare och optimera din nuvarande infrastruktur. DLM hjälper dig att framtidssäkra ditt befintliga elsystem samtidigt som den minskar förbrukningstopparna.

Adaptiv lastbalansering (ALM) tar DLM ett steg längre och optimerar laddningen utifrån fastighetens totala energiförbrukning. ALM övervakar laddsessionerna vid sidan av andra viktiga belastningar på elsystemet, exempelvis ventilation och belysning samt ser till att effekten fördelas optimalt och aldrig över den tillgängliga kapaciteten.

Med både DLM och ALM kan du med trygghet lägga till nya laddare till din nuvarande infrastruktur för el. För att inte tala om de besparingar du kommer att göra i dyra eluppgraderingar och förändringar i toppförbrukningen.

Läs om våra lösningar för Smart energihantering

Underlätta trängseln i nätet med trängselhantering

Trängsel i nätet inträffar när överbelastning i elnätet gör att elen inte når sitt mål. Förnybara källor kan utgöra flaskhalsar, liksom ökad energiförbrukning i ett visst geografisk område. Smart styrda elbilar kan erbjuda en lösning på trängsel i nätet och eliminera behovet av kostsamma investeringar i uppgradering av elnätets infrastruktur. 

Virtas trängselhantering beaktar nätets kapacitet och energiförbrukning och optimerar elbilsladdningen baserat på det. Du kan ange den önskade nivån på laddningseffekten för olika områden och under vissa tidsintervall. Det betyder att elbilarna laddas vid de optimala tidpunkterna och nivåerna, samtidigt som man tryggt och utan bekymmer kan lägga till fler laddstationer.

Läs om Virtas Trängselhantering

HÅRDVARA, MJUKVARA
OCH ALLT DÄREMELLAN

Virtas helhetslösning:

Som fullserviceleverantör tar Virta hand om varje steg i processen tills din infrastruktur för laddning av elektrifierade fordon är igång.

Vi väljer ut de bäst lämpade laddarna för dig, gör en noggrann analys av din tänkta fysiska plats för laddutrustning, installerar hårdvaran och kopplar samman den med vår backend-lösning – Virta-plattformen.

Under driften håller vi koll på underhåll och mjukvaruuppdateringar för dina laddstationer. På så vis kan du helt fokusera på din kärnverksamhet.

Läs om vår helhetslösning för fordonsladdning
Illustration av en blixt och ett plustecken

Optimal hårdvara
för alla behov

Foto på Virta Single laddstation från Alfen
Foto på Virta Double laddstation från Alfen
Foto på HYC50 laddstation från Alpitronic
Foto på HYC200 laddstation från Alpitronic
Foto på HYC400 laddstation från Alpitronic
Foto på C Station laddstation från Kempower
Foto på C&S Station laddstation från Kempower
Foto på Slim laddstation från Delta
Foto på UFC 200 laddstation från Delta

Smarta AC- & DC-laddstationer från ledande tillverkare

Utforska vårt utbud av förkonfigurerade smarta laddstationer för dina specifika laddningsbehov – från standardladdning till ultrasnabb laddning.

Genom att beställa laddstationer från oss, slipper du komplicerade beställningsförfaranden och du får omedelbar och garanterat korta leveranstider.

Utforska våra laddstationer
Services - Products

Välj Virta

Kortast tid till affärsnytta med minst risk

Att bygga upp en verksamhet för elbilsladdning kräver enormt mycket tid och resurser. Undvik riskerna med förlorade intäkter och marknadsandelar till andra detaljhandelskedjor. Med Virta som partner kan du vara igång inom några dagar istället för månader.

Läs om tjänster och funktioner i Virtas laddlösning

Hållbar energi är en del av vårt DNA

Vårt mål är att göra vad vi kan för att motverka klimatförändringarna och det gör vi genom elektrifiering, energieffektivitet samt utfasning av fossila bränslen. Elbilsbatterier är den mest kostnadseffektiva typen av energilager eftersom de inte förutsätter ytterligare investeringar i hårdvara. Elbilsladdning är det ideala sättet att använda energin smart – för vår planets bästa.

Läs om våra lösningar för Smart energihantering

Vi banade väg för V2G (Vehicle-to-Grid)

V2G är en relativt ny innovation, men vi har vidareutvecklat den under flera år. Vi har ingått i partnerskap med företag såsom E.ON och Nissan för att fortsätta att utveckla vårt V2G-utbud. Vår första offentliga V2G-laddstation installerades i Finland redan 2017.

Se video om vårt V2G-projekt med E.ON och Nissan

Nätverket som ansluter dig till efterfrågan

Virta är den leverantör av lösningar för elbilsladdning som växer snabbast i Europa. När du ansluter dig till vårt nätverk, blir över 500 000 av våra elbilsförare samtidigt potentiella kunder hos dig. Varje ny laddstation som ansluts till Virtas plattform betyder också mer värde för våra kunder.

0/0

Redo att börja bygga ut din verksamhet med elbilsladdning?

Hör av dig! Lämna dina kontaktuppgifter och vi kontaktar dig snart!