icon-searchSök Kontakta oss

Virta förFastighetsutvecklare

Framtidssäkra dina fastigheter med elbilsladdning och smart energihantering

Världen elektrifieras nu i full fart. Då omkring 30 % av alla fordon förväntas drivas på el år 2030, har fastighetsutvecklare en unik möjlighet att bidra till att skapa en fossilfri framtid genom att satsa på elbilsladdning i sina verksamheter.

Smart elbilsladdning kommer oundvikligen att vara avgörande för att skapa mer värde för fastighetsägare. Med smart laddning kan fastighetssektorn möta hyresgästers krav, hjälpa till att optimera fastigheters lokala elförbrukning, balansera elnätet och dessutom skapa nya intäktsströmmar.

Hör av dig

Smart elbilsladdning och energihantering med Virta

Uppfyll krav och önskemål från boende och elbilsförare

Efterfrågan på laddtjänster för elbilar ökar snabbt bland boende och besökare som kör elbil.

Globalt sett anser 69 % av elbilsförare att tillgängligheten till laddning, så kallad destinationsladdning, vid hemmet är en avgörande faktor vid val av bostad. Tillgängligheten till laddtjänster på arbetsplatser är dessutom en avgörande faktor för nästan 60 % av elbilsförare.

Smart laddning av elbilar lockar till sig ytterligare trafik och ökar efterfrågan, hyresintäkter och fastighetsvärde.

Människor tenderar att göra affärer med företag de litar på. Samma sak gäller för laddning av elbilar: människor vill ladda med varumärken de litar på. Våra laddstationer kan helt varumärkesanpassas till ditt varumärke och vår flexibla, kostnadseffektiva och skalbara lösning säkerställer att du får maximala fördelar av laddning av elbilar.

Läs om vår tjänster och funktioner i vår laddlösning

Uppfyll lag- och hållbarhetskrav

Virtas smarta elbilsladdning hjälper fastighetsföretag att svara mot kraven i lagstiftningen nu och i framtiden på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt.

När länder världens över intensifierar kampen mot klimatförändringar, kommer fastighetsutvecklare att behöva följa lagkrav för att skydda sina egendomar från koldioxidneutral beskattning. I Europa kommer Europeiska kommissionen att föreslå många nya lagförslag som kommer att ha en direkt påverkan på fastighetssektorn. I det befintliga direktivet om byggnaders energiprestanda finns krav på att alla nya byggnader (och byggnader som renoveras) måste vara förberedda för laddpunkter för elbilar.

Vår smarta laddlösning för elbilar hjälper dig att uppfylla kraven på hållbarhetsprogram och att säkerställa att dina nyckeltal (KPI:er) uppnås. Du kan undvika manuell rapportering av KPI:er och få all data från såväl laddare som laddsessioner i vår överblickbara administratörsgränssnitt. Det hjälper dig att få en helhetsbild och gör att du kan utnyttja stora dataströmmar effektivt.

Virtas smarta laddning av elbilar hjälper fastighetsutvecklare att uppfylla lagkraven såväl nu som i framtiden på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Läs om Virtas Laddning som tjänst

Hjälp till att balansera elnätet och få extra intäkter

Laddning av elbilar kräver ofta eluppgraderingar i en fastighet, vilket innebär stora investeringar och en ökning av såväl fasta som månatliga energikostnader. Smarta laddlösningar kan minska risken för ökade kostnader samtidigt som de hjälper dig att framtidssäkra dina fastigheter.

Smart laddning tillåter dig att på distans, övervaka, hantera och begränsa användningen av laddpunkter, för att på så sätt optimera energiförbrukningen. Smart laddning möjliggör att elbilsbatterier kan lagra förnybar energi när produktionen är hög och skicka tillbaka energin (V2G) till elnätet och således minska belastningen i elnätet när efterfrågan är hög. Detta hjälper till att bygga en mer energieffektiv och hållbar miljö.

Virtas smarta laddning av elbilar ger fastighetsutvecklare möjligheten att bli en del av lösningen för att balansera nätet. Med Virta kan du framtidssäkra dina fastigheter med lösningar som möjliggör anpassning till nya teknologier och skapa en ny intäktsström från energibalansering.

Läs om Virtas lösningar för smart energihantering

Koll på OPEX och NOI

Det finns många sätt för fastighetsutvecklare att bli mer hållbara, men elbilsladdning är ett av de få alternativ som i tillägg även kan generera intäkter.

Genom att erbjuda elbilsladdning blir fastigheter mer attraktiva och värdefulla. Det gör det möjligt att höja hyran eller att göra affärer på laddning av elbilar.

Genom att erbjuda smart laddning kan du minska driftskostnaderna (OPEX) och skydda din netto-driftsinkomst (NOI). Du kommer att öka ditt hyresvärde på ett hållbart sätt och locka fler besökare till din kommersiella fastighet genom att erbjuda denna så viktiga tjänst kunder behöver. Med vår smarta elbilsladdningslösning för fastigheter, kan du locka besökare till din fastighet genom att vara synlig i det smarta laddnätverket (via laddappar).

Framtidssäkra din fastighetsportfölj mot koldioxidneutral beskattning samtidigt som du bidrar till smarta elnät och grön energiproduktion. Tillsammans med Virta är det snabbt, enkelt och bekymmersfritt.

Läs om Virtas Laddning som tjänst

HÅRDVARA, MJUKVARA
OCH ALLT DÄREMELLAN

Virtas helhetslösning:

Som fullserviceleverantör tar Virta hand om varje steg i processen tills din infrastruktur för laddning av elektrifierade fordon är igång.

Vi väljer ut de bäst lämpade laddarna för dig, gör en noggrann analys av din tänkta fysiska plats för laddutrustning, installerar hårdvaran och kopplar samman den med vår backend-lösning – Virta-plattformen.

Under driften håller vi koll på underhåll och mjukvaruuppdateringar för dina laddstationer. På så vis kan du helt fokusera på din kärnverksamhet – att erbjuda boende eller besökare en fantastisk upplevelse.

Läs om vår helhetslösning för fordonsladdning
Foto på en man med shoppingpåsar ena handen och en mobiltelefon i andrahanden, ståendes bredvid en elbil med en laddkabel ansluten till den

Optimal hårdvara
för alla behov

Foto på Virta Single laddstation från Alfen
Foto på Virta Double laddstation från Alfen
Foto på HYC50 laddstation från Alpitronic
Foto på HYC200 laddstation från Alpitronic
Foto på HYC400 laddstation från Alpitronic
Foto på C Station laddstation från Kempower
Foto på C&S Station laddstation från Kempower
Foto på Slim laddstation från Delta
Foto på UFC 200 laddstation från Delta

Smarta AC- & DC-laddstationer från ledande tillverkare

Utforska vårt utbud av förkonfigurerade smarta laddstationer för dina specifika laddningsbehov – från standardladdning till ultrasnabb laddning.

Genom att beställa laddstationer från oss, slipper du komplicerade beställningsförfaranden och du får omedelbar och garanterat korta leveranstider.

Utforska våra laddstationer

Skäl att välja Virta

Ikon föreställande Euro-valutan

Kortast tid till affärsnytta med minst risk

Traditionellt sett krävs det mycket tid och resurser att bygga en laddlösning för elbilar. Med Virta som affärspartner kan du omedelbart inkludera smart laddning för elbilar i dina planer för fastighetsförvaltning och komma igång på bara några dagar istället för månader.

Ikon föreställande en graf

Låt verksamheten växa och spara samtidigt kostnader

Vi erbjuder skalbara och fullständigt anpassningsbara lösningar från början till slut, vilket eliminerar överraskningar och dolda kostnader. I en traditionell verksamhet skulle du behöva lita på många entreprenörer för att erbjuda en omfattande lösning och ett nätverk.

Med Virta är du bara bunden till ett avtal – vilket minimerar kostnaderna för dig. Vår laddlösning skalar sömlöst med dig och låter dig förutsäga dina framtida investeringar och intäkter. När antalet laddsessioner ökar – ökar inte dina kostnader.

Ikon föreställande en laddkontakt

Nätverket som ansluter dig till efterfrågan

Virta är den snabbast växande tjänsteleverantören inom elbilsladdning i Europa och vi ger dig direkt åtkomst till över 440 tusen elbilskunder. Varje nyregistrerad förare i vår plattform är en potentiell kund hos dig och varje ny laddstation som läggs till ger dina kunder mervärde. 

Redo att utrusta dina fastigheter med laddare för elbilar?

Hör av dig! Lämna dina kontaktuppgifter och vi kontaktar dig snart.