icon-searchSök Kontakta oss

Berlin Brandenburgs flygplats – E-mobilitet – en del av CO2-strategin

För att uppnå sina miljömål förlitar sig Berlin Brandenburgs flygplats Willy Brandt (BER) alltmer på miljövänlig elektrisk mobilitet, såväl i luften som på marken. Läs varför BER har valt Virta för implementering, planering och underhåll av sin laddinfrastruktur.

Berättelsen

Berlin Brandenburgs flygplats, som drivs av Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, öppnade i oktober 2020 och är Tysklands tredje största flygplats efter Frankfurt och München. Som en del av sin CO2-reduceringsstrategi, som syftar till att minska CO2-utsläppen med 65 % fram till 2030 jämfört med 2010, bestämde sig flygplatsen för att långsiktigt investera i e-mobilitet.

Flughafen Energie und Wasser GmbH (FEW), ett helägt dotterbolag till Flughafen Berlin Brandenburg GmbH som driver försörjnings- och avfallssystem på BER-flygplatsen, ansvarar för implementeringen av e-mobilitet på flygplatsen. Som laddpunktoperatör (CPO) på platsen tillhandahåller de laddinfrastruktur till olika intressenter.

Flughafen BER Berlin Brandenburg: Utsikt över förplatsen och tornet i bakgrunden och en Virta laddstation

Foto 1: Utsikt över flygplatsen med flygledartornet i bakgrunden samt en laddstation från Virta vid ett servicefordon.

Som nämnts ansvarar Flughafen Energie und Wasser GmbH för alla försörjnings- och avfallssystem. Detta inkluderar förutom el, även uppvärmning, kylning, dricksvatten, vatten för släckning vid olyckor, avloppsvatten samt dagvattensystem.

Michael Klopsch, Kommersiell förvaltare och Kontraktsansvarig på Flughafen Energie und Wasser GmbH, ansvarig bland annat för elbilsförarnas laddinfrastruktur på plats – kan se tillbaka på mer än tio års arbete på flygplatsen.

"E-mobilitet är en kärnkomponent i vår CO2-reduktionsstrategi på flygplatsen och vi ser en ökande efterfrågan på laddinfrastruktur både på flyg- och landsidan," säger Michael Klopsch.

Foto på Michael Klopsch, Kommersiell förvaltare och Kontraktsansvarig på Flughafen Energie und Wasser GmbH vid Berlin Brandenburg flygplats

Foto 2: Michael Klopsch, Kommersiell förvaltare och Kontraktsansvarig på Flughafen Energie und Wasser GmbH vid Berlin Brandenburg flygplats.

Utmaningen

När antalet laddpunkter på platsen ökade, blev ett enkelt och fjärrstyrt hanteringssystem för laddstationerna nödvändigt.

När e-mobiliteten vid och runt flygplatsen expanderade, ökade kraven på back-end-systemet. Laddinfrastrukturen måste betjäna olika användargrupper, inklusive ett brett spektrum av tjänsteleverantörer på flygsidan, passagerare på landsidan, flygplatsanställda samt biluthyrnings- och bildelningstjänster.

Foto på service-fordon i säkerhetsområdet inom flygplatsområdet laddar vid en Virta Double-laddstation

Foto 3: Servicefordon i säkerhetsområdet inom flygplatsområdet laddar vid en Virta Double-laddstation.

BER sökte efter ett idealiskt back-end-system som kunde erbjuda en helhetslösning och täcka alla områden – privat, semipublik och publik laddning samt möjliggöra automatisk fakturering och lastbalansering.

”Lastbalansering för laddstationerna anpassade till våra behov är viktigt eftersom det är ett kostnadseffektivt och effektivt alternativ till nätutbyggnad,” säger Michael Klopsch.

Lösningen

En offentlig upphandling påbörjades i januari 2023 för att hitta en integrerad laddningslösning. Virta vann slutligen upphandlingen och har sedan dess levererat back-end-systemet, Virta-plattformen, och hårdvaran till Berlins flygplats.

