Hur elbilsladdning kan bli en värdeskapande tjänst för företag

av [author] Virta
4 minuters lästid
Oct 31, 2023 12:06:20 AM

Allt fler väljer el över förbränningsmotorer. Upptäck hur elbilsladdning kan öka kundnöjdhet och förbättra företagsvinster genom att bli en värdeskapande tjänst.

Vad är en värdeskapande tjänst?

Värdeskapande tjänster är tjänster som erbjuds utöver ett företags kärnprodukt eller huvudtjänst. Dessa extra tjänster ger kunderna ett mervärde och en ökad tillfredsställelse; tänk förlängd garanti eller tillgång till kundtjänst dygnet runt.

Till exempel kan ett företag som levererar möbler erbjuda en monteringstjänst för att skapa mervärde. Kunderna kommer att uppskatta detta eftersom de får hjälp genom hela värdekedjan och företaget kan skapa en ny inkomstkälla. Ett annat exempel är en mobiloperatör som erbjuder försäkring för sina produkter.

Fördelarna med värdeskapande tjänster

Värdeskapande tjänster hjälper företag att förbättra sina befintliga erbjudanden och särskilja sig från konkurrenterna.

Om den värdeskapande tjänsten är starkt kopplad till företagets kärnerbjudande och är populär bland kunderna, påverkar det också uppfattningen av kärnerbjudandet positivt.

För att inte tala om att värdeskapande tjänster stärker kundnöjdheten och lojaliteten till ditt varumärke. Samtidigt kan dessa tjänster locka till sig nya kunder som inte skulle ha upptäckt ditt företag om det inte vore för den värdeskapande tjänsten.

Låt oss titta på varför laddning av elfordon är ett perfekt exempel på en värdeskapande tjänst.

Laddning av elfordon som en värdeskapande tjänst

Eftersom e-mobilitet endast har vuxit under det senaste decenniet eller så, är laddning av elfordon en relativt ny värdeskapande tjänst för företag, men en mycket lovande sådan.

Många företag som detaljhandelsbutiker, restauranger eller hotell har angränsande parkeringsplatser som enkelt kan utrustas med laddstationer för elfordon. Dessa platser ligger också oftast i områden med ett högt trafikflöde, vilket är de perfekta platserna för laddstationer. Om din plats har hög kundfrekvens och dina kunder stannar längre perioder, är du redo för framgång.

Så, vilka är alla anledningarna till att det är värt att erbjuda laddning av elfordon som en värdeskapande tjänst?

1. Svara på efterfrågan

E-mobiliteten blomstrar och försäljningssiffrorna för elbilar slår rekord efter rekord. Naturligtvis skapar detta en efterfrågan på laddning av elfordon. I en undersökning med Kantar fann vi att tillgängligheten av laddning för elfordon spelar en roll för cirka 85 % av förarna av elfordon när de väljer hotell eller en mataffär. Om din verksamhet missar möjligheten att anamma sig till e-mobilitet, riskerar du att bli omsprungen konkurrenter

2. Stärkt kundlojalitet

Som sagt, kunderna önskar redan att laddning av elfordon ska vara tillgänglig vid deras favoritbutik eller hotell. Laddning av elfordon kommer att göra att du kan behålla dina befintliga kunder och hålla dem nöjda – samtidigt som du lockar till dig nya kunder. Företag som välkomnar e-mobilitet öppnar upp sitt huvudsakliga företag för en helt ny målgrupp – förare av elfordon.

3. Utforska nya intäktskällor

Laddstationer för elfordon kan generera intäkter för ditt företag om du bestämmer dig för att ta betalt för laddningen. Även om du erbjuder laddning av elfordon gratis för dina kunder, kommer pengarna de spenderar på dina andra tjänster och produkter medan deras fordon laddas, att driva upp dina vinster.

4. Förbättra hållbarhet och varumärkesimage

Genom att integrera laddning av elfordon i ditt företag, understryker du ditt engagemang för hållbarhet och miljöengagemang. Detta påverkar din varumärkesimage positivt och kan öka lojaliteten hos miljömedvetna kunder som delar samma värderingar. En hållbar inställning hjälper också till att öppna upp nya affärsmöjligheter och partnerskap.

