ÖVERSIKT ÖVER DEN GLOBALA MARKNADEN FÖR ELFORDON 2024

Introduktion

I den här guiden ger vi dig de senaste fakta, siffror och prognoser som du behöver veta om marknaden för elfordon och dess förväntade tillväxt för 2024 och framåt.

Den globala marknadsandelen för elfordon har tagit ett enormt kliv framåt under det senaste decenniet och vi förväntar oss att trenden bara kommer att accelerera under de kommande åren. Även om vi redan har sett en otrolig tillväxt av antalet laddbara bilar och tunga fordon i världen, tyder prognoserna för branschen för elfordon på att vi bara har skrapat på ytan.

Kapitel 1

Historiska data om den globala marknaden för elfordon

För att förstå den nuvarande situationen gällande laddbara fordon bör vi titta på vad som hänt under de senaste åren.

År 2020 uppvisade ingen betydande tillväxt i den totala nybilsregistreringen. Den globala marknaden för alla typer av fordon påverkades negativt av Covid-19-pandemin och den ekonomiska nedgång som följde. Under pandemin var utsikterna för den globala försäljningen av elfordon ganska oförutsägbara i början av året.

Men med tiden visade sig 2020 bli ett överraskande positivt år, med en global elbilsförsäljning som ökade med 43% från 2019 och en global marknadsandel för elbilsindustrin som steg till rekordhöga 4,6% under 2020.

År 2021 var ett stort steg framåt för försäljningen av elfordon. Försäljningen av elfordon fördubblades från 2020 till 6,75 miljoner. Antalet sålda elbilar under en vecka 2021 var högre än hur många som såldes under hela 2012.

Även om vi är på väg i rätt riktning är vägen till fullständig elektrifiering fortfarande lång – men den börjar bli verklighet.

Kapitel 2

Global marknadsandel för elbilar

Laddbara fordon kommer att spela en central roll i det ambitiösa målet om nollutsläpp till 2050 och branschen håller på att förbereda sig för detta.

År 2022 inleddes starkt och slog rekord. Försäljningen av elbilar översteg 10 miljoner och 14% av alla nya bilar som såldes var elbilar, vilket är en rejäl ökning från 9% år 2021 och mindre än 5% år 2020. Det resulterade i mer än 26 miljoner elbilar på de globala vägarna 2022, vilket motsvarar en ökning med 60% jämfört med 2021.

Diagram över den globala fordonsflottan världen över 2022

Källa: Global EV Outlook 2023

Marknaden växer. Den växer snabbt och den växer överallt.

Den globala elbilsförsäljningen fortsatte att accelerera under 2023, driven av en utmaning att minska koldioxidutsläppen som de flesta ledande nationer nu tar på allvar och med stöd av olika politiska åtgärder och incitament.

2,3 miljoner elbilar såldes bara under årets första kvartal. Det är 25% mer än under samma period 2022.

Vi förutspås se 14 miljoner sålda bilar i slutet av 2023. Elbilar kan då stå för 18% av den totala bilförsäljningen.

Diagram över försäljningen av elbilar och plugin-hybrider 2022

Källa: Volymer av elbilar

Hur är situationen i Europa?

Europa upplevde en nedgång i försäljningen av elfordon under 2022 jämfört med den exceptionella tillväxten under 2020 och 2021, men kontinenten var fortfarande den näst största marknaden för elfordon.

Elbilsförsäljningen var mer än 15 % högre jämfört med 2021 och nådde 2,7 miljoner.

evs by area 2022-01-1

Källa: Global utblick för elbilar 2023

Trots nedgången fortsätter försäljningen av elbilar på kontinenten att öka stadigt vilket återspeglar den senaste tidens införande av strängare regler för koldioxidutsläpp. Exempelvis den obligatoriska minskningen med 100% av koldioxidutsläppen för nya bilar och skåpbilar från och med 2035.

Dessutom kan den ökade försäljningen av elbilar också tillskrivas stimulansåtgärder som införts av många europeiska regeringar och olika skatteförmåner och subventioner som införts på större marknader.

Norge, Sverige, Nederländerna och Tyskland är fortfarande de största europeiska marknaderna, enligt IEA:s Global EV Outlook 2023.

