icon-searchSök Kontakta oss

Case Oomi Energi: Det nya riksomfattande energibolaget maximerar möjligheterna för laddverksamhet

Tjänster för e-mobilitet är en viktig del av energibolaget Oomis utbud. Oomi grundades våren 2020 och är ett av de största energibolagen i Finland. Oomi tillhandahåller nyckelfärdig elbilsladdning för bostadsrättsföreningar, husägare och företag. Tack vare Virtas omfattande Branded-tjänst kan Oomi fokusera på återförsäljning och tillväxt.

”Vi har hektiska månader bakom oss, men känslan är fantastisk. Vi har byggt en stabil grund och nu är det dags att stampa pedalen i botten”, säger Timo Kenttälä, Oomis produkt nöjt.

Energibolaget Oomi inledde verksamheten i april 2020 och är den tredje största elförsäljaren i Finland med sina över 400 000 kunder. Oomi grundades av elva lokala energiaktörer runt om i Finland, då de ingick ett samarbete för att sälja el, solpaneler och tjänster för e-mobilitet till konkurrenskraftiga priser.

Enligt Kenttälä utgör lösningar för elbilsladdning en viktig del av Oomis utbud. De grundande bolagen har gedigen erfarenhet inom energisektorn, och det stod klart från början att Oomi skulle fokusera på e-mobilitet.

Efterfrågan på tjänster för elbilsladdning kommer att öka drastiskt när priserna på bilar med förbränningsmotor och elbilar förväntas bli de samma under de nästaintill kommande åren. De företag som är först ute med laddtjänster kommer att ha en konkurrensfördel.

"Mobiliteten elektrifieras i en allt snabbare takt. Som energibolag ville vi ta vår plats i den här utvecklingen och göra laddtjänsterna till en lönsam verksamhet", förklarar Kenttälä.

Räckvidd, smidighet och pålitlighet

Först var Oomi dock tvunget att hitta en lämplig partner.

”Vi började med ett öppet sinne. Vi studerade noga vilka olika typer av intelligenta laddningslösningar som finns på marknaden och vad som skulle passa oss bäst”, säger Kenttälä.

Oomi ville vara en återförsäljare av laddtjänster i hela Finland och tillhandahålla elbilsladdning för arbetsplatser, bostadsrättsföreningar och husägare som en nyckelfärdig lösning.

”För oss var det viktigt att kunderna tycker att laddtjänsterna är enkla att använda. Samtidigt fick det inte innebära för mycket besvär för oss att driva laddverksamheten. Vi måste vara smidiga och fokusera på försäljningen.”

Oomi förhandlade med flera potentiella företag. I slutet särskilde sig lösningen Virta Branded i konkurrensen.

Enligt Kenttälä hade Virta för det första en tydlig framtidsvision och en uppfattning om vart marknaden för elbilsladdning är på väg. ”Virta är en pålitlig och erfaren global aktör med ansenliga meriter. Virta lyckades övertyga oss om att de har förmågan att hålla sig steget före och snabbt kunna utveckla sin plattform.”

Virta fortsätter att växa snabbt och hållbart såväl i Finland som globalt. Det allmänna laddnätverket är stort och i utbudet ingår lösningar för allt från bostadsrättsföreningar till stora företag och från smarta energitjänster till ultrasnabb laddning och hemmaladdning.

”Virtas räckvidd, skalbarhet och utvecklingsförmåga var i egen klass”, sammanfattar Kenttälä.

Minsta insats – maximal nytta

I slutändan var den avgörande faktorn Virtas unika lösning som går under namnet Branded.

”Det är enkelt att ladda en elbil: koppla i kabeln och strömmen börjar flöda och föraren visar upp sitt kort. I kulisserna händer det ändå mycket: det är inte enkelt att driva en elbilsverksamhet”, poängterar Kenttälä.

Elbilsladdning handlar om så mycket mer än bara laddarna. När man driver en traditionell laddtjänst får man också en mängd ansvar: kundsupport, teknisk problemlösning, betalningar, kundernas kreditrisk, roamingtjänster och administration av laddarna, för att nämna några. Det kostar tid och pengar att bygga upp den nödvändiga kapaciteten och organisationen.

