icon-searchSök Kontakta oss

Autoliitto – Snabbt laddnätverk för elbilar byggs av finsk bilklubb

Autoliitto, med 130 000 medlemmar, anammar elektrisk mobilitet, utvecklar ett eget laddnätverk i samarbete med Virta och erbjuder speciella lojalitetspriser för medlemmar.

Autoliitto, översatt till Automobil- och Turistklubben i Finland, har 130 000 medlemmar och strävar efter att värna om deras intressen genom att erbjuda olika tjänster inom skatt, trafiklagstiftning, resor, vägbyggnad, underhåll och bilförsäkring. Läs om hur Autoliitto gick samman med Virta för att bygga ett rikstäckande laddnätverk för elbilar.

Betydelsen av elbilsladdning

År 2021 började Autoliitto utveckla en ny strategi, under vilken de insåg betydelsen av elektrisk mobilitet i det moderna samhället och förstod att efterfrågan på elbilar bara skulle växa under de kommande åren.

Autoliitto förstod att de hade en stark position när det gällde frågor relaterade till fordon med förbränningsmotorer drivna av bensin eller diesel, men de behövde börja ta elbilsrevolutionen på allvar om de ville förbli relevanta, behålla sina befintliga medlemmar och attrahera nya.

"Vi insåg slutligen att elbilar kommer att innebära en revolution inom mobilitetsområdet, och vi förstod att om vi ville förbli relevanta, kunde vi inte bara sitta och se vad som hände. Vi behövde bygga upp relevanta tjänster och erbjuda fördelar för elbilsförare," säger Niila Rajala, Autoliittos kommersiella chef och VD för AL-Lataus, Autoliittos dotterbolag som fokuserar på att bygga upp sitt eget laddnätverk.

Foto på Niila Rajala som laddar en elbil vid Autoliittos ultrasnabba laddstationFoto 1: Niila Rajala laddar en elbil vid Autoliittos ultrasnabba laddstation.

Det var så frågan om elbilsladdning tog vägen in i deras senaste strategi – och idén om att bygga upp ett eget laddnätverk över hela landet föddes.

SÖKTE EFTER RÄTT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Autoliitto började undersöka hur man skulle ta sig an elbilsladdning. Först kontaktade de liknande europeiska bilorganisationer som redan hade hanterat elbilsladdning och kunde erbjuda insikter och värdefulla råd.

De identifierade och övervägde tre olika alternativ:

  • Utveckla ett eget back-end-system och börja från grunden
  • Hitta en affärspartner för elbilsladdning
  • Förhandla om särskilda medlemspriser hos en befintlig laddningsleverantör

Autoliitto beslutade att det bästa alternativet skulle vara att hitta en stark affärspartner för elbilsladdning, eftersom att bygga ett eget back-end-system skulle kräva mer tid och ansträngning. Samtidigt ville Autoliitto visa upp sitt eget varumärke, så att enbart låta sina medlemmar använda laddstationer från andra nätverk var inte heller en idealisk lösning.

Att hitta en affärspartner för elbilsladdning var rätt väg framåt. Kravet var att partnern skulle möjliggöra för Autoliitto att snabbt komma ut på marknaden och även ta på sig den största delen av ansvaret för att driva laddningstjänsten. Sammanfattningsvis behövde Autoliitto hitta en väletablerad laddtjänsteleverantör tillika pålitlig affärspartner.

Autoliitto var därtill även intresserad av möjligheten att märka olika delar i laddningsupplevelsen för elbilsförarna. De var angelägna om att visa upp sina egna logotyper och färger så att elbilsförare skulle känna igen dem under sin laddupplevelse.

Foto på Autoliittos två ultrasnabba laddstationer med synlig AL-Lataus-varumärkningFoto 2: Autoliittos två ultrasnabba laddstationer med synlig AL-Lataus-varumärkning.

Samarbetet mellan Autoliitto och Virta

Som Niila nämner har Virta länge funnits på hans radar på grund av företagets starka närvaro på den finska marknaden, så när han fick en bra rekommendation från en annan europeisk bilklubb var det enkelt att bestämma sig för att samarbeta med Virta.

"Kvaliteten på Virtas verksamhet, det vill säga tillgängligheten av laddstationer, var hög och Virta kunde erbjuda oss och våra medlemmar tillgång till ett brett laddnätverk tack vare roaming, vilket var viktigt för oss också," tillägger Niila.

Autoliitto behövde visa upp sitt eget varumärke under laddningsupplevelsen och ville försäkra sig om att Virtas erbjudande tog varumärkesanpassning i beaktande.

