icon-searchSök Kontakta oss

AFIR träder i kraft 13 april: Krav på kortbetalning vid laddstationer

I höstas publicerade EU ”förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel” (AFIR), som ska främja elektrifieringen av transporter och utgöra ett gemensamt ramverk för de aktörer som erbjuder laddningstjänster för elfordon. Förordningen träder i kraft den 13 april 2024 och medlemsstaterna är i nu fart med att fastställa lagändringar i enlighet med förordningen.

Den nya förordningen kommer att medföra betydande förändringar när det kommer till möjligheten att ladda elfordon ur ett konsumentperspektiv. Några av de mest avgörande förändringarna inkluderar införandet av fler betalningsalternativ för enskilda laddningstransaktioner, ökad pristransparens och en ökning av antalet laddstationer på större vägar, där det kommer bli obligatoriskt med minst en laddstation var 60:e kilometer.

Den nya förordningen kommer att kräva att tjänsteleverantörer ytterligare underlättar engångsbetalningar genom att införa nya betalningsmetoder vid laddstationer och öka transparensen i transaktionerna. För konsumenterna kommer det innebära en tydligare prissättning och en ännu bättre uppfattning om kostnaden för laddning, säger Eemil Rauma, Public Affairschef på Virta, Europas ledande plattform för laddning av elfordon.

En avgörande förändring för konsumenter är möjligheten att betala med kort vid laddare med en effekt på 50 kW eller mer som installeras efter den 13 april 2024. Alla nya AC-laddare måste också tillåta betalning utan registrering. Eftersom det är en dyr investering för laddpunktsoperatörer att ansluta en betalterminal till varje AC-laddare, har Virta tillsammans med Mastercard och WorldPay utvecklat Virta Payment Kiosk som kan anslutas till upp till 100 laddstationer. Betalautomaten kan eftermonteras vid befintliga laddpunkter, vilket säkerställer att laddpunktsoperatörer kan uppfylla AFIR:s framtida krav.

Framför allt kommer betalning med kort att göra det lättare för resenärer att ladda längs vägen, eftersom de inte behöver oroa sig för att ha rätt tjänsteleverantörs mobilapp installerad i sina mobiltelefoner, säger Rauma.

Fler laddstationer på hårt trafikerade vägar

AFIR-förordningens krav på laddinfrastruktur på hårt trafikerade vägar sätter en miniminivå för laddningstjänster, men i länder med snabb elektrifiering, som Norden, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, kräver den växande elektrifierade fordonsflottan mer omfattande laddinfrastruktur och laddtjänster. Enligt förordningen ska laddstationer för personbilar i TEN-T-vägnätet tillhandahållas minst var 60:e km senast 2026.

– 60-kilometersregeln är en viktig del av regelverket. Medlemsstaterna måste se till att det finns minst en snabbladdare med en effekt på 150 kW och en kombinerad effekt på minst 400 kW var 60:e km längs TEN-T-vägnätet. För tunga elektrifierade fordon måste det finnas minst en laddstation med en effekt på 350 kW och en kombinerad effekt på 1 400 kW var 120:e km. Det ska också poängteras att detta är minimikrav och att många marknader redan har en laddinfrastruktur som vida överstiger dessa minimikrav, fortsätter Rauma. 

– EU-länderna har nu drygt 1,5 år på sig att säkerställa att laddinfrastrukturen uppfyller de regulatoriska kraven. Utbyggnaden av storskaliga laddplatser kommer att ta lång tid och branschen förlitar sig på att regeringen vidtar snabba och effektiva åtgärder i samråd med branschens aktörer för att nå de utsatta målen, avslutar Rauma.

För mer information och intervjuförfrågningar

Emmy Henriksson
Presskontakt
+46 761-45 18 15
emmy.henriksson@rudpedersen.com