”Lösningen Virta Branded bidrar till att göra detta enkelt. Virta tar hand om alla ansvar och tekniska krångligheter som är förknippade med att driva tjänsten”, förklarar Kenttälä.

Med andra ord kan Oomi med hjälp av lösningen Branded dra nytta av alla fördelar med att vara en leverantör av e-mobilitetstjänster utan alla de ansvar som hänger samman med att driva verksamheten.

Det som framför allt överraskade Kenttälä var hur mycket teknisk expertis som behövs för att driva laddtjänsten. ”Det finns en otalig mängd saker man behöver veta och kunderna vill få svaren genast. Expertsupporten är ännu viktigare för nya aktörer som vi.”

Enligt Kenttälä arbetade Oomi i nära samarbete med Virta. "Virtas supporttjänster fungerar mycket fint. Vi har fått professionella svar snabbt."

I lösningen Virta Branded är hela laddningsupplevelsen, som namnet antyder, varumärkt åt Oomi. ”Vi fick klara verktyg från Virta och processen gick fort. Allt vi behövde göra var att leverera vår logga och laddarna var klara för återförsäljning.”

Oomi charger + car | Virta branded services

Laddningsinfrastruktur för en ny era

Takten har varit hög under Oomis första månader. En av Oomis kunder är SOK Hämeenmaa, som ingår i Finlands största detaljhandelskoncern S-gruppen. Varumärkta Oomi-laddstationer som drivs med Virtas plattform finns redan på viktiga platser inom SOK Hämeenmaas verksamhetsområde.

Den här hösten fick SOK Hämeenmaas två första ABC-tankstationer snabba 150 kW laddstationer, vilka fortfarande är sällsynta i Finland.

Virtas UFC High Power Charger är en ultrasnabb laddstation på 150 kilowatt med två CCS-kontakter. Därför kan laddstationen ladda två elbilar samtidigt.

”Tillsammans med Virta bygger vi upp en effektiv infrastruktur för laddning i Finland, vilket gör att man tryggt kan köra långa sträckor med elbilar”, säger Kenttälä.

Oomis affärsstrategi är ambitiös, men framtiden ser lovande ut.”Med lösningen Virta Branded har vi lyckats fokusera på att sälja e-mobilitetstjänsterna och bygga ut vår verksamhet i enlighet med strategin. Situationen kunde inte vara bättre.”

”Med lösningen Virta Branded har vi lyckats fokusera på att sälja e-mobilitetstjänsterna och bygga ut vår verksamhet i enlighet med strategin. Situationen kunde inte vara bättre.”

Utgångsläge

Oomi Energia är ett finskt energibolag som grundades våren 2020. Oomi ville tillhandahålla nyckelfärdig elbilsladdning för bostadsrättsföreningar, husägare och företag. Företaget behövde en partner som sköter den stora mängd ansvar som är förknippad med att driva en laddverksamhet, så att Oomi självt kan fokusera på att sälja e-mobilitetstjänster och bygga upp en lönsam verksamhet.

Lösning

Oomi Energia kartlade alternativ och diskuterade med flera företag. Lösningen Virta Branded särskilde sig. Virtas gedigna erfarenhet, globala know-how, omfattning av laddnätverket, skalbarhet och förmåga att utveckla plattformen var i egen klass. Lösningen Virta Branded gjorde att Oomi kunde utkontraktera alla ansvar och uppgifter som behövs för att driva laddverksamheten. Med lösningen Branded kan Oomi dra nyttan av alla fördelar med att vara en leverantör av e-mobilitetstjänster utan alla de ansvar som är förknippade med att driva verksamheten.  

Oomi logotyp

Oomi Energi är en av Finlands största elförsörjare. Oomi grundades våren 2020 och har över 400 000 kunder. Oomis mission är att erbjuda el, nyttiga tjänster och människoinriktad kundtjänst till ett ständigt konkurrenskraftigt pris. Oomi fokuserar på försäljning av el, solelslösningar och e-mobilitet.

”Mobiliteten elektrifieras i en allt snabbare takt. Som energibolag vill vi vara en del av detta och ta vårt plats.”

New call-to-action

Andra kundberättelser

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter, så återkommer vi strax!