icon-searchSök Kontakta oss

Nimbnet, Virta och Kempower bygger en ny typ av laddinfrastruktur: hjälper Sveriges tunga trafik att bli elektrisk

Den nya svenska laddstationsoperatören, Nimbnet, och den finska globala laddningsplattformen och leverantören av helhetslösningar, Virta, har ingått ett partnerskap för att bygga en helt ny typ av laddningsnätverk för elektriska lastbilar.

De bokningsbara laddstationerna för lastbilar är utformade för att svenska logistikföretag ska kunna byta ut de flesta av de nuvarande 85 000 tunga lastbilarna mot elektriska. Som en del av partnerskapet kommer Virta att leverera plattformsintegrerade Kempower-laddstationer till Nimbnet.

"Tunga lastbilar släpper ut en fjärdedel av alla koldioxidutsläpp relaterade till vägtransporter. Därför är dessa utsläpp avgörande att minska för att bromsa den globala uppvärmningen. Eftersom alla de stora lastbilstillverkarna snabbt elektrifierar sina flottor och 56 % av alla tunga lastbilar färdas mindre än 250 kilometer varje dag, är räckvidden inte längre ett så stort problem som den en gång var. De flesta tunga lastbilar skulle kunna ersättas med elektriska, men den nuvarande laddinfrastrukturen klarar inte en sådan förändring just nu. Nimbnets Virta-drivna nätverk har detta i åtanke redan från början”, säger Torbjörn Nordling, projektledare på Nimbnet.

De första nya Nimbnet laddstationer, med bidrag från Energimyndigheten, kommer att byggas i Göteborg, Söderhamn, Sundsvall och Nordmaling. De kommer att stå redo att ta emot de första tunga elektriska lastbilarna i slutet av 2023. Nimbnet har som mål att fylla alla de geografiska platser som idag saknar laddinfrastruktur för att säkerställa att hela Sverige kan ha täckning för elektrifierade lastbilar. Kommuner uppmuntras att höra av sig med förslag på lämpliga platser som idag behöver stärkt laddinfrastruktur. 

”Vi är mycket glada att se hur våra slutanvändarvänliga lösningar för den tunga fordonsmarknadens behov i en ny morgondag redan sätts i praktisk användning av föregångare som Nimbnet. Vidare är det även ett utmärkt exempel på ännu en av våra nyckelfärdiga helhetslösningar som byggs runt våra kunders behov för att säkerställa snabbast möjliga etablering”, säger Martin Lundgren, Country Director Scandinavia.

Förbokningsbara laddplatser och flexibel prissättning

Nimbnets laddstationer är utformade för att rymma de längsta tunga lastbilarna men också personbilar. De integrerade Kempower-laddarna kan leverera upp till 350kW kontinuerlig effekt, vilket innebär marknadsledande laddningstider. Nimbnets innovativa bokningssystem hjälper kommersiella lastbilsoperatörer att planera leveransrutter och schemalägga laddningstillfällen i förväg så att de totala väntetiderna minimeras och leveransflottan nyttjas maximalt.

Förutom att möjliggöra pålitlig och schemalagd A-till-B logistik, lovar Nimbnet logistikbolag besparingar i elpriset. Nätverket erbjuder flexibel prissättning baserad på det aktuella elpriset på Nord Pools elmarknad och belastningen på det lokala elnätet. Kunderna kommer att kunna planera sina laddningstillfällen för att få det bästa priset, vilket också hjälper nätoperatörer att undvika enorma toppar i efterfrågan.

Över 1 000 partners runt om i världen driver sina EV laddningstjänster med Virta. Nätverket "Powered by Virta" inkluderar 70 000 laddare i 34 länder med tillgång till över 350 000 laddningspunkter. På Nimbnet-stationerna kommer elbilsförare att kunna ladda med Virta mobil APP, RFID-tagg, kreditkort och Plug&Charge-kompatibla fordon.

Mediakontakter

Nimbnet

Elias Ek

Tel. +886916074767

elias.ek@nimbnet.net

https://nimbnet.com/   

Virta

Jacob Wiberg 

Co/Kingstreet PR

0702308624

jacob.wiberg@kingstreetpr.se

Om Nimbnet

Nimbnet är en svensk laddstationsoperatör specialiserade inom tunga transporter. Varje station ger snabbladdning av alla fordon och varje kortplats är designad för rullstolsanpassning. Nimbnet tar ett helhetsgrepp och arbetar med partners för att göra elektrifierade transporter till det mest bekväma, ekonomiska och hållbara valet för personer, varor och samhälle. Syftet är att påskynda elektrifieringen för att hålla sig inom IPCC:s 1,5-gradersmål för att avvärja klimatkatastrofen.

https://nimbnet.com/   

Om Virta

Virta är ett av Europas snabbast växande företag (FT 1000). Vår plattform gör det möjligt för företag att maximera affärsnytta och ger en snabb och kostnadseffektiv kanal för att lansera, driva och skala en laddningsverksamhet för elbilar. Virta är verksamt i över 30 länder globalt, vilket möjliggör elladdningstjänster för över 1 000 laddningsnätverk som arbetar på Virta-plattformen. Virta är en av de största marknadsaktörerna i Europa som erbjuder laddning av elbilar via +350 000 laddningspunkter i vårt roamingnätverk.

www.virta.global