"White label-modellen var mer utvecklad hos Virta än hos andra leverantörer som vi övervägde och dessutom enkel att anpassa," säger Niila.

När han fick frågan om fördelarna med Virtas laddlösning för Autoliittos kunder, framhäver Niila användarvänligheten.

"Med Virtas mobilapp kan våra medlemmar enkelt hitta laddare och använda en laddtagg vid laddstationerna för såväl Virta som andra partners inom roamingnätverket. Så det är enkelt att använda."

Foto på kvinna hållandes en mobiltelefon i ena handen, som visar Virtas mobilapp på skärmenFoto 3: Virta's mobilapp.

Dessutom är Virtas breda nätverk och roaming-möjligheter också avgörande för Autoliitto.

"Vi tror att våra medlemmar alltmer kommer att köra runt i Europa i sina elbilar och vi hoppas att vårt samarbete med Virta kommer att göra den upplevelsen enklare för dem."

Autoliitto planerar att förbereda specifika guider och annat hjälpsamt innehåll för sina elbilsförare om laddning utomlands inom roaming-nätverket för att göra deras laddupplevelser ännu enklare.

En annan tacksam del av att hitta en väletablerad affärspartner för att hjälpa till att driva en laddningstjänst för elbilar, är expertisen som kommer på köpet – och det är precis vad Autoliitto fick med Virta.

"Teamet på Virta har aktivt utbildat oss eftersom vi inte har några specialister på elbilsladdning internt. Vi värderar Virtas råd och hjälp när vi bestämmer vad och hur vi ska göra saker."

Fokus ligger på DC-laddning

Autoliitto erbjuder både AC- och DC-laddning, men eftersom efterfrågan på snabbladdning har ökat lägger Autoliitto mer fokus på att installera DC-laddstationer.

"DC-laddning är vår kärnverksamhet; AC-laddning är bara en extra tjänst för specifika platser," förklarar Niila.

De perfekta platserna är längs trafikerade motorvägar, vid destinationer som inomhus- och idrottscenter, köpcentrum och semesterorter, men också i mindre städers centrum.

Foto på Autoliittos laddplatser vid en vid en affärFoto 4: Autoliittos laddplatser vid en vid en affär.

Hittills har Autoliitto installerat 17 laddstationer som erbjuder 49 DC- och 10 AC-uttag. Allt under år 2023.

ELBILSLADDNING SOM EN MEDLEMSFÖRMÅN

Sedan Autoliitto startade sin verksamhet med elbilsladdning, introducerade föreningen två nya medlemskategorier för elbilsförare, vilka inkluderar ett specifikt prisupplägg för elbilsladdning.

Autoliittos AC-laddstationer:

  • Standardpris: 25 cent (2,62 kr)/kWh
  • Medlemspris: 20 cent (2,10 kr)/kWh

Autoliittos DC-laddstationer:

  • Standardpris: 30 cent (3,15 kr)/kWh
  • Medlemspris: 25 cent (2,62 kr)/kWh

Prismodellen är enhetlig för hela landet för att inte förvirra elbilsförare med flera olika priser.

Autoliittos laddnätverk är publikt (öppet för alla). Ungefär 80 % av laddsessionerna utförs av icke-medlemmar men genom att erbjuda rabatterade medlemspriser hoppas Autoliitto att locka fler elbilsförare att ansluta sig till föreningen som medlemmar. Ungefär 4 000 av Autoliittos medlemmar äger elbilar och målet är att dubbla det antalet innan slutet av 2024.

Även om Autoliitto fortfarande är i ett tidigt skede av sin verksamhet med elbilsladdning, ser redan deras medlemmar det som en fördelaktig och relevant tjänst.

Att bygga ett rikstäckade laddnätverk

Autoliitto har som mål att installera 20 laddstationer per år och planerar att fortsätta med detta tempo åtminstone de närmaste fem åren för att säkerställa att laddnätverket i Finland är tillräckligt för de växande behoven av elbilsladdning.

"Vi har kartlagt behovet av ett rikstäckande laddnätverk och det kräver minst 100 laddstationer, så det är vårt mål," tillägger Niila.

Att analysera de befintliga laddplatserna och användningsgraden av laddstationerna är avgörande för Autoliitto för att kunna avgöra om några ändringar behöver göras. Efterfrågan på snabbladdning förväntas öka och Autoliitto är redo att uppgradera befintlig infrastruktur när efterfrågan ökar.

Virta är fortsatt redo att stödja Autoliitto på deras resa för att erbjuda enkel och snabb elbilsladdning över hela Finland.

New call-to-action

Andra kundberättelser

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter, så återkommer vi strax!