icon-searchSök Kontakta oss

Virta toppar kundnöjdhet i flera nordiska länder visar ny undersökning

Den oberoende undersöknings- och konsumentorganisationen EPSI Rating har under november och december 2022 undersökt hur nöjda elbilsförare är med laddningstjänster i de nordiska länderna samt de företag som erbjuder dem. Undersökningen visar att Virta har en stark position i kundnöjdhet i Norden och utmanar globala Tesla, som toppar undersökningen.

EPSI logotyp

Virta, den snabbast växande laddningsplattformen för elbilar i Europa, toppar EPSI Ratings nya undersökning som sätter fokus på kundnöjdheten elbilsförare upplever med olika laddningstjänster. I Finland är Virta den näst bästa aktören sett till kundnöjdhet. I Sverige kommer E.ON på andra plats och OKQ8 på tredje som båda använder Virtas plattform och ingår i Virtas nätverk.

På första plats i kundnöjdheten är amerikanska Tesla i samtliga av de nordiska länderna.

Så här säger Martin Lundgren, Skandinavienchef för Virta om EPSI-resultatet:

Resultaten som vi kan se i EPSI-undersökningen är otroligt viktiga för oss, de visar att vi är på helt rätt väg framåt i hur vi möjliggör för våra kunder att möta marknadens behov. Vår plattform levererar en laddningsupplevelse som skapar stor kundnöjdhet. Framtidens fordon kommer i stort sett helt att drivas av elektricitet och därför är det avgörande att förstå, möta och förutse användarnas behov och upplevelser för att på bästa sätt underlätta den gröna omställningen. Det gör vi bevisligen idag och kommer självklart att fortsätta göra även framöver.

Mediakontakt

Jacob Wiberg 
Co/Kingstreet PR
0702308624
jacob.wiberg@kingstreetpr.se

Om Virta

Virta är ett av Europas snabbast växande företag (FT 1000). Vår plattform gör det möjligt för företag att maximera affärsnytta och ger en snabb och kostnadseffektiv kanal för att lansera, driva och skala en laddningsverksamhet för elbilar. Virta är verksamt i över 30 länder globalt, vilket möjliggör elladdningstjänster för över 1 000 laddningsnätverk som arbetar på Virta-plattformen. Virta är en av de största marknadsaktörerna i Europa som erbjuder laddning av elbilar via +350 000 laddningspunkter i vårt roamingnätverk.

www.virta.global