De befintliga laddstationerna på platsen har gradvis integrerats i Virta-plattformen. Ebad Ali Qureshi, en lösningarkitekt på Virta, gav stöd på plats under migrationen av hårvaran och utbildade även flygplatspersonalen. För närvarande genomför BER:s tekniska personal framtida migrationer själva.

"Laddstationerna på platsen är huvudsakligen enheter från tillverkarna Schneider och Mennekes, vilka vi integrerade i Virta-plattformen utan problem," säger Ebad Ali Qureshi.

Michael Klopsch är nöjd med Virtas laddlösning:

"Virtas back-end-system är intressant eftersom det stöder lastbalansering. Det gör också kundadministrationen mycket enklare och mer organiserat."

Som en del av samarbetet installerades Virta Double-laddstationer som driftsattes på olika områden av flygplatsen, inklusive på arponen (parkeringsplatsen för flygplanen) vid luftbroarna, vid fordonsdepåer i säkerhetsområdet och på parkeringsplatser på landsidan.

Medan laddning under luftbroarna tidigare utfördes med en standard CEE, sker det nu med 26 st Virta Double-laddstationer.

Foto på en servicebil med bagageramp laddas vid en Virta Double-laddstation

Foto 4: En elbil med bagageramp laddas vid en Virta Double-laddstation.

Apronen används av flera fordon för lastning och lossning av gods och passagerare, av flygplansdragare, bagagehanteringsfordon, cateringfordon och underhållsfordon från olika tjänsteleverantörer. Laddning kan nu tilldelas en specifik användargrupp och debiteras därefter.

”Den stora fördelen är att laddning sker nära där de relevanta fordonen är parkerade. Vi kan allokera laddkraften till respektive tjänsteleverantör och fakturera dem därefter,” säger Michael Klopsch.

Sammanfattningsvis finns det många fördelar med att använda elfordon. Som Michael Klopsch säger:

”Elfordon kräver betydligt mindre underhåll, fungerar effektivare i temperaturer under noll och vi undviker CO2-utsläpp på platsen som ett resultat.”

Foto på ett elektriskt dragfordon som laddar vid en Virta Double-laddstation vid gate B08

Foto 5: Ett elektriskt dragfordon som laddar vid en Virta Double-laddstation vid gate B08.

Med Virtas back-end-system kan laddstationerna styras på distans. Dessutom är data och insikter om laddningsprocesserna tillgängliga när som helst och var som helst. Fakturering för laddsessionerna sker automatiskt i bakgrunden.

Framtiden

Med förnybar energi och en energieffektiv infrastruktur kommer BER att fortsätta minska sina CO2-utsläpp.

Berlins flygplats planerar att fokusera ännu mer på e-mobilitet under de kommande åren. De nuvarande 140 laddpunkterna kommer att öka till över 200 i de följande expansionsfaserna.

Foto på elektriska bildelningsfordon som laddas på P4-parkeringen nära Willy-Brandt-Platz

Foto 6: Elektriska bildelningsfordon kan laddas på P4-parkeringen nära Willy-Brandt-Platz.

Felix Rathke, en av försäljningscheferna på Virta, har varit ansvarig projektledare för BER sedan samarbetets start:

”Som en relevant ekonomisk drivkraft i regionen, tar BER en pionjärroll i e-mobilitet med sin privata och publika laddinfrastruktur. Den publika laddinfrastrukturen gör det möjligt för tusentals resenärer att dagligen resa till och från sina destinationer helt CO2-fritt."

Foto på Felix Rathke (Virta), Michael Klopsch (BER) och Ebad Ali Qureshi (Virta)

Foto 7: Från vänster till höger: Felix Rathke (Virta), Michael Klopsch (Flughafen Energie und Wasser GmbH) och Ebad Ali Qureshi (Virta).

Virta erbjuder flertalet lösningar för smart energihantering

Andra kundberättelser

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter, så återkommer vi strax!