icon-searchSök Kontakta oss

Automobilförbundet i Finland bygger ett riksomfattande laddningsnätverk för elbilar tillsammans med Virta

När priset på elbilar kommer neråt med en ökad efterfrågan och nya elbilsmodeller på marknaden måste laddnätverkets infrastruktur hänga med. Var tionde ny bil som registrerades i Finland år 2021 var en batterielbil (BEV) medan plug-in-hybridbilar (PHEV) utgjorde en femtedel av alla nyregistreringar. Det finns ett uppenbart behov av snabb och bekväm laddning för att svara mot behovet.

Virta och finska Automobilförbundet stiger fram med ett 500 enheters nätverk. Tack vare nätverkets riksomfattande täckning kan Automobilförbundet och Virta säkerställa att även långfärdsresenärer kan ladda enkelt.

Denna åtgärd ingår i Automobilförbundets nya strategi för att främja elektrisk mobilitet. För Virtas del expanderar samarbetet dess öppna laddnätverk som redan omfattar 6000 laddstationer i Finland. Automobilförbundets investering i Virtas tjänster och infrastrukturen gör det möjligt för Automobilförbundets medlemmar att få full nytta av det Europaomfattande nätverket ”Powered by Virta” som erbjuder utökade fördelar till dess 120 000 medlemmar. En av förmånerna är att de får tillgång till Virtas 500 000 anslutna laddstationer i Europa. De första laddarna planeras redan bli installerade under årets andra hälft.

Ytterligare information:

Automobilförbundet: Niila Rajala, affärsdirektör, niila.rajala@autoliitto.fi
Virta: Aleksi Patana, landschef, Laddningsnätverket, aleksi.patana@virta.global