Driva laddnätverk eller sälja laddlösningar: För- & nackdelar

av [author] Virta
4 minuters lästid
Oct 31, 2023 1:00:30 AM

Att driva ett laddnätverk eller sälja laddlösningar har sina för- och nackdelar; en jämförelse som hjälper dig bestämma vilket alternativ som passar ditt företag bäst.

EU planerar att minska utsläppen av växthusgaser med 55% till 2030. Storbritannien har ett ännu mer ambitiöst mål om att reducera utsläppen av växthusgaser med 68% till 2030 (jämfört med 1990) och att uppnå nettonollutsläpp till 2050. Oavsett hur ambitiöst detta mål än är, är syftet detsamma – att påskynda takten i avkarboniseringen på kontinenten. Det är här elektrifieringen av transportsektorn kommer in som en avgörande katalysator.

Det är avgörande att allmänheten accepterar elektrisk mobilitet för att en korrekt elektrifiering ska ske. Det bästa sättet att främja e-mobilitet är att minska den allmänna oron över att inte ha någonstans att ladda. Därför behövs ett pålitligt publikt laddnätverk med väldistribuerade laddstationer för elbilar och tunga fordon.

Möjligheten att erbjuda laddtjänster för elbilar, utöka detta nätverk och därigenom ytterligare främja e-mobilitet finns redan. Men vilken väg ska man välja? Att driva ett eget laddnätverk för elbilar eller förlita sig på en tjänsteleverantör vars laddlösning man skulle kunna återförsälja?

Låt oss fördjupa oss i ämnet ytterligare.

Att driva ett laddnätverk för elfordon: vilken expertis är nödvändig?

För att framgångsrikt lansera och hantera ett laddnätverk för elbilar krävs specifik kunskap och speciella färdigheter:

  • Platsanalys: Att välja rätt plats för dina laddstationer är avgörande för att bestämma din verksamhets framtida framgång. Du bör överväga faktorer som antalet registrerade elbilar och tillgången på publika laddstationer i närområdet, trafikvolymen och väginfrastrukturen i närheten av din plats. Efter att ha analyserat din plats kan du avgöra om du ska gå vidare med projektet och vilken typ samt hur många laddstationer du ska installera.

👉 Virtas ROI-kalkylator kan hjälpa dig att bestämma hur lång tid det tar för dina laddstationer att bli lönsamma baserat på valet av din plats 👈

  1. Kunskap om hårdvara: Du måste ha en solid förståelse för tekniken bakom laddning av elbilar, inklusive egenskaperna hos olika typer av laddstationer, deras funktion, effektnivåer och standarder för laddningskontakter.
  2. Kunskap om energihantering: Du bör också förstå hur elektricitet driver dina laddare, hur det påverkar elnätet och hur du hanterar eldistribution, övervakar elpriser och optimerar användningen av dina laddstationer på daglig basis.
  3. Kunskap om regelverk och standarder för laddning av elbilar: Du behöver sätta dig in i lokala, nationella och europeiska regelverk som rör installation och drift av laddstationer för elbilar och hur en laddverksamhet måste drivas. E-mobilitet är en bransch i ständigt utveckling, vilket gör att lagstiftningen kring den uppdateras hela tiden.

När din laddinfrastruktur är på plats, måste du vara beredd att säkerställa driften av dina laddstationer och erbjuda en smidig service för dina förare av elbilar.

Tjänster för elbilsförare för att säkerställa kundnöjdhet

  1. 24/7-support: Om det uppstår problem med dina laddstationer, måste förare av elbilar kunna få hjälp omgående, när som helst på flera språk (framförallt för roaming-elbilsförare från utlandet). Problemen kan variera från blockerade laddkablar till att en laddsession inte startar när det begärs. Förarna uppskattar omedelbar hjälp.
  2. Underhåll och service av laddstationer: Du måste se till att dina laddare genomgår både kurativt och förebyggande underhåll för att garantera att dina elbilsförare inte överraskas av skyltar om att stationen är ur funktion och kan lita helt på ditt laddnätverk.
  3. Hantering av betalningar och fakturering: Elbilsförare bör kunna prenumerera på en tjänst som gör det möjligt för dem att betala för sina laddsessioner på månadsbasis (efter identifiering med en mobilapp eller ett RFID-tag) eller att betala en roaming-avgift vid behov. Du måste ansluta din laddinfrastruktur till en roamingplattform för att möjliggöra för elbilsförare från andra laddnätverk att kunna ladda vid dina laddstationer.

 

Ansvaret för aktörerna inom e-mobilitet är stort, men de skiljer sig mellan laddpunktsoperatörer (CPO:er) och tjänsteleverantörer för e-mobilitet (eMSP:er).

Enkelt uttryckt är en eMSP den som erbjuder laddningstjänsten till förarna av elbilar, medan en CPO är den som driver infrastrukturen för laddning av elbilar.

Vårt omfattande blogginlägg kan att ge dig mer kunskap om dessa två aktörer och deras roller.

 

Att hantera ditt eget laddnätverk ger dig fullständig kontroll över dina verksamhet. Det ger dig en bättre kontroll över prismodeller, användarupplevelse och anpassning av funktioner i din tjänst för laddning av elbilar. Å andra sidan lägger det också hela ansvaret för nätverkets tekniska underhåll, tillförlitlighet och prestanda på dina axlar och kräver betydande initiala investeringar.

Ansvaret för återförsäljare av laddningslösningar

Vi har just gått igenom de kunskaper och färdigheter som behövs för att driva ditt eget nätverk för laddning av elbilar. Men vad händer om du bestämmer dig för att återförsälja en laddningslösning från en redan etablerad leverantör av laddningsnätverk? Vilket ansvar ligger då på ditt bord?

Först, en snabb definition: En återförsäljare köper tjänster eller produkter från en leverantör eller tjänsteleverantör för att sälja dem vidare till sina egna kunder. Återförsäljaren är då en mellanhand mellan tjänsteleverantören och slutkunden. I fallet med laddning av elbilar kan dessa kunder vara företag som erbjuder laddning av elbilar för allmänheten, såsom köpcentrum, hotell eller flygplatser, eller direkt till förarna av elbilar.

Att återförsälja en laddningslösning ger snabbare marknadsintroduktion med lägre initiala kostnader eftersom återförsäljarna kan förlita sig på expertisen och det redan etablerade laddnätverket hos tjänsteleverantören. Samtidigt innebär detta tillvägagångssätt färre ansvarsområden eftersom ansvaret för installation och underhåll av laddningsstationerna, utveckling av nya produkter och tjänster för förare av elbilar ligger hos tjänsteleverantören.

Observera att en återförsäljare kan agera som en CPO, det vill säga om de äger laddstationerna, men önskar att underkontrakera delen av att tillhandahålla laddningstjänster till förarna av elbilar.

Vilket mervärde erbjuder en återförsäljare?

Som återförsäljare är du en betrodd affärspartner som erbjuder en rad diversifierade tjänster till sina slutkunder som får en enda kontaktpunkt för alla typer av tjänster.

Återförsäljaren tillför värde till sina kunder genom att erbjuda:

  • ytterligare tjänster
  • personliga tjänster
  • ytterligare kundsupport

En återförsäljare av laddningslösningar kan spela en avgörande roll i utvecklingen av laddinfrastrukturer och påverka kvaliteten på de tillhandahållna tjänsterna.

👉 Om du vill lära dig mer om att bli en Virta-återförsäljare, besök vår dedikerade sida 👈