Energihantering

Skydda elnätet och stöd förnybar energi med Virtas tjänster för smart energihantering.

Elbilar är stora batterier på hjul och de erbjuder effektiva balanserings- och förvaringslösningar till den växande energisektorn. Det bästa är att dessa batterier kan röra på sig.

Våra energihanteringsfunktioner gör det möjligt att kontrollera laddning enligt olika signaler. Detta görs för att skydda byggnaders elsystem, optimera energikonsumtion, stabilisera distribution och elnätet och stödja oregelbunden produktion av förnybar energi.

Dessa tjänster är tillgängliga för energiföretag och företag som arbetar i tätt samarbete med lokala energibolag. Virta är en föregångare inom smarta energilösningar för våra kunder. Vi har ett helt team med energiexperter och flera pågående utvecklingsprojekt för att driva våra tjänster ännu längre.


Tillsammans med Nissan och E.ON har vi utvecklat en kommersiell V2G-lösning för energi- och flottkunder:

 

 

Att kombinera elektromobilitet och energisektorn kräver samarbete.

Funktioner

Smarta funktioner för energihantering

Dynamisk lastbalansering (DLM)

Att ladda elbilar innebär en helt ny belastning av elnätet. Att installera ett flertal laddningsenheter i din lokal kan leda till förändringar i elsystemet. Dynamic Load Management (DLM), dynamisk lastbalansering, är en lösning som eliminerar risken för överbelastning och hjälper till att distribuera belastningen mellan laddningsstationer. DLM-funktionen är redan tillgänglig i alla Virtas laddningsenheter.

DLM 2.0 kan kopplas till alla elektriska anordningar i byggnaden. Genom att konstant övervaka strömmen som tas från elnätet, till exempel till belysning och luftkonditionering, anpassas elbilens laddningsstyrka till den befintliga energianvändningen. Inom en snar framtid kommer konsumenter även förväntas delta i efterfrågerespons och att hantera sin energigenerering, belastning och lagring.

V2G-lösningar

Vehicle-to-Grid (V2G) avser kommunikation mellan fordon och elnätet. Med V2G-teknologi kan elektricitet tas från bilbatteriet och skickas tillbaka till elnätet. Detta gör det möjligt för elbilar att användas som en del av energisystemet parallellt med statiska energilager och produktion av förnybar energi.

Innan V2G-teknologin blir verklighet i en större skala bör både elbilsladdningshårdvaran och själva elbilarna vara kompatibla för att laddning skall kunna ske åt båda hållen. V2G gör det också möjligt för kunder att delta i efterfrågerespons.

Vi utvecklar kontinuerligt våra V2G-lösningar tillsammans med våra fantastiska partners. Vår första offentliga V2G-laddningsstation installerades i Helsingfors 2017.

Kolla in vårt V2G-projekt med E.ON och Nissan

Optimerad laddning

Optimerad laddning innebär att kontrollera laddningshändelsen automatiskt baserat på utvalda signaler. Till exempel kommer det att vara möjligt att starta och stoppa laddningen beroende på förändringar i energiproduktionen.

Virta Home är ett exempel på en produkt som använder denna optimeringsfunktion. Genom en kontroll av Nordic Pools spotpriser schemaläggs laddningshändelserna till de mest förmånliga timmarna på dygnet. Kunder får ett ekonomiskt incitament att deltaga i efterfrågerespons, eftersom det är billigare att ladda under de timmar då det är lägre konsumtion. Denna tjänst är för närvarande endast tillgänglig i Norden.

Optimerad laddning kan också implementeras med andra signaler, som till exempel sol- eller vindkraftsproduktion.

Reserver för Frekvensreglering (FCR)

Elnätsfrekvensen innehåller information om balansen mellan tillgång och efterfrågan. Om balansen inte uppehålls kan nätet drabbas av strömavbrott. Virtas system gör det möjligt för aggregatorer att använda elbilar som reserv för efterfrågerespons. Till exempel, när elnätet överbelastas och frekvenserna sjunker, kommer elbilarnas laddningseffekt att sänkas. Behovet att justera störningar i frekvensbegränsningsreserver sker vanligen några gånger om dagen och tar endast ett par minuter, så det har ingen praktisk effekt på slutanvändarens laddningserfarenhet.

Lär dig mer

Plattformspaket

Vi har tre paket som låter dig komma igång med din verksamhet för eldriven transport så smidigt som möjligt.

Kolla in våra plattformspaket
Kontakta oss

Intresserad av att höra mer om våra smarta energilösningar? Hör av dig.