icon-searchSök Kontakta oss

Elfordon del av stabilisering av avbrott i kärnkraftverk i Finland

Elfordon blev en del av lösningen när Finlands största kärnkraftverk, Olkiluoto, drabbades av ett oväntat strömavbrott söndagen den 19 november.

Elbilsladdning erbjuder en betydande och snabbt växande möjlighet att hjälpa kraftsystem att hantera störningar. Virta Ltd är redan en registrerad oberoende aggregatör för efterfrågeflexibilitet (demand response) till den finska stamnätsoperatören Fingrid Oyj.

Virtas laddnätverk för elfordon kan automatiskt justera tillgången på el till nätet under en kortare eller längre period och på så sätt möta upp och mildra effekterna av snabba och oväntade störningar i elnätet. Detta hände den 19 november i Finland när kärnkraftverket Olkiluoto 3 oväntat kopplades bort från elnätet på grund av ett fel i en turbin.

Laddeffekten för laddsessioner vid AC-laddare runt om i Finland, minskades inom 5 sekunder under totalt en minut som svar på den av laddplattformen observerade nedgången i elnätets frekvens. Denna reaktion, i kombination med andra snabba flexibla resurser såsom batterisystem och frånkopplingsbara laddsessioner, ger tid för annan energiproduktion att kompensera för det frånkopplade kraftverket.

Läs mer om nyheten här (på finska)