5. Förlängda uppehållstider

När människor laddar sina elfordon förlänger de ofta sin vistelse där de laddar. I exemplet med ett köpcentrum, där den genomsnittliga laddningstiden är 2 timmar, kan varje kund spendera ytterligare 50 minuter i din verksamhet.

Vilka branschen kan dra störst nytta av laddning av fordon?

Laddning av elfordon öppnar upp affärsmöjligheter för ett brett spektrum av branscher, men som en värdeskapande tjänst är den mest relevant för följande:

Detaljhandelskedjor

Detaljhandelskedjor, främst belägna i köpcentrum och nära stormarknader, kan avsevärt öka antalet kunder och längden på deras besök genom att erbjuda laddning av elfordon, vilket i sin tur leder till högre försäljning.

Foto på kvinna hållandes två shoppingpåsar bredvid en elbil som laddar

Hotell och restauranger

Restauranger, kaféer och hotell med laddning av elfordon förbättrar kundupplevelsen genom att låta sina gäster ladda medan de äter eller övernattar. Bekvämlighet är avgörande och leder till en mer positiv uppfattning om företaget.

New call-to-action

Bensinstationer och mackar

När mobilitetslandskapet förändras och försäljningen av bensin och diesel minskar, måste traditionella bensinstationer och mackar hitta ett annat sätt att överleva. Att installera laddstationer för elfordon för att möta den ökande efterfrågan är ett sätt att förbli relevanta och diversifiera sin affärsmodell.

Kommersiella parkeringar

Finns det ett bättre ställe för laddstationer än befintliga parkeringsplatser, parkeringshus och underjordiska garage? Platser där bilar parkeras under längre perioder är perfekta för laddning av elfordon.

Fordonsflottor för företag

Företag med egna elektrifierade fordonsflottor kan ladda sina elfordon och erbjuda laddning för sina anställda eller göra sina laddare publika för allmänheten. På sikt kan detta minska driftskostnaderna och förbättra företagets miljöpåverkan.

Nyckeln till framgång vid fordonsladdning

En första bedömning: Det första steget är att analysera dina kunders behov och din plats förutsättningar. Ställ frågor som "Var är det störst efterfrågan på laddstationer för elfordon?" och "Hur många kunder skulle uppskatta laddning av elfordon?"

 

ROI calculator

 

Tillgängliga platser: Se till att dina laddstationer är installerade på lättillgängliga platser för att maximera bekvämligheten.

Reklam och information: Informera dina kunder om de tillgängliga laddstationerna och de associerade fördelarna. Det kan göras via företagets officiella webbplats, sociala medier eller marknadsföring i butik.

Prissättning: Tänk på den övergripande lönsamheten för ditt företag när du fastställer priserna för laddning på din plats.

Underhåll och kvalitetssäkring: Underhållsarbetet säkerställer att laddstationerna alltid är pålitliga och i fungerande skick. Detta är avgörande för en positiv användarupplevelse.

Understryk hållbarhet: För att stärka företagets image bör du kommunicera ditt engagemang för miljön och hållbarhet till dina kunder.

Slutsats

För många företag och branscher är erbjudandet av laddning av elfordon som en värdeskapande tjänst en win-win-situation. Det stärker kundlojalitet, ökar vinsten och förbättrar varumärkesbilden.

Sammanfattningsvis säljs allt fler elfordon. Företag som svarar på denna trend stärker inte bara sin position på marknaden utan bidrar också till främjandet av e-mobilitet.

 

New call-to-action

 

Virta hjälper dig att integrera fordonsladdning på ett smidigt sätt i din verksamhet

På Virta har vi ett helhetspaket. Vi har rätt laddstationer för alla användningsområden. Förutom det urvalet tar vi också hand om inköp, logistik, installation och underhåll.

Med vår back-end-lösning, Virta Hub, får du en molnplattform för laddning av elfordon som ger dig automatisk tillgång till hundratusentals laddstationer och förare av elfordon i hela Europa.

Läs mer om vår helhetslösning - Laddning som tjänst!