Virta

FINANSIELL INFORMATION

Företagsuppgifter

Företagets officiella namn: Liikennevirta Oy
Företagets organisationsnummer: 2588986-2
VATIN FI25889862

Faktureringsinformation

E-faktureringsoperatörens ID: 003708599126
E-faktureringsoperatörens namn: Opentext Oy
E-faktureringsadress: 003725889862

Om du inte kan skicka e-fakturor kan pappersfakturor skickas till följande adress:

Liikennevirta Oy
Serienummer 18852343
R881
106 54 Stockholm
Sverige

Annat material än fakturor ska inte skickas till skanningsadressen.

Alla fakturor måste också innehålla företagets officiella adress på grund av momsskäl. Företagets officiella adress är:

Liikennevirta Oy
Energiakuja 3
00180 Helsingfors
Finland

Faktureringsadress via mejl

eScan.Liikennevirta.fi@opentext.com

Om du inte kan skicka fakturor via mejl kan pappersfakturor skickas till följande adress:

Liikennevirta Oy
Serienummer 18852343
R881
106 54 Stockholm
Sverige

Annat material än fakturor ska inte skickas till skanningsadressen.

Alla fakturor måste också innehålla företagets officiella adress på grund av momsskäl. Företagets officiella adress är:

Liikennevirta Oy
Energiakuja 3
00180 Helsingfors
Finland

Tillsammans tar vi oss framåt!

Ta kontakt med oss! Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.