Kapitel 3

Läget för andra eldrivna fordon

Även om personbilar vanligtvis får hela äran för elbilsrevolutionen, är det bra att också tänka på andra transportformer som gradvis blir grönare.

Från kollektivtrafik till elscootrar: Hela transportbranschen håller på att bli elektrisk

Lätta kommersiella fordon (LCV)

År 2022 var försäljningsandelen för eldrivna lätta nyttofordon för första gången högre än för eldrivna passagerarfordon. Elektriska lätta nyttofordon såg en enorm tillväxt under 2022 då försäljningen ökade med över 90%, trots att den totala försäljningen av lätta nyttofordon minskade. År 2022 fanns det cirka 310 000 eldrivna lätta nyttofordon i hela världen.

I takt med att fler eldrivna lätta lastbilsmodeller kommer ut på marknaden och kommersiella kunder blir medvetna om fördelarna med eldrivna lätta lastbilars "minskade kostnader", förväntar vi oss att marknaden bara kommer att accelerera i framtiden.

Tunga lastbilar

Nästan 60 000 medeltunga och tunga lastbilar såldes över hela världen under 2022. Eftersom många lastbilstillverkare strävar efter en helelektrisk framtid har antalet kommersiellt tillgängliga utsläppsfria lastbilsmodeller ökat under 2022. Marknaden erbjuder över 840 modeller från mer än 100 OEM-tillverkare.

Elektrifieringen av den tunga transportsektorn är en avgörande del av resan mot en utsläppsfri framtid, för även om de bara står för 10% av alla fordon med förbränningsmotrer, står de för 70% av CO2-utsläppen från just förbränningsmotorer.

Regeringar är väl medvetna om detta och flera länder har lovat att uppnå en 100% utsläppsfri lastbilsförsäljning till 2040. År 2022 föreslog USA och EU högre utsläppsstandarder för tunga fordon.

Bussar

Elbussar har blivit allt populärare sedan 2020. År 2022 såldes nästan 66 000 elbussar globalt. Kina dominerade marknaden och stod för över 80% av den globala försäljningen av elbussar. Landet är också mycket bra på att tillverka elbussar och är en stor exportör till länder i Latinamerika, Nordamerika och Europa.

I EU-länderna innehåller direktivet om rena fordon mål för offentlig upphandling av elbussar. Frankrike, Tyskland och Spanien är bara några av de EU-länder där försäljningen av elbussar har ökat. År 2022 hade Finland Europas högsta försäljningsandel av elbussar. Där stod försäljningen av elbussar för mer än 65%.

Två- och trehjuliga fordon

Historiskt sett har Kina dominerat marknaden för elektriska tvåhjulingar och fortsatte att göra det under 2022 trots att försäljningen sjönk från över 10 miljoner 2021 till mindre än 7,7 miljoner 2022. Denna nedgång kan förklaras av utmaningar i leveranskedjan efter Covid-19-pandemin.

När det gäller eldrivna trehjulingar leder Indien loppet med 425 000 sålda enheter under 2022. Tillsammans med Kina, där nästan 350 000 trehjulingar såldes 2022, stod dessa två länder för nästan 99% av den globala försäljningen.

Kapitel 4

Situationen för laddning av elfordon

De flesta laddar fortfarande hemma eller på jobbet, men ju fler elfordon som rullar på vägarna, desto fler publika laddstationer behövs för att stödja den breda elbilsanvändningen.

År 2022 fanns det 2,7 miljoner publika laddpunkter globalt. 900 000 av dessa installerades under året, vilket motsvarar en tillväxt på 55% från 2021.

För både långsam AC-laddning och snabb DC-laddning dominerade Kina marknaden under 2022. Under året installerades 360 000 långsamma och nästan 297 000 snabba laddpunkter i Kina.

Hur ser läget ut i Europa?

År 2022 summerade vi det till över 450 000 publikt tillgängliga laddstationer för elfordon i Europa. År 2025 beräknas 1,3 miljoner laddstationer vara tillgängliga för allmänheten och antalet bör öka till 2,9 miljoner år 2030.

