Virta lanserar automatiserad efterfrågeflexibilitet

av [author] Virta
2 minuters lästid
Apr 17, 2023 3:18:55 PM

Laddningsplattformen Virta, som nyligen utsetts till ett av Europas snabbast växande företag, har lanserat en ny typ av automatiserad efterfrågeflexibilitet för sina laddpunkter som tar hänsyn till den övriga effektbalansen i elnätet. Finland är den första marknaden där lösningen har lanserats. I Sverige är samma lösning på väg att implementeras av Virta.

Stora delar av Europa har under det senaste året och året innan upplevt svårigheter i energiförsörjningen. Norden har framför allt drabbats av höga elkostnader och en överhängande risk för elbrist i elnätet. Detta på grund av obalans mellan efterfrågan på el och produktionen av den, något som kan få förödande konsekvenser för vissa elområden, exempelvis regional nedstängning. Därför lanserar Virta automatiserad efterfrågeflexibilitet (ADR) för att minska påfrestningen i elnätet.

Elektrifieringen av samhället har samtidigt hög prioritet. Detta för att minska fossila drivmedel och utsläpp. Stora delar av transportsektorn har därför börjat att ställa om till elfordon, till exempel.

– Elnätet är beroende av två saker, att frekvensen och spänningen i elnätet förblir stabil. Systemet kräver en viss mängd av transaktioner av elektroner för att det ska fungera. Om frekvensen eller spänningen avviker för mycket riskerar man förstöra elinfrastruktur och då kan det ta lång tid att laga och starta upp den igen. Efterfrågeflexibilitet är vår förmåga att i realtid, baserat på behoven i elnätet kunna minska hur mycket kraft det kommer ur Virtas laddare och kunna göra det nationellt, regionalt eller via punktinsatser, säger Martin Lundgren, Skandinavienchef för Virta.

Hemmamarknaden Finland först ut med den smarta lösningen

Virta som utvecklar och tillhandahåller smarta laddningslösningar för elbilar har nu lanserat automatiserad efterfrågeflexibilitet, automated demand response på engelska, till sina laddningstjänster i Finland. Det betyder att den som laddar sin bil vid en laddpunkt från Virta kan under små perioder, några sekunder till någon minut, uppleva lägre effekt på laddaren för att minska påfrestningen på elnätet vid hög efterfrågan. I snabbladdare, där korta laddtider är viktigast, är automatiserad efterfrågeflexibilitet inte aktiverat.

Kunderna som använder laddarna kommer inte att uppleva någon skillnad i och med att minskningen i effekt är så kortvarig. Däremot kan lösningar som automatiserad efterfrågeflexibilitet minska den negativa effekten av toppar i elförbrukning som kan bli förödande för energiinfrastrukturen.

Sverige kan vara näst på tur

Inom kort kommer lösningen även att vara tillgänglig på den svenska marknaden. Den svenska energimixen skiljer sig från den finska. Bland annat genom att Sverige har mer
energi som är förnybar och är beroende av väderförhållanden, såsom vindkraft och solkraft. Sverige, till skillnad från Finland, har börjat fasa ut kärnkraften och ersätta den med olika förnybara alternativ. Därför kan man hävda att adaptiva lösningar som Virtas automatiserade efterfrågeflexibilitet är än mer behövd i ett land som Sverige.

I Sverige bereder just nu regeringen frågan om att ändra ellagen så att den är i linje med EU:s elmarknadsdirektiv, något som kan ändra reglerna för aggregeringstjänster och i förlängningen funktioner som efterfrågeflexibilitet. Förändringen i lagen kan innebära att de ekonomiska incitament som förut funnits försvinner. Något som påverkar hur flexibla lösningar på elmarknaden utvecklas i Sverige. Lagändringen föreslås att träda i kraft den 1 juni 2023.

Mediakontakt

Jacob Wiberg 
Co/Kingstreet PR
0702-30 86 24
jacob.wiberg@kingstreetpr.se

Om Virta

Virta är en global pionjär inom utveckling av smarta laddningstjänster för elfordon. Företaget rankades på Financial Times lista över Europas 1000 snabbast växande företag för fjärde gången i rad 2023.

Virtas digitala laddningsplattform för elbilar används av över 1 000 privata och offentliga företag och organisationer inom detaljhandel, hotell, fastigheter, parkering, bensinhandel, fordons- och energiindustri. Dessa kunder har över 75 000 laddstationer i 35 länder och tillsammans bildar de nätverket "Powered by Virta". Genom roaming kan elbilsförare komma åt över 3500 000 laddningspunkter i över 65 länder.

Virta ligger i framkant när det gäller att ta världen mot en mer hållbar framtid genom att göra laddning av elbilar enklare. Virta har 34 patentområden med fokus på energihantering, som är centrala för det framtida energi- och mobilitetsekosystemet.

www.virta.global