icon-searchSök Kontakta oss

Virtasberättelse

Berättelsen | Virta

På Virta strävar vi hela tiden efter att ha en ingående förståelse för vad som sker i världen, framför allt inom energibranschen. Denna outgrundliga kunskapstörst samt vår vilja att hitta de bästa globala praxis är viktiga delar i vårt DNA.   Vi är även stolta över att vi kan anpassa oss, vara resultatinriktade och att vi alltid är villiga att hjälpa varandra. 

Vi tror att klimatförändringarna kan lösas med energieffektivitet, förnybar energi och genom att elektrifiera alla delar av samhället. Förnybara energikällor gör energisystemet instabilt och det behövs delar som ger flexibilitet och kan svara mot efterfrågan för att systemet ska hållas stabilt, pålitligt och skäligt prissatt. Förnybara energikällor behöver elbilar.

År 2009 visade forskningen att energi och elbilar ingick i samma ekvation. Sist och slutligen är elbilar stora batterier på hjul. De är den viktigaste nya källan till flexibilitet i vårt energisystem. Elbilar kombinerar hållbar rörlighet och energi till ett inbäddat ekosystem. Därmed blir elbilarna förändringsmotorer. Ekvationen mellan energi och mobilitet är de facto en av de viktigaste faktorerna för att lösa klimatförändringarna.

Mobiliteten är elbaserad i framtiden

Virtas medgrundare, VD Jussi Palola och verksamhetsdirektör Elias Pöyry, insåg att mobiliteten är elbaserad i framtiden. Före 2013 fanns det ingen teknik på marknaden som kunde integrera elbilsekosystemet med energisystemet. Virta grundades 2013 med en vision om att lösa detta: att integrera elektrisk mobilitet, energisystemet och de digitala sektorerna till ett ekosystem. Det här ekosystemet skulle vara större än summan av sina delar. 

Virtas mission har varit kristallklar ända från början: att göra det möjligt att på systemnivå föra samman mobilitet och energi genom att införa elbilar i människors vardag och i elsystemet.

Finska regeringens stödsystem för innovationer var livsviktigt för Virta under de första åren. Arton energibolag deltog i Virtas första finansieringsomgång. Detta gjorde det möjligt för oss att bygga upp ett livsdugligt produktkoncept. 

Virta har varit internationellt från dag ett. Ursprungligen ville vi införa e-mobilitet på de finska vägarna men vår första kund blev Swisscharge från Schweiz.

Europas snabbast växande plattform för laddning av elbilar

Virtas nätverk har varje år vuxit snabbare än marknaden överlag. År 2016 växte marknaden i Europa med 52 %, och Virta växte med 113 %. År 2019 växte vi fem gånger snabbare än marknaden i genomsnitt och år 2020 rankades vi som den snabbast växande plattformen för laddning av elbilar i Europa.

När vi har vuxit har vårt mål att vara en viktig aktör för att lösa klimatförändringarna blivit ännu viktigare. Vi gör det möjligt för våra kunder att få grepp om eldrivna fordon och förnybar energi, vilket förstärks av vårt digitala ekosystem. 

I dag förenar vår digitala plattform alla de viktigaste aktörerna i elbilsekosystemet och den tillhandahåller tjänster för hela värdekedjan – överallt i världen. Virta har den mest kostnadseffektiva kanalen för att lansera, skala upp och driva kommersiella tjänster laddningsekosystemet – som en primär verksamhet eller som en mervärdestjänst. 

Bli en del av ekosystemet. Låt oss ta ansvar för framtiden – tillsammans. 

Läs mer om Virta