Worldline – Så hanterar paytechjätten sin elektrifierade fordonsflotta

av [author] Virta
4 minuters lästid
Dec 8, 2023 12:56:41 PM

Worldline tar ett stort steg mot hållbarhet genom att hantera sin elektrifierade fordonspark med Virtas laddningslösning, vilket banar väg för en grönare framtid.

 

Bakgrund och behov

Som pionjär inom paytechindustrin, förlitar sig Worldline på toppmoderna och säkra betalningslösningar, tack vare anställda experter som designar skräddarsydda lösningar för hundratals marknader och branscher.

Worldlines CSR-strategi (företagets strategi för socialt ansvar) är indelad i femåriga färdplaner (TRUST 2025) och följer 16 nyckeltal (KPI:er). Dessa KPI:er möjliggör ambitiösa åtaganden gällande företagsliv, etik, värdekedjan, miljön och samhällen i stort.

Bland annat inkluderar företagets mål att minska växthusgasutsläppen med 25 % jämfört med 2019 (utsläpp producerade av kontor, datacenter och anställdas affärsresor).

Worldline har ett platina-betyg i Ecovadis CSR-bedömning, vilket innebär att de är i topp 1 % av de mest hållbara företagen i världen.

Utmaningen

Worldline har som mål att minska sitt koldioxidavtryck med 25 % till 2025. Fokuset på företagets fordonsflotta är en central del av detta eftersom den står för en betydande del av utsläppen. Däremot handlar det inte om att minska antalet tjänste- och servicefordon, utan snarare att göra dem mer hållbara genom att gå över till en elektrisk fordonsflotta. Företaget har också en regulatorisk skyldighet att följa ISO 14001-standarden för att förbättra miljöprestanda.

Dessutom är en högpresterande, 100 % elektrisk bil som laddas med enkelhet en av de viktiga egenskaperna för att locka kandidater och behålla talanger i ledningspositioner.

Valet av lösning

Eftersom Worldline har sin verksamhet i flera länder, sökte de en laddtjänstleverantör med verksamhet över hela Europa.

Virtas finska ursprung och dess närvaro i Europa samt Asien-Stilla havet, övertygade Worldline som ville etablera laddningslösningar i Frankrike, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Virtas närvaro i dessa länder innebär också att de följer deras lagar och förordningar så att Worldline omedelbart kan följa dem.

 

AC-laddare från Alfen vid Worldlines Seclin-kontor

Foto: AC-laddare från Alfen vid Worldlines Seclin-kontor.

Lösningen för fordonsflottan

Med Virtas lösning för elektrifierade fordonsflottor, kan Worldline-anställda nu ladda sina elfordon på arbetsplatsen med en 100 % privat laddtjänst baserad på en mycket hög säkerhetspolicy.

Tre typer av fordon omfattas:

  • Personbilar – laddning följer nuvarande priser från Worldlines elleverantör.
  • Tjänstefordon – laddning är gratis för dessa anställda.
  • Servicefordon – laddning är gratis för dessa anställda.

Målet var ursprungligen att installera laddpunkter på de viktigaste franska Worldline-kontoren:

  • Blois
  • Rennes
  • Seclin
  • Vendôme
  • Villeurbanne

Laddinfrastrukturen installerades samtidigt på alla platser genom 44 st Alfen AC 3.7 kW och 22 kW dubbla laddpunkter på utomhusparkeringar.

Den låga laddeffekten för de installerade laddarna förklaras av hur de planeras att användas. Främst används de för fordon som kommer att vara parkerade under en stor del av dagen (då de anställda arbetar).

För att starta och stoppa laddning samt övervaka elförbrukningen, har de anställda en användarvänlig mobilapp. De har också kunnat köpa RFID-taggar direkt från Virta. Betalning för laddsessionerna sker månadsvis med betal- eller kreditkort.

Förare av företagsfordon får en månadsfaktura på 0 € som listar alla slutförda laddsessioner.

Verktyg för Worldlines elbilsförare:

  • 1 RFID-tagg
  • Dedikerad mobilapp

Dessa verktyg möjliggör även laddning "på språng".

 

Man bredvid en AC-laddare med smartphone och mobilapp för laddning

Foto: Yves Adamczak, Facility Manager på Worldline i Seclin.

Resultat

Tack vare Virtas omfattande adminpanel – för exempelvis hantering av användare, laddsessioner, fordonsflotta och energi, är TCO (den totala ägandekostnaden) för fordon mycket enklare att utvärdera för chefer för fordonsflottor.

Worldline följer noggrant beläggningsgraden av laddstationerna samt antalet laddsessioner. Företaget kan visa sina anställda mängden av sparade fossila bränslen för deras resor genom insamlad data. Det är ett konkret sätt att visa Worldlines insatser.

 

Man stående bredvid en elbil med öppen förardörr

Foto: Yves uppdrag är att ta hand om allt underhåll och förvaltning av fastigheten (möbler, tak, belysning, luftkonditionering, parkering, brandsäkerhet, tillträdeskontroller, etc.)

Införandet av fordonsladdning genomfördes med enkelhet. En regel för förare av elfordon att följa, är att flytta sina elfordon när de är laddade. Anställda har respekterat och följt denna regel, så det har aldrig visat sig vara ett problem.

Framtidsambitioner

Worldline ville engagera sig med en innovativ partner som är redo att utveckla lösningen i linje med tekniska framsteg. Virta har visat smidighet sedan samarbetets början och har lyckats möta Worldlines förväntningar.

Laddning på arbetsplatsen är den första delen av Worldlines fordonsflottepolicy. För det andra vill företaget möjliggöra laddning i sina anställdas hem, specifikt de som använder en företagsbil eller servicefordon.

För att säkerställa att laddningstjänsterna är enkla att hantera, vill Worldline installera samma typ av laddstationer som på kontoret: anslutna via molnet, smarta (möjliggör övervakning av konsumtion) samt med ett alternativ för automatisk hemladdningsersättning.

Fakta: Worldline i Seclin

Seclin-kontoret är det största av Worldlines fastigheter globalt och den täcker totalt 15 hektar och huserar drygt 1 600 anställda.

Sedan Covid-pandemin har Worldline valt en 50 % distansarbetspolicy. Seclin-kontoret har vanligtvis runt 40 % till 45 % av anställda på plats på tisdagar och torsdagar, men närvarograden minskar på måndagar, onsdagar och fredagar.

Sedan installationen av laddstationerna har Wordline sett en ökad närvaro på arbetsplatsen, mycket på grund av förare av elfordon kommer dit innan helgen för att ladda sina fordon.

När priserna på elbilar når paritet med fordon med förbränningsmotorer, förväntar sig Worldlines ledning en mycket högre närvaro på plats även på måndagar och fredagar.

 

 

Virta för elektrifierade fordonsflottor

Worldline logotyp

83
Registrerade elbilsförare, inklusive 17 tjänstefordon och 66 personbilar
 
+755
Laddsessioner/kvartal
 
+24 %
Ökad nyttjandegrad av laddstationerna på 6 månader
 
 

Citattecken ikon

Virtas plattform är flexibel och gör att vi kan ge tillgång till, låsa upp och uppdatera specifika laddare för elbilar när som helst. Det är ett stort plus för oss.

Yves Adamczak
Facility Manager, Seclin
Worldline