Nederländerna tar ledningen i utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar, följt av Frankrike och Tyskland. Italien och Spanien finns också med bland topp 5 och Spaniens publika laddinfrastruktur växte med hela 223% under 2022 jämfört med föregående år.

Diagram över antal tillgängliga laddpunkter i de 5 största länderna i Europa

Källa: Power2Drive Europe baserat på European Alternative Fuels Observatory EAFO

Trender för laddning av elfordon

Snabbladdare gör längre resor mycket bekvämare och kan vara ett skäl för dem som inte har tillgång till privat laddning att köpa ett elfordon. De är det mest effektiva sättet att bekämpa räckviddsångest (eller hur långt man kan köra med en elbil innan man måste stanna och ladda).

I Europa håller långsamma laddare på att ersättas av snabba och ultrasnabba laddare. Under 2022 ökade antalet snabb- och ultrasnabbladdare med mer än 55% och uppgick till nästan 70 000 enheter.

I förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) som reviderades under första kvartalet 2023, fastställdes krav för laddningstäckning för elfordon i hela Europa. Förordningen belyser ambitionen att ytterligare utveckla den publika laddinfrastrukturen över hela kontinenten.

Till exempel måste EU:s medlemsstater se till att det senast 2025 finns en snabbladdningspool var 60:e km i vardera färdriktningen längs de viktigaste europeiska vägarna.

En annan trend som stadigt ökar inom området för fordonsladdning, är smart laddning av elfordon, det vill säga användningen av molnanslutna laddningsenheter. För både företagare och konsumenter innebär smart elbilsladdning bland annat ökad bekvämlighet och kontroll över elförbrukningen.

Slutligen kan vi inte nämna trender för laddning av elfordon utan att ta upp V2G (vehicle-to-grid). V2G-tekniken gör det möjligt att överföra den el som lagras i elfordonens batterier tillbaka till elnätet på samma sätt som stationära lagringsanläggningar ansluts till elnätet. V2G-tjänster finns redan kommersiellt tillgängliga och flera tillverkare att laddstationer kan leverera V2G-laddare.

V2G-marknaden beräknas växa till över 4,5 miljarder euro fram till 2024. Den europeiska standarden för V2G-laddning, ISO 15118-20, som utvecklades redan 2020, definierar kraven för dubbelriktad laddning. Virta har erkänts som en av de globala ledarna inom V2G-teknik.

Kapitel 5

Utvecklingen av elfordon och laddningsteknik

Ett annat intressant perspektiv är utvecklingen av nya delar och laddningstekniker för elfordon.

Den ökade registreringen av elbilar resulterade i en ökad produktion av litiumjonbatterier för fordon. Under 2022 ökade efterfrågan på elbilsbatterier med 65% jämfört med föregående år eftersom elbilsförsäljningen fortsatte att öka på alla marknader, särskilt i Kina.

Den ökade efterfrågan på batterier kan tillskrivas den ökande försäljningen av batteridrivna elfordon (BEV) och plug-in-hybrider (PHEV) som kräver större batterier jämfört med hybriddrivna elfordon (HEV). Kina är fortfarande det ledande landet för batteriproduktion och särskilt produktion av batterier för tunga fordon. Europa ligger dock inte på efterkälken. Enligt BloombergNEF kan Europas andel av den globala batteriproduktionen stiga till 31% år 2030.
Det är tydligt att de olika delarna av leveranskedjan för elbilsbatterier måste öka för att stödja den växande efterfrågan på elfordon, från utvinning av råmaterial som litium eller nickel till själva elbilsproduktionen.

En rad olika utvecklingar av batteriernas egenskaper, som drivs av hög efterfrågan, kommer att ge flera fördelar för elfordonsbranschen. För marknaden för laddbara fordon omfattar ytterligare tekniska framsteg exempelvis:

  • förändringar i batterikemin
  • förändringar i energitäthet
  • förändringar i batteripaketens storlek

I slutändan kommer dessa förändringar att leda till kostnadsminskningar och ökad produktionseffektivitet.

Flera elbilstillverkare planerar att utöka sin produktionskapacitet för elbilar på grund av ökat politiskt stöd. Det är goda nyheter för marknaden i stort eftersom det innebär att utbudet av elbilar kommer att kunna komma ikapp efterfrågan.

Som om det inte vore nog arbetar vi på Virta också med massor av spännande saker. Med vår egenutvecklade Plug & Charge-funktion, kan våra kunder identifiera sig direkt genom att ansluta sina fordon till en laddstation. Inga PIN-koder, RFID-taggar eller kreditkort behövs.

Kapitel 6

Elfordonens miljöpåverkan

Sammantaget förbrukade elfordon cirka 110 terawattimmar el 2022, vilket är en fördubbling jämfört med föregående år. I framtiden beräknas elfordon stå för mindre än 4% av den globala elförbrukningen 2030.

I takt med att efterfrågan på el för laddning av elfordon ökar, ökar också behovet av att skydda elnätet. Noggrann planering av elinfrastruktur, utbredd användning av smart laddning och implementering av lösningar för smart energihantering som dynamisk och adaptiv lastbalansering, kommer alla att vara avgörande för att säkerställa sunda och balanserade kraftsystem.

Under 2022 sparade användningen av elbilar mer än 80 miljoner ton växthusgasutsläpp världen över. I praktiken beror alla elbilsutsläpp på tillverkningsprocessen, medan vi inte kan tillämpa samma logik på bilar med förbränningsmotor (ICE). På det stora hela är det säkert att dra slutsatsen att den offentliga debatten om elbilars kontra förbränningsmotorbilars miljöpåverkan håller på att vända till elbilarnas fördel.

Framtidsprognoser baserade på Stated Policies Scenario säger att användningen av elbilar 2030 kan bidra till att undvika 700 miljoner ton (Mt) koldioxidekvivalenter (CO2-eq) av växthusgasutsläpp. Scenariot Announced Pledges tar denna siffra ännu längre och förutspår över 770 Mt CO2-eq.

Det är visserligen sant att elbilar ökar elförbrukningen, men det kan bli en räddningsplanka för energibolagen i framtiden. På 2040-talet kommer elfordon att ha en installerad batterilagringskapacitet på över 30 TWh. För energibolagen innebär detta att elbilar erbjuder billig energilagring, utan kapitalkostnad och med relativt låga driftskostnader.

Kapitel 7

Den nuvarande politiken för elfordon

Det är ingen hemlighet att statlig och lokal politik spelar en stor roll för att påskynda införandet av elfordon. År 2022 stod EV-relaterade policyer för över 90% av den globala LDV-försäljningen och 70% av HDV- och två-/trehjulingsförsäljningen.

Stora marknader (Kina, USA, Europa) som för närvarande ser en snabbt växande elbilsförsäljning började sin elbilsresa genom att införa policyer som incitament för inköp av fordon. Dessa marknader övergår nu från att stimulera försäljningen av elbilar till att stödja tunga transporter och laddning av elbilar.

Exempel: Storbritannien

Landet slutade subventionera försäljningen av elbilar och avsatte 1,6 miljarder GBP för att bygga ut den publika laddinfrastrukturen. Man räknar med att 300 000 publika laddstationer kommer att ha installerats i landet till 2030.

Elbilsrelaterad politik är avgörande för att driva länder mot deras elektrifieringsmål. Medan vissa länder strävar efter 100% elektrifierad försäljning, planerar andra att helt förbjuda försäljning av förbränningsmotordrivna fordon.

Låt oss ta en närmare titt på de varierande elektrifieringsmålen för länder globalt och deras tidslinje.

Diagram över elektrifieringsmål i olika länder världen över

Källa: Global EV Outlook 2023

 

 

Kapitel 8

Den privata sektorns svar på elfordon

Den privata sektorn, och i synnerhet biltillverkarna, har reagerat positivt på de pågående förändringarna på marknaden. Många biltillverkare har aviserat elektrifiering av sina fordonsflottor, antingen helt eller delvis.

Låt oss titta på några av de stora biltillverkarnas elektrifieringsmål.

Tabell som visar några av de stora biltillverkarnas elektrifieringsmålKälla: Global EV Outlook 2023

På fordonssidan har EV100, ett globalt initiativ som stöder övergången till utsläppsfria transporter med sina 130 medlemmar, åtagit sig att övergå till eldrift och installera laddinfrastruktur för såväl anställda som kunder senast 2030.

För att nämna några exempel lovar Unilever att ställa om sin flotta med mer än 11 000 fordon till eldrivna fordon och installera laddstationer på arbetsplatsen för sin personal. ABB planerar också att övergå till eldrift för sina 11 000 fordon i flottan.

Men det är inte bara de företag som ingår i EV100 som inför ambitiösa löften. DHL har lovat att nå 70% ren drift av upphämtningar och leveranser för "sista-milen"-leveranser senast 2025. DB Schenker vill göra sin transportverksamhet i europeiska städer utsläppsfri senast 2030.

Även om åtgärder som dessa är värda uppmärksamhet i sig själva, är deras fördel att de fungerar som signalanordningar för resten av marknaden. Med andra ord pressar offentliga löften som dessa konkurrenter och intressenter att agera snabbare än de annars skulle ha gjort.

 

Läs våra kunders framgångsberättelser

DB Schenker – Ledande i hållbar logistik med ny Åbo-terminal
Foto på laddstationer från Virta utanför DB Schenkers kontor

DB Schenker – Ledande i hållbar logistik med ny Åbo-terminal

Jul 8, 2020 12:49:11 PM 3 min lästid
Autoliitto – Snabbt laddnätverk för elbilar byggs av finsk bilklubb
Foto på en elbil framför en butik och två laddstationer från Autoliitto

Autoliitto – Snabbt laddnätverk för elbilar byggs av finsk bilklubb

Jan 10, 2024 1:28:19 PM 5 min lästid
Kapitel 9

Prognoser: Marknadsutsikter för elbilar fram till 2030 och därefter

När det gäller framtiden finns det enligt Global EV Outlook 2023 tre möjliga scenarier:

  1. Enligt STEPS-scenariot (Stated Policies Scenario) kommer det globala elfordonsbeståndet (exklusive två-/trehjuliga fordon) år 2030 att uppgå till nästan 240 miljoner fordon och stå för över 10% av den globala fordonsflottan.
  2. Enligt ett lite mer ambitiöst scenario, Announced Pledges Scenario (APS), kommer nästan 250 miljoner elfordon att rulla på världens vägar 2030 och försäljningen av elfordon kommer att utgöra över 35% av den totala fordonsförsäljningen.
  3. Scenariot Net Zero Emissions by 2050 (NZE) förutspår att det globala elbilsbeståndet kommer att uppgå till 380 miljoner elbilar och att elbilsförsäljningen kommer att öka till 60% av den totala fordonsförsäljningen år 2030.

Hur blir det i Europa?

De närmaste åren kommer att vara avgörande för att Europa ska kunna säkra sin ledande ställning. Vi räknar med att nå en första milstolpe på 14 miljoner elbilar 2025. Därefter talar låga uppskattningar om 33 miljoner elbilar 2030, medan höga uppskattningar talar om 40 miljoner elbilar som samtidigt rullar runt i Europa.

Tabell som visar utvecklingen av antalet elfordon i Europa

Från och med 2035 räknar vi med att 100% av alla nya bilar som säljs i Europa kommer att vara eldrivna.

Naturligtvis är det bara tiden (och nya data) som kan visa oss om dessa förutsägelser kommer att bli verklighet. De senaste trenderna går dock i rätt riktning.

Med andra ord är det dags för företag och verksamheter att bli en del av elektrifieringen nu!

Är du intresserad av att lära dig mer om laddning av elfordon och starta din egen laddningsverksamhet?
Vi vill gärna prata med dig!
Kontakta oss
Relaterade ämnen

Från vår blogg

Håll dig uppdaterad om vad som är nytt i vår bransch och lär dig mer om kommande produkter och evenemang.

Optimera ruttplanering för eldrivna tunga fordon med Fleet Reservation
Man laddar lastbil med CCS-laddkontakt

Optimera ruttplanering för eldrivna tunga fordon med Fleet Reservation

Jun 6, 2024 11:00:00 AM 3 min read
Trängselhantering – en förutsättning för hållbarhet?
Vertikala solpaneler modern design

Trängselhantering – en förutsättning för hållbarhet?

Feb 20, 2024 7:15:00 AM 3 min read