icon-searchSök Kontakta oss

Virta förenergiförsörjning

Virta för energiförsörjning

Använd elbilsladdning till att förvandla energisystemet när du ändå är i farten

Elbilar kan inte nå sin fulla potential utan hjälp från energisektorn – och vice versa.  När du lägger till elbilsladdning till portföljen är det en garanterad seger som stöder hållbar energi.

Låt oss samarbeta

Utöka ditt utbud och bidra till att balansera elnätet med smart elbilsladdning

Dominera laddmarknaden

Energi- och bilindustrierna håller på att konvergera, vilket betyder att det nu finns en enastående chans att aktivera nya inkomstkällor från elbilsladdning och därigenom dominera marknaden.

I egenskap av experter och branschledare kan vi hjälpa dig utöka ditt utbud i en allt snabbare takt. På Virta ser vi på den övergripande bilden – vi tillhandahåller laddningstjänster överallt där elbilsförarna finns: hemma, på jobbet och på färden. 

Läs mer om Virtas Laddning som tjänst

Bidra till att balansera elnätet med smart elbilsladdning och V2G

Vehicle-to-Grid (V2G) är en teknik som gör det möjligt att överföra energi från bilbatteriet till elnätet. V2G hjälper till att balansera efterfrågan på el så att ingen extra energi behöver tas ut ur nätet.

Med vår V2G-lösning blir bilarna en del av energisystemet och de arbetar parallellt med fasta energilager och förnybar energiproduktion.

Undvik i kostsamma uppgraderingar av infrastrukturen med hjälp av våra lasthanteringsfunktioner

Med vår dynamiska lasthantering (DLM) kan du ange den effekt som ska levereras till alla dina laddare och optimera din nuvarande infrastruktur. DLM hjälper dig att framtidssäkra ditt befintliga elsystem samtidigt som den minskar förbrukningstopparna.

Adaptiv lasthantering (ALM) tar DLM ett steg längre och optimerar laddningen utifrån fastighetens totala energiförbrukning. ALM övervakar laddningssessionerna vid sidan av andra viktiga belastningar på elsystemet, till exempel ventilation och belysning, och ser till att effekten fördelas optimalt och aldrig över den tillgängliga kapaciteten. 

Med både DLM och ALM kan du säkert lägga till nya laddare till din nuvarande infrastruktur för el. För att inte tala om de inbesparingar du kommer att göra i dyra eluppgraderingar och förändringar i toppförbrukningen.

Läs mer om våra energihanteringslösningar

Underlätta trängseln i nätet med trängselhantering

Trängsel i nätet inträffar när överbelastning i elnätet gör att elen inte kommer fram till sitt mål. Förnybara källor kan utgöra flaskhalsar, liksom ökad energiförbrukning i ett visst område. Smart styrda elbilar kan erbjuda en lösning på trängsel i nätet och eliminera behovet av kostsamma investeringar i uppgradering av nätets infrastruktur. 

Virtas trängselhantering beaktar nätets kapacitet och energiförbrukningen och optimerar elbilsladdningen baserat på dessa. Du kan ange den önskade nivån på laddningseffekten för olika områden och under vissa tidsintervall. Det betyder att elbilarna laddas vid de optimala tidpunkterna och nivåerna, samtidigt som man tryggt och utan bekymmer kan lägga till flera laddstationer. 

Virtas laddlösningar för energiförsörjning

Våra laddlösningar omfattar alla de verktyg som energibolag behöver för att bygga upp ett laddnätverk för att stödja energiproduktionen. 

Läs mer om Virtas Laddning som tjänst
Mer om Virtas laddlösning
Services - Products

Varför Virta?

Kortast tid marknaden med de minsta riskerna

Laddningsbranschen utvecklas och växer ständigt och för att kunna bygga upp din egen lösning behöver du en massa expertis och resurser. Med Virta kan du ta den snabba filen till att påbörja en laddverksamhet och komma igång på dagar i stället för månader. Du kommer omedelbart att få nya inkomstkällor och du får grepp om en eftertraktad marknadsandel före alla dina konkurrenter.

Läs mer om tjänster och funktioner i Virtas laddlösning

Hållbar energi är en del av vårt DNA

Vår mission är att göra vår andel för att motverka klimatförändringarna genom elektrifiering, energieffektivitet och utfasning av fossila bränslen. Elbilsbatterier är den mest kostnadseffektiva typen av energilager eftersom de inte förutsätter ytterligare investeringar i hårdvara. Elbilsladdning är det ideala sättet att tämja energin för planetens bästa.

Läs mer om våra energihanteringslösningar

Vi banade väg för Vehicle-to-Grid

V2G är en relativt ny innovation, men vi har utvecklat den redan i flera år. Vi har ingått partnerskap med företag såsom E.ON och Nissan för att fortsätta att utveckla vårt V2G-utbud. Vår första offentliga V2G-laddstation installerades i Finland 2017. 

Läs mer om vårt V2G-projekt med E.ON och Nissan

Nätverket som ansluter dig till efterfrågan

Virta är den leverantör av lösningar för elbilsladdning som växer snabbast i Europa. När du ansluter dig till vårt nätverk, blir över tvåhundratusen av våra elbilsförare samtidigt potentiella kunder hos dig. Varje ny laddstation som ansluts till Virtas plattform betyder också mer värde för våra kunder.

0/0

Lorem ipsum 1

Lorem ipsum 1

Lorem ipsum 1

Lorem ipsum 1

Redo att börja bygga ut din verksamhet med elbilsladdning?

Hör av dig! Lämna dina kontaktuppgifter och vi kontaktar dig snart!