Virta valt av AWS som globalt referensfall inom hållbarhet i fordonsindustrin

av [author] Virta
1 minuters lästid
Nov 10, 2023 11:23:36 AM

Amazon Web Services (AWS) har valt Virta som företagets globala referensfall inom hållbarhet i fordonsindustrin och erkänner Virtas banbrytande insatser för att påskynda övergången till elektrisk mobilitet.

Genom att utnyttja de robusta kapaciteterna hos Amazon Web Services, omformar Virta landskapet för elektrisk mobilitet. Genom att sömlöst ansluta elbilar till en avancerad digital infrastruktur främjar de inte bara tekniken, utan är också föregångare för ett djupt engagemang för hållbarhet, vilket säkerställer en grönare framtid för alla," säger Thomas Blood, EMEA Hållbarhetsledare på AWS.

Övergången till elektrisk mobilitet spelar en avgörande roll för att uppnå de globala målen för utsläppsminskning av växthusgaser (GHG). En ännu något begränsad laddinfrastruktur kvarstår dock som ett betydande hinder för konsumenter som överväger att köpa en elbil. För att övervinna det hindret och påskynda övergången till grön mobilitet, är Virta fokuserat på att snabbt och kostnadseffektivt bygga ut och skala upp laddtjänster för alla typer av elfordon.

Virta tillhandahåller europeiska och sydostasiatiska företag, större koncerner, fordonsflottor och laddnätverk det mest kostnadseffektiva, skalbara och säkra sättet att snabbt etablera och sedan växa sin verksamhet med elbilsladdning, genom AWS.

Att använda AWS tjänster hjälper Virta att erbjuda den högsta nivån av säkerhet och tillförlitlighet för sina kunder, samtidigt som företaget tar hänsyn till lokala krav.

Nya kunder frågar ofta var våra servrar finns. När vi nämner att vi driftar dem hos AWS blir de nöjda. Att ha AWS förmåga att bestämma var data är placerad hjälper också, eftersom kunder frågar om deras data är belägen inom EU för att följa huvudsakligen dataskyddsförordningen," säger Jussi Ahtikari, teknisk chef på Virta.

Läs AWS referensstude och hur Virta använder AWS för att hjälpa företag med elbilsladdning att expandera globalt.

Amazon Web Services (AWS) logotyp

Inga kommentarer ännu

Låt oss veta vad du tycker