icon-searchSök Kontakta oss

Elektrifiering av tunga fordon: Tiden är inne

Tunga fordon bidrar i stor utsträckning till världens växthusgasutsläpp. Bara i Europa står lastbilar för drygt 2 % av fordonen på vägarna, men de utgör nästan en fjärdedel av kontinentens vägutsläpp. Det är uppenbart att minskningen av dessa utsläpp måste prioriteras.

Så hur går vi tillväga? Elektrifiering av tunga fordon är svaret. I det här blogginlägget berättar vi varför elektrifiering är det mest logiska steget och hur industrin för fordonsladdning förbereder sig för denna transformation.

Illustration av två ellastbilar, anslutna till varsin laddstation

Ellastbilar överträffar vätgas-modeller när det gäller att minska utsläpp

Som nämnts är tunga lastbilar en stor miljöbov. Enligt International Council of Clean Transportation (ICCT) kan byte till batteridrivna lastbilar minska utsläppen av växthusgaser med upp till 63 %* jämfört med dess diesel-, väte- och naturgasdrivna motsvarigheter under fordonets livscykel.

Denna siffra representerar redan en betydande minskning av utsläppen, förutsatt att elektriciteten som används för att driva dessa elektriska lastbilar kommer från den nuvarande elblandningen.

Om vi tar som exempel att endast använda förnybar elektricitet för att tillverka och ladda dessa lastbilar, kan livscykeln av växthusgaser minska med upp till 92 %*.

*Siffrorna inkluderar ett batteribyte per lastbil under dess livscykel.

Till 2030 kommer fordonsladdning att ge upp till 90 % minskning av CO2 som standard, men laddtjänstleverantörer kan redan nu hjälpa sina kunder att uppnå denna minskning genom att erbjuda dem laddning av elfordon med förnybar elektricitet.

På Virta förstår vi betydelsen av förnybar elektricitet och dess användning för fordonsladdning. Det är därför vi möjliggör för våra kunder att erbjuda laddning av efordon med förnybar elektricitet med vår tjänst, Virta Origin.

Vill du erbjuda 100 % hållbar och förnybar laddning för elfordon? Läs mer om Virta Origin.

Transportindustrin tar initiativ med stöd av lagstiftning

Europeiska kommissionen föreslår lagstiftning som kräver utsläppsminskningar på upp till 45 % till 2030 och 90 % till 2040 jämfört med 2019.

Lagstiftningen riktar sig inte bara mot lastbilar; förslaget går vidare med att säga att alla nya stadsbussar måste klara nollutsläpp till 2030.

Även om lagstiftningen fortfarande är på förslagsstadiet, tar stora lastbilstillverkare saken i egna händer genom att lova att upp till 70 % av deras europeiska försäljning ska komma från tunga elektriska fordon (HDEV) till 2030.

Stora logistikoperatörer förbereder sig också för en nollutsläppsframtid. I december 2022 skickade 44 stora transportoperatörer ett öppet brev till Europeiska kommissionen för att säkerställa att alla nya fraktlastbilar är nollutsläpp från 2035.

På grund av det regulatoriska trycket på dessa operatörer sker övergången snabbare än förväntat. Det betyder bara en sak; utvecklingen av lämplig laddningsinfrastruktur, vilket innebär ultrasnabb laddning (HPC) och snart även megawattladdning, måste ske nu.

Det är viktigt att komma ihåg att konstruktionen av HPC- eller megawattladdplatser kan ta upp till över 18 månader, vilket bara förstärker vikten av att börja nu.

Tunga elektriska fordon kommer att bli det nya normala under de närmaste åren fram till 2030. Eftersom den genomsnittliga livslängden för en lastbil är drygt 18 år, bör du redan nu välja elektrisk drift vid nästa köp.

Total ägandekostnad (TCO) är lägre för elektriska lastbilar

Den totala ägandekostnaden är kostnaden för köp av en tillgång och kostnaden för dess drift genom dess livscykel. TCO för elektriska lastbilar förväntas vara lägre än TCO för jämförbara fordon med förbränningsmotorer redan 2025. De huvudsakliga aspekterna som definierar dessa kostnader är laddinfrastrukturen och elpriserna.

Att optimera din HDEV-fordonsflotta för att påverka laddningskostnaderna kräver nya förmågor och ny kunskap. Från att välja hur du får din elektricitet till att optimera ditt befintliga elsystem eller hantera laddningstider enligt fluktuerande energipriser.

En bra leverantör för laddningslösningar, bör kunna erbjuda dessa saker. På Virta har vi flera olika smarta lösningar för energihantering som optimerar din laddning och ser till att dina fordon är laddade när du behöver dem – samtidigt som du sparar kostnader.

Virta erbjuder flertalet lösningar för smart energihantering


I Europeiska unionen erbjuder många länder subventioner och finansiering för att köpa tunga elektriska fordon (HDEV). Eftersom de höga initiala kostnaderna ofta kan kännas avskräckande för fordonflottechefer, kan subventioner spela en avgörande roll i tung elektrifiering.

En annan kostnadsbesparing i samband med en tung fordonsflotta som siktar mot nollutsläpp gäller vägtullar. Senast 2024 måste EU-medlemsstater erbjuda elektriska lastbilar upp till 50 % rabatt på avståndsbaserade vägtullar. Detta kan ge fraktföretag besparingar på över 100 000 SEK årligen och ytterligare främja övergången till tunga elektriska fordonsflottor med nollutsläpp.

Industrin för fordonsladdning gör sig redo för elektrifiering av tunga fordon

Industrin för fordonsladdning är redan på god väg att tillgodose behoven hos personbilar som drivs på el, men för att förbereda sig för vågen av tunga elektriska fordon (HDEV), krävs ett väl utbyggt  nätverk av ultrasnabba HPC-laddare samt en ny laddningsstandard som ytterligare sänker laddningstiderna. Lyckligtvis är båda på gång.

En ny laddstandard, megawattladdningsstandarden (MCS), har varit under utveckling sedan 2019. Standarden testas nu av organisationen CharIN, som ansvarar för att utveckla systemet, och bör bli industristandarden för tung laddning till 2025.

En av de största initiala bekymren för chefer för tunga fordonsflottor när de elektrifierar den, är bristen på laddinfrastruktur som passar för tunga elektrifierade fordon. Milence, ett joint venture-initiativ av Traton Group, Daimler Truck och Volvo Group, syftar till att bygga ett europeiskt publikt laddnätverk med mer än 1 700 laddpunkter för tunga elektriska fordon under de närmaste fem åren.

På Virta är vår målsättning att bidra till tillväxten av laddinfrastruktur för elfordon i så hög grad som det är möjligt. Det är därför vi samarbetar med Nimbnet, en svensk laddpunktsoperatör och Kempower, den finska tillverkaren av laddstationer, för att utveckla ett laddnätverk med ultrasnabba laddare i Sverige för att tillgodose laddningsbehoven hos det växande antalet svenska elektriska lastbilar.

Alla dessa framsteg pekar i rätt riktning mot en elektrifierad framtid för den tunga transportsektorn.

Bli en del av transformationen 

Som du kan se förbereder sig industrin kraftigt för en utbredd elektrifiering av tunga fordon. Om du är ansvarig eller operatör för en fordonsflotta med tunga fordon, har tiden för transformation aldrig varit bättre.

Att hitta rätt laddningslösning är kritiskt för att kunna göra övergången så fort som möjligt.

På Virta har vi lösningar för tunga elektriska fordon som innehåller allt du behöver för att hantera laddning av elektriska fordon på ett framgångsrikt och enkelt sätt.

Lämplig hårdvara

Våra ultrasnabba laddstationer erbjuder laddeffekter från 150 kW upp till 600 kW och är automatiskt kopplade mot vår backend-lösning – Virta-plattformen.  

Illustration av fyra olika typer av laddstationer för elfordon

Molnbaserad mjukvara

Virta-plattformen ger dig en fullständig överblick av alla funktioner du behöver för att hantera laddning – i en enda plattform.

Lösningar för Smart energihantering

Våra smarta lösningar för energihantering, säkerställer att dina tunga elektriska fordon laddas vid optimala nivåer och tidpunkter genom att optimera effekten baserat på din elanläggnings kapacitet.

Automatiserad lösning för fordonsflottor

Om du ansvarar för en fordonsflotta med hundratals eller till och med tusentals elfordon, är automation och enkel tillgång till data troligen vad du söker. Vi har lösningen för dig!

Virta för elektrifierade fordonsflottor

Relaterade inlägg

Kontakta oss

Prata med oss! Lämna dina kontaktuppgifter här så återkommer vi